Brisanje celice, vrstice ali stolpca v tabeli

  1. Izberite celice (celica: Polje, ki ga tvori presečišče stolpca in vrstice na delovnem listu ali v tabeli, v katero vnašate informacije.), vrstice ali stolpce, ki jih želite izbrisati.

PokažiKako?

Nekatere dele tabele (tabela: Ena ali več vrstic celic, v katerih so navadno prikazane številke in drugi elementi, namenjena hitremu sklicevanju in analiziranju. Elementi v tabeli so razvrščeni v vrstice in stolpce.) vidite samo, če prikažete vse oznake oblikovanja s klikom ukaza  Pokaži/skrij Oznaka odstavka   Podoba gumba v orodni vrstici (orodna vrstica: Vrstica z gumbi in možnostmi, namenjena izvajanju ukazov. Orodno vrstico prikažete tako, da pritisnete ALT in nato SHIFT+F10.) Standard.

Če želite izbrati:

Celico

Kliknite levi rob celice.

Izbiranje celice tabele

Vrstico

Kliknite levo od vrstice.

Izbiranje vrstice tabele

Stolpec

Kliknite mrežno črto ali obrobo na vrhu stolpca.

Izbiranje stolpca tabele

Več celic, vrstic ali stolpcev

Povlecite čez celico, vrstico ali stolpec. 

Lahko pa izberete več elementov, ki niso nujno razporejeni po vrstnem redu. Kliknite prvo želeno celico, vrstico ali stolpec, pritisnite CTRL in nato kliknite naslednje želene celice, vrstice ali stolpce. 

Besedilo naslednje celice

Pritisnite TAB.

Besedilo prejšnje celice

Pritisnite SHIFT+TAB

Celotno tabelo

V pogledu postavitve tiskanja (pogled postavitve tiskanja: Pogled na dokument ali drug predmet, kot bo videti natisnjen. Elementi, kot so glave, noge, stolpci in polja z besedilom so prikazani na njihovih dejanskih mestih.) kliknite ročico za premikanje tabele Ročica s štirikrako puščico ali pa povlecite čez celo tabelo.

 Opomba   Vrstice, stolpce ali celotno tabelo lahko izberete tudi s klikom v tabelo in z uporabo ukazov Izberi v meniju Tabela, pa tudi z uporabo bližnjic na tipkovnici.

  1. V meniju Tabela izberite Izbriši in nato kliknite Vrstice, Stolpci ali Celice.
  2. Če brišete celice, kliknite želeno možnost.
 
 
Velja za:
Word 2003