Bližnjice na tipkovnici za program Microsoft Office Word

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško postavitev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipki treba pritisniti hkrati, so tipke v pomoči programa Microsoft Office Word 2007 ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite ENTER in nazadnje še CTRL+P.

V tem članku


Osnove sistema Microsoft Office

PokažiPrikazovanje in uporaba oken

Če želite Pritisnite
Preklop na naslednje okno. ALT+TAB
Preklop na prejšnje okno. ALT+SHIFT+TAB
Zapiranje aktivnega okna. CTRL+W ali CTRL+F4
Ohranitev velikosti aktivnega okna po maksimiranju. ALT+F5
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat. F6
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca). SHIFT+ F6
Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken. CTRL+F6
Preklop na prejšnje okno. CTRL+SHIFT+F6
Maksimiranje ali ohranjanje izbranega okna. CTRL+F10
Kopiranje slike na zaslonu v odložišče. PRINT SCREEN
Kopiranje slike izbranega okna v odložišče. ALT+PRINT SCREEN

PokažiUporaba pogovornih oken

Če želite Pritisnite
Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument za pogovorna okna, na primer Najdi in zamenjaj, ki podpirajo to obnašanje. ALT+ F6
Premik na naslednjo možnost ali skupino možnosti. TAB
Premik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti. SHIFT+TAB
Preklop na naslednjo kartico pogovornega okna. CTRL+TAB
Preklop na prejšnjo kartico pogovornega okna. CTRL+SHIFT+TAB
Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti. Puščične tipke
Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja. PRESLEDNICA
Izbiranje možnosti; izbira ali čiščenje potrditvenega polja. ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana
Odpiranje izbranega spustnega seznama. ALT+PUŠČICA DOL
Izbira možnosti na spustnem seznamu. Začetnica možnosti na spustnem seznamu
Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna. ESC
Zagon izbranega ukaza. ENTER

PokažiUporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Če želite Pritisnite
Premik na začetek vnosa. HOME
Premik na konec vnosa. END
Premik en znak levo oziroma desno. PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Premik eno besedo levo. CTRL+PUŠČICA LEVO
Premik eno besedo desno. CTRL+PUŠČICA DESNO
Potrditev ali preklic izbire enega znaka levo. SHIFT+PUŠČICA LEVO
Potrditev ali preklic izbire enega znaka desno. SHIFT+PUŠČICA DESNO
Potrditev ali preklic izbire ene besede levo. CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Potrditev ali preklic izbire ene besede desno. CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Izbira od mesta vstavljanja do začetka vnosa. SHIFT+HOME
Izbira od mesta vstavljanja do konca vnosa. SHIFT+END

PokažiUporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Če želite Pritisnite
Prikaz pogovornega okna Odpri. CTRL+F12 ali CTRL+O
Prikaz pogovornega okna Shrani kot. F12
Premik na prejšnjo mapo. Podoba gumba ALT+1
Gumb V nadrejeno mapo Podoba gumba : Odpiranje nadrejene mape odprte mape. ALT+2
Gumb Izbriši Podoba gumba : Izbris izbrane mape ali datoteke. DELETE
Gumb Ustvari novo mapo Podoba gumba : Ustvarjanje nove mape. ALT+4
Gumb Pogledi Podoba gumba : Preklop med razpoložljivimi pogledi mape. ALT+5
Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko. SHIFT+F10
Premik med možnostmi ali področji pogovornega okna. TAB
Odpiranje seznama Išči v. F4 ali ALT+H
Posodobitev seznama datotek. F5

PokažiRazveljavljanje in ponovno uveljavljanje dejanj

Če želite Pritisnite
Preklic dejanja. ESC
Razveljavitev dejanja. CTRL+Z
Ponovna uveljavitev ali ponovitev dejanja. CTRL+Y

PokažiDostop in uporaba podoken opravil in galerij

Če želite Pritisnite
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.) F6
Premik v podokno opravil, ko je meni aktiven. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.) CTRL+TAB
Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil. TAB ali SHIFT+TAB
Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil. CTRL+PRESLEDNICA
Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu. PRESLEDNICA ali ENTER
Odpiranje spustnega menija za izbran element galerije. SHIFT+ F10
Izbira prvega ali zadnjega elementa v galeriji. HOME ali END
Premik gor oziroma dol po izbranem galerijskem seznamu. PAGE UP ali PAGE DOWN

Zapiranje podokna opravil

 1. Pritisnite F6 in se po potrebi premaknite v podokno opravil.
 2. Pritisnite CTRL+PRESLEDNICO.
 3. Uporabite puščične tipke, če želite uporabiti Zapri, in nato pritisnite ENTER.

Premikanje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.
 2. Pritisnite CTRL+PRESLEDNICA.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.
 4. S puščičnimi tipkami izberite Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.
 2. Pritisnite kombinacijo tipk CTRL+SPACEBAR.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.
 4. S puščičnimi tipkami spremenite velikost podokna opravil, nato pritisnite tipko ENTER.

PokažiDostop do pametnih oznak in njihova uporaba

Če želite Pritisnite
Prikaz priročnega menija za izbrani element. SHIFT+F10
Prikaz menija ali sporočila za pametno oznako ali gumb »Možnosti samopopravkov«Podoba gumba ali gumb »Možnosti lepljenja«Podoba gumba. Če je prisotnih več pametnih oznak, preklopite na naslednjo pametno oznako in prikažite njen meni ali sporočilo. ALT+SHIFT+F10
Izbira naslednjega elementa v meniju za pametne oznake. PUŠČICA DOL
Izbira prejšnjega elementa v meniju za pametne oznake. PUŠČICA GOR
Izvedba dejanja za izbran element v meniju za pametne oznake. ENTER
Zapiranje menija za pametne oznake ali sporočila. ESC

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadar koli se pojavi pametna oznaka. Če želite poslušati zvočne opomnike, morate imeti zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.
 • Če imate dostop do svetovnega spleta, lahko dodatek Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Microsoft Office Online. Ko namestite zvočne datoteke, v programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ali Microsoft Office Word 2007 naredite to:
  1. Pritisnite ALT+F in odprite meni pod gumbom Microsoft OfficePodoba gumba in nato pritisnite I in odprite možnosti programa .
  2. Pritisnite A, če želite izbrati Dodatno, in nato pritisnite TAB in se premaknite do Dodatne možnosti za delom s programom.
  3. Dvakrat pritisnite kombinacijo tipk ALT+S, da se premaknete v potrditveno polje Zvočni signal kot povratna informacija, ki je v razdelku Splošno in nato pritisnite PRESLEDNICO.
  4. Pritiskajte TAB, če želite izbrati V redu, in nato pritisnite ENTER.

 Opomba   Ko potrdite ali počistite potrditveno polje, nastavitev vpliva na vse Officeove programe, ki podpirajo zvok.

Na vrh strani Na vrh strani

Krmarjenje po traku uporabniškega vmesnika Office Fluent

PokažiDostop do poljubnega ukaza samo z nekaj pritiski tipk

 Opomba   Trak je komponenta uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

Tipke na tipkovnici zagotavljajo način hitre uporabe ukaza s pritiskom nekaj tipk ne glede na mesto v programu. Do vsakega ukaza v programu Office Word 2007 je mogoč dostop s tipko na tipkovnici. Dva do pet pritiskov tipk zadoščajo za dostop do večine ukazov. Če želite uporabiti tipko na tipkovnici:

 1. Pritisnite ALT.

Namigi za tipke so prikazani prek vsake funkcije, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

Trak s prikazanimi namigi za tipke

Zgornja podoba je bila vzeta iz Izobraževanje za Microsoft Office Online.

 1. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 2. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer kartica Osnovno aktivna in pritisnete I, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na kartici.
 3. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

 Opomba   Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

PokažiSprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način za uporabo tipkovnice za delo s programi na traku uporabniškega vmesnika Office Fluent je premikanje fokusa med kartice in ukaze, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Če želite Pritisnite
Izbira aktivne kartice na traku in aktiviranje tipk na tipkovnici. ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.
Premik na drugo kartico na traku. F10, če želite izbrati aktivno kartico, in nato PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO.
Prikazovanje ali skrivanje traku. CTRL+F1
Prikaz priročnega menija za izbrani ukaz. SHIFT+F10

Premik fokusa in izbira vseh območij okna:

 • aktivna kartica na traku
 • poljubna odprta podokna opravil
 • vrstica stanja na dnu okna.
 • dokument
F6
Premik fokusa na vsak ukaz na traku, naprej oziroma nazaj. TAB ali SHIFT+TAB
Premik dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku. PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku. PRESLEDNICA ali ENTER
Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku. PRESLEDNICA ali ENTER
Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti. ENTER
Zaključek spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokusa nazaj na dokument. ENTER
Pridobitev pomoči za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.) F1

Na vrh strani Na vrh strani

Hitro sklicevanje za Microsoft Office Word

PokažiPogosta opravila v Microsoft Office Wordu

Če želite Pritisnite
Ustvari nedeljiv presledek. CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA
Ustvari nedeljiv vezaja CTRL+vezaj
Naredi pisavo krepko. CTRL+B
Naredi pisavo ležečo. CTRL+I
Naredi pisavo podčrtano. CTRL+U
Zmanjša velikost pisave za eno vrednost. CTRL+SHIFT+<
Poveča velikost pisave za eno vrednost. CTRL+SHIFT+>
Zmanjša velikost pisave za eno točko. CTRL+[
Poveča velikost pisave za 1 točko. CTRL+]
Odstrani oblikovanje odstavka ali znaka. CTRL+PRESLEDNICA
Prekopira izbrano besedilo ali predmet. CTRL+C
Izreže izbrano besedilo ali predmet. CTRL+X
Prilepi besedilo ali predmet. CTRL+V
Posebno lepljenje CTRL+ALT+V
Prilepi samo oblikovanje CTRL+SHIFT+V
Razveljavi zadnje dejanje. CTRL+Z
Ponovno uveljavi zadnje dejanje. CTRL+Y
Odpre pogovorno okno Štetje besed. CTRL+SHIFT+G

Delo z dokumenti in spletnimi stranmi

PokažiUstvarjanje, gledanje in shranjevane dokumentov

Če želite Pritisnite
Ustvari nov dokument iste vrste kot je trenutni, najnovejši dokument. CTRL+N
Odpre dokument CTRL+O
Zapre dokument. CTRL+W
Razdeli okno dokumenta. ALT+CTRL+S
Odstrani razdelitev okna dokumenta. ALT+SHIFT+Z
Shrani dokument. CTRL+S

PokažiIskanje, zamenjava in brskanje po besedilu

Če želite Pritisnite
Najde besedilo, oblikovanje in posebne elemente. CTRL+F
Ponovi iskanje (po zaprtju okna Najdi in zamenjaj). ALT+CTRL+Y
Zamenja besedilo, določeno oblikovanje in posebne elemente. CTRL+H
Gre na stran, zaznamek, sprotno opombo, tabelo, komentar, grafiko ali drugo mesto. CTRL+G
Preklopi med zadnjimi štirimi mesti, ki ste jih uredili. ALT+CTRL+Z
Odpre seznam možnosti za brskanje. Pritisnite puščične tipke za izbiro možnosti, nato pa pritisnite tipko ENTER za brskanje po dokumentu z uporabo izbrane možnosti. ALT+CTRL+HOME
Premakne na prejšnje mesto urejanja. CTRL+PAGE UP
Premakne na naslednje mesto urejanja. CTRL+PAGE DOWN

PokažiPreklapljanje v drug pogled

Če želite Pritisnite
Preklop v pogled postavitve tiskanja. ALT+CTRL+P
Preklop v orisni pogled. ALT+CTRL+O
Preklop v pogled osnutka. ALT+CTRL+H

PokažiOrisni pogled

Če želite Pritisnite
Povišanje odstavka. ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Ponižanje odstavka. ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Ponižanje v telo besedila. CTRL+SHIFT+N
Premik izbranega odstavka navzgor. ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR
Premik izbranega odstavka navzdol. ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL
Razširitev besedila pod naslovom. ALT+SHIFT+znak PLUS (+)
Strnenje besedila pod naslovom. ALT+SHIFT+znak MINUS (-)
Razširitev ali strnenje celotnega besedila pod naslovom. ALT+SHIFT+A
Skritje ali prikaz oblikovanja znakov. Poševnica (/) na številčni tipkovnici
Prikaz prve vrstice telesa besedila ali celotnega telesa besedila. ALT+SHIFT+L
Prikaz vseh naslovov s slogom »Naslov 1«. ALT+SHIFT+1
Prikaz vseh naslovov do sloga »Naslov n«. ALT+SHIFT+n
Vstavljanje znaka tabulator. CTRL+TAB

PokažiTiskanje in predogled dokumentov

Če želite Pritisnite
Tiskanje dokumenta CTRL+P
Preklop v ali iz predogleda tiskanja. ALT+CTRL+I
Premik po strani za predogled, ko je povečano. Puščične tipke
Premik po eno stran za predogled, ko je pomanjšano. PAGE UP ali PAGE DOWN
Premik na prvo stran za predogled, ko je pomanjšano. CTRL+HOME
Premik na zadnjo stran za predogled, ko je pomanjšano. CTRL+END

PokažiPregledovanje dokumentov

Če želite Pritisnite
Vstavljanje komentarja. ALT+CTRL+M
Vklop ali izklop sledenja sprememb. CTRL+SHIFT+E
Zaprtje podokna za pregledovanje, če je odprto. ALT+SHIFT+C

PokažiCelozaslonski način za branje

 Opomba   Nekateri čitalniki zaslona morda niso združljivi s celozaslonskim načinom za branje.

Če želite Pritisnite
Premik na začetek dokumenta. HOME
Premik na konec dokumenta. END
Premik na stran n. n, ENTER
Izhod iz pogleda bralne postavitve. ESC

PokažiSklici, sprotne opombe in končne opombe

Če želite Pritisnite
Označi vnos kazala. ALT+SHIFT+O
Označi vnos kazala virov (citat). ALT+SHIFT+I
Označi vnos stvarnega kazala. ALT+SHIFT+X
Vstavi sprotno opombo. ALT+CTRL+F
Vstavi končno opombo. ALT+CTRL+D

PokažiDelo s spletnimi stranmi

Če želite Pritisnite
Vstavljanje hiperpovezave. CTRL+K
Premik za eno stran nazaj. ALT+PUŠČICA LEVO
Premik za eno stran naprej. ALT+PUŠČICA DESNO
Osveževanje. F9

Urejanje in premikanje besedila in grafike

PokažiBrisanje besedila in grafike

Če želite Pritisnite
Brisanje enega znaka v levo. BACKSPACE
Brisanje ene besede v levo. CTRL+BACKSPACE
Brisanje enega znaka v desno. DELETE
Brisanje ene besede v desno. CTRL+DELETE
Izreže izbrano besedilo v Officeovo odložišče. CTRL+X
Razveljavitev zadnjega dejanja. CTRL+Z
Izreže v konico. CTRL+F3

PokažiKopiranje in premikanje besedila in grafike

Če želite Pritisnite
Odpiranje Officeovega odložišča Pritisnite ALT+H in se premaknite na kartico Osnovno in nato pritisnite F,O.
Kopiranje označenega besedila ali slik v Officeovo odložišče. CTRL+C
Izrezovanje označenega besedila ali slik v Officeovo odložišče. CTRL+X
Lepljenje najnovejšega dodatka v Officeovo odložišče. CTRL+V
En premik besedila ali grafike. F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)
Eno kopiranje besedila ali grafike. SHIFT+F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)
Ko je besedilo ali predmet izbran, odpre pogovorno okno Ustvari nov gradnik. ALT+F3
Ko je gradnik – na primer grafika SmartArt – izbran, prikaže priročni meni, ki je povezan z njim. SHIFT+F10
Izrez v konico. CTRL+F3
Lepljenje vsebine konice. CTRL+SHIFT+F3
Kopiranje glave ali noge, ki je bila uporabljena v prejšnjem odseku dokumenta. ALT+SHIFT+R

PokažiVstavljanje posebnih znakov

Če želite vstaviti Pritisnite
Polje CTRL+F9
Prelom vrstice SHIFT+ENTER
Prelom strani CTRL+ENTER
Prelom stolpca CTRL+SHIFT+ENTER
Dolgi pomišljaj ALT+CTRL+ZNAK MINUS
Pomišljaj CTRL+ZNAK MINUS
Izbirni vezaj CTRL+vezaj
Nedeljiv vezaj CTRL+SHIFT+vezaj
Nedeljiv presledek CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA
Simbol za Copyright ALT+CTRL+C
Simbol za registrirano blagovno znamko (Registered trademark) ALT+CTRL+R
Simbol za blagovno znamko (Trademark) ALT+CTRL+T
Tri pike (...) ALT+CTRL+PIKA
Enojni začetni narekovaj CTRL+`(enojni narekovaj), `(enojni narekovaj)
Enojni končni narekovaj CTRL+' (enojni narekovaj), ' (enojni narekovaj)
Dvojni začetni narekovaj CTRL+` (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)
Dvojni končni narekovaj CTRL+' (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)
Vnos v samobesedilo ENTER (po vnosu prvih nekaj znakov imena vnosa v samobesedilo in ko se pojavi zaslonski namig)

PokažiVstavljanje znakov z uporabo kod znakov

Če želite Pritisnite
Vstavljanje znaka Unicode za določeno kodo znaka Unicode (šestnajstiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro (Valutni simbol za evro ), vnesite 20AC in nato držite ALT in pritisnite X. Koda znaka, ALT+X
Iskanje kode znaka Unicode za izbrani znak ALT+X
Vstavljanje znaka ANSI za navedeno kodo znaka ANSI (desetiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro, držite ALT in na numerični tipkovnici pritisnite 0128. ALT+koda znaka (na številski tipkovnici)

PokažiOznačevanje besedila in grafike

Besedilo označite tako, da zadržite tipko SHIFT in uporabite puščične tipke in premaknete kazalec.

PokažiRazširjanje izbora

Če želite Pritisnite
Vklop razširjenega načina. F8
Izbira najbližjega znaka. F8, nato pritisnite puščico levo ali puščico desno
Povečanje velikosti izbire. F8 (enkrat za izbiro besede, dvakrat za izbiro stavka in tako dalje)
Zmanjšanje velikosti izbire. SHIFT+F8
Izklop razširjenega načina. ESC
Razširitev izbora za en znak na desno. SHIFT+PUŠČICA DESNO
Razširitev izbora za en znak na levo. SHIFT+PUŠČICA LEVO
Razširitev izbora na konec besede. CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Razširitev izbora na začetek besede. CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Razširitev izbora na konec vrstice. SHIFT+END
Razširitev izbora na začetek vrstice. SHIFT+HOME
Razširitev izbora za eno vrstico navzdol. SHIFT+PUŠČICA DOL
Razširitev izbora za eno vrstico navzgor. SHIFT+PUŠČICA GOR
Razširitev izbora na konec odstavka. CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL
Razširitev izbora na začetek odstavka. CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR
Razširitev izbora za en zaslon navzdol. SHIFT+PAGE DOWN
Razširitev izbora za en zaslon navzgor. SHIFT+PAGE UP
Razširitev izbora na začetek dokumenta. CTRL+SHIFT+HOME
Razširitev izbora na konec dokumenta. CTRL+SHIFT+END
Razširitev izbora na konec okna. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Razširitev izbora za vključitev celotnega dokumenta. CTRL+A
Izbira navpičnega bloka besedila. CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način
Razširitev izbora do določenega mesta v dokumentu. F8+puščične tipke; pritisnite ESC za prekinitev izbirnega načina

PokažiOznačevanje besedila in grafike v tabeli

Če želite Pritisnite
Označevanje vsebine naslednje celice. TAB
Označevanje vsebine prejšnje celice. SHIFT+TAB
Podaljšanje izbire na sosednje celice. Med držanjem tipke SHIFT pritiskajte puščično tipko
Označevanje stolpca.

Uporabite puščične tipke in premaknite zgornjo ali spodnjo celico stolpca in nato naredite nekaj od tega:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN, če želite izbrati stolpec od vrha do dna.
 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP, če želite izbrati stolpec od dna do vrha.
Razširitev izbire (ali bloka). CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način
Označevanje celotne tabele. ALT+5 na številčni tipkovnici (z izklopljenim NUM LOCK)

PokažiPremikanje po dokumentu

Če se želite premakniti Pritisnite
En znak v levo. PUŠČICA LEVO
En znak v desno. PUŠČICA DESNO
Ena beseda v levo. CTRL+PUŠČICA LEVO
Ena beseda v desno. CTRL+PUŠČICA DESNO
En odstavek navzgor. CTRL+PUŠČICA GOR
En odstavek navzdol. CTRL+PUŠČICA DOL
Ena celica v levo (v tabeli). SHIFT+TAB
Ena celica v desno (v tabeli). TAB
Ena vrstica navzgor. PUŠČICA GOR
Ena vrstica navzdol. PUŠČICA DOL
Na konec vrstice. END
Na začetek vrstice. HOME
Na vrh okna. ALT+CTRL+PAGE UP
Na dno okna. ALT+CTRL+PAGE DOWN
En zaslon navzgor (drsenje). PAGE UP
En zaslon navzdol (drsenje). PAGE DOWN
Na vrh naslednje strani. CTRL+PAGE DOWN
Na vrh prejšnje strani. CTRL+PAGE UP
Na konec dokumenta. CTRL+END
Na začetek dokumenta. CTRL+HOME
Na prejšnji popravek SHIFT+F5
Po odpiranju dokumenta se ta postavi na mesto, kjer ste delali, ko je bil dokument nazadnje zaprt. SHIFT+F5

PokažiPremikanje po tabeli

Če se želite premakniti Pritisnite
Na naslednjo celico v vrstici TAB
Na prejšnjo celico v vrstici SHIFT+TAB
Na prvo celico v vrstici ALT+HOME
Na zadnjo celico v vrstici ALT+END
Na prvo celico v stolpcu ALT+PAGE UP
Na zadnjo celico v stolpcu ALT+PAGE DOWN
Na prejšnjo vrstico PUŠČICA GOR
Na naslednjo vrstico PUŠČICA DOL
Eno vrstico višje. ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR
Eno vrstico nižje. ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

PokažiVstavljanje odstavkov in tabulatorjev v tabelo

Če želite vstaviti Pritisnite
Nov odstavek v celici ENTER
Tabulator v celici CTRL+TAB

Oblikovanje znakov in odstavkov

PokažiKopiranje oblikovanja

Če želite Pritisnite
Kopiranje oblikovanja iz besedila. CTRL+SHIFT+C
Lepljenje kopiranega oblikovanja v besedilo. CTRL+SHIFT+V

PokažiSpreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

 Opomba   Te bližnjice na tipkovnici ne delujejo v celozaslonskem načinu za branje.

Če želite Pritisnite
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave. CTRL+SHIFT+F
Povečanje velikosti pisave. CTRL+SHIFT+>
Zmanjšanje velikosti pisave. CTRL+SHIFT+<
Povečanje velikosti pisave za eno točko. CTRL+]
Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko. CTRL+[

PokažiUporaba oblik znakov

Če želite Pritisnite
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov. CTRL+D
Sprememba črk v velike tiskane ali male tiskane. SHIFT+F3
Oblikovanje vseh črk kot velike začetnice. CTRL+SHIFT+A
Uporaba krepkega besedila. CTRL+B
Uporaba podčrtanega besedila. CTRL+U
Podčrtavanje besed, ne pa tudi presledkov. CTRL+SHIFT+W
Dvojno podčrtanje besedila. CTRL+SHIFT+D
Uporaba oblikovanja skritega besedila. CTRL+SHIFT+H
Uporaba ležečega besedila. CTRL+I
Oblikovanje črk kot male začetnice. CTRL+SHIFT+K
Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki). CTRL+enačaj
Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki). CTRL+SHIFT+znak PLUS
Odstranitev ročnega oblikovanja znakov. CTRL+PRESLEDNICA
Sprememba izbora v pisavo Simbol. CTRL+SHIFT+Q

PokažiOgled in kopiranje besedilnih oblik

Če želite Pritisnite
Prikaz nenatisljivih znakov. CTRL+SHIFT+* (zvezdica na številski tipkovnici ne deluje)
Pregledovanje oblikovanja besedila. SHIFT+F1 (nato kliknite besedilo z oblikovanjem, ki ga želite pregledati)
Kopiranje oblikovanja. CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja. CTRL+SHIFT+V

PokažiNastavljanje razmika med vrsticami

Če želite Pritisnite
Enojni razmik med vrsticami. CTRL+1
Dvojni razmik med vrsticami. CTRL+2
Nastavitev razmika na 1,5 vrstice. CTRL+5
Dodajanje ali odstranjevanje razmika ene vrstice pred odstavkom. CTRL+0 (ničla)

PokažiPoravnava odstavkov

Če želite Pritisnite
Preklop odstavka med poravnavo na sredino in levo poravnavo. CTRL+E
Preklop odstavka med obojestransko poravnavo in levo poravnavo. CTRL+J
Preklop odstavka med desno in levo poravnavo. CTRL+R
Leva poravnava odstavka. CTRL+L
Zamik odstavka iz leve. CTRL+M
Odstranitev zamika odstavka iz leve. CTRL+SHIFT+M
Ustvarjanje visečega zamika. CTRL+T
Zmanjšanje visečega zamika. CTRL+SHIFT+T
Odstranitev oblikovanja odstavka. CTRL+Q

PokažiUporaba slogov za odstavke

Če želite Pritisnite
Odpiranje podokna opravil Uporabi sloge. CTRL+SHIFT+S
Odpiranje podokna opravil Slogi. ALT+CTRL+SHIFT+S
Zagon samooblikovanja. ALT+CTRL+K
Uporaba navadnega sloga. CTRL+SHIFT+N
Uporaba sloga »Naslov 1«. ALT+CTRL+1
Uporaba sloga »Naslov 2«. ALT+CTRL+2
Uporaba sloga »Naslov 3«. ALT+CTRL+3

Zapiranje podokna opravil slogov

 1. Če podokno opravil Slogi ni izbrano, pritisnite F6 in ga označite.
 2. Pritisnite kombinacijo tipk CTRL+SPACEBAR.
 3. Uporabite puščične tipke, če želite uporabiti Zapri, in nato pritisnite ENTER.

Vstavljanje in urejanje predmetov

PokažiVstavljanje predmeta

 1. Pritisnite ALT, N, J in nato J in odprite pogovorno okno Predmet.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Pritisnite PUŠČICA DOL in izberite vrsto predmeta in nato pritisnite ENTER in ustvarite predmet.
  • Pritisnite CTRL+TAB in preklopite na kartico Ustvari iz datoteke in nato vnesite ime datoteke predmeta, ki ga želite vstaviti, ali se pomaknite do datoteke.

PokažiUrejanje predmeta

 1. Ko je kazalec postavljen levo od predmeta v dokumentu, označite predmet tako, da pritisnete SHIFT+PUŠČICA DESNO.
 2. Pritisnite SHIFT+F10.
 3. Pritisnite tipko TAB in se pomaknite do Predmet Ime predmeta in dvakrat pritisnite ENTER.

PokažiVstavljanje grafik SmartArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato M in izberite SmartArt.
 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike.
 3. Pritisnite TAB in nato puščične tipke in izberite grafiko, ki jo želite vstaviti.
 4. Pritisnite ENTER.

PokažiVstavljanje WordArta

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato W in izberite WordArt.
 2. Pritisnite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.
 3. Vnesite želeno besedilo.
 4. Pritisnite TAB in nato ENTER.

Spajanje dokumentov in polja

PokažiIzvajanje spajanja dokumentov

 Opomba   Če želite uporabiti te bližnjice na tipkovnici, morate biti na kartici Pošiljanje.

Če želite Pritisnite
Predogled spajanja dokumentov. ALT+SHIFT+K
Spajanje dokumenta. ALT+SHIFT+N
Tiskanje spojenega dokumenta. ALT+SHIFT+M
Urejanje podatkovnega dokumenta za spajanje dokumentov. ALT+SHIFT+E
Vstavljanje polja za spajanje. ALT+SHIFT+F

PokažiDelo s polji

Če želite Pritisnite
Vstavljanje polja DATE. ALT+SHIFT+D
Vstavljanje polja LISTNUM. ALT+CTRL+L
Vstavljanje polja PAGE. ALT+SHIFT+P
Vstavljanje polja TIME. ALT+SHIFT+T
Vstavljanje praznega polja. CTRL+F9
Posodobitev povezanih informacij v Microsoft Office Wordovem izvornem dokumentu. CTRL+SHIFT+F7
Posodabljanje označenih polj. F9
Razvezovanje polja. CTRL+SHIFT+F9
Preklop med izbrano kodo polja in njenim rezultatom. SHIFT+F9
Preklop med vsemi kodami polj in njihovimi vrednostmi. ALT+F9
Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikaže rezultate polja. ALT+SHIFT+F9
Premikanje na naslednje polje. F11
Premik na prejšnje polje. SHIFT+F11
Zaklep polja. CTRL+F11
Odklep polja. CTRL+SHIFT+F11

Vrstica Jezik

PokažiPrepoznavanje rokopisa

Če želite Pritisnite
Preklopi med jeziki ali postavitvami tipkovnice. Levi ALT+SHIFT
Prikaže seznam alternativ popravkov. Tipka Windows +C
Vklopi ali izklopi rokopis Tipka Windows +H
Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za japonščino (IME) na tipkovnici s 101 tipkami. ALT+~
Vklop ali izklop korejskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipkami. Desni ALT
Vklop ali izklop kitajskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipkami. CTRL+PRESLEDNICA

Namigi

 • Kombinacijo tipk za preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnic lahko izberete v pogovornem oknu Dodatne nastavitve tipk. Če želite odpreti pogovorno okno Dodatne nastavitve tipk, z desno miškino tipko kliknite vrstico Jezik, nato pa kliknite Nastavitve. Pod Lastnosti kliknite Nastavitve tipk.
 • Tipka Windows Tipka Windows je pri večini tipkovnic na voljo v spodnji vrstici tipk.

Na vrh strani Na vrh strani

Sklic funkcijske tipke

PokažiFunkcijske tipke

Če želite Pritisnite
Pomoč ali obisk spletnega mesta Microsoft Office Online. F1
Premik besedila ali grafike. F2
Ponovitev zadnjega dejanja. F4
Izbira ukaza Pojdi na (kartica Osnovno). F5
Premik na naslednje podokno ali okvir. F6
Izbira ukaza Črkovanje (kartica Pregled). F7
Razširjanje izbora. F8
Posodobitev označenih polj. F9
Prikaz namigov za tipke. F10
Premik na naslednje polje. F11
Izbira ukaza Shrani kot (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). F12

PokažiSHIFT + funkcijska tipka

Če želite Pritisnite
Zagon kontekstno občutljive pomoči ali razkrivanje oblikovanja. SHIFT+F1
Kopiranje besedila. SHIFT+F2
Sprememba črk v velike tiskane ali male tiskane. SHIFT+F3
Ponovitev dejanja Najdi ali Pojdi na. SHIFT+F4
Premikanje na zadnjo spremembo. SHIFT+F5
Premik na prejšnje podokno ali okvir (po pritisku F6). SHIFT+F6
Izbira ukaza Slovar sopomenk (kartica Pregled, skupina Preverjanje). SHIFT+F7
Skrčenje izbora. SHIFT+F8
Preklop med kodo polja in njenim rezultatom. SHIFT+F9
Prikaz priročnega menija. SHIFT+F10
Premik na prejšnje polje. SHIFT+F11
Izbira ukaza Shrani (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). SHIFT+F12

PokažiCTRL + funkcijska tipka

Če želite Pritisnite
Izbira ukaza Predogled tiskanja (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). CTRL+F2
Izrez v konico. CTRL+F3
Zapiranje okna. CTRL+F4
Premik na naslednje okno. CTRL+F6
Vstavljanje praznega polja. CTRL+F9
Maksimiranje okna dokumenta. CTRL+F10
Zaklep polja. CTRL+F11
Izbira ukaza Odpri (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). CTRL+F12

PokažiCTRL + SHIFT + funkcijska tipka

Če želite Pritisnite
Vstavljanje vsebine konice. CTRL+SHIFT+F3
Urejanje zaznamka. CTRL+SHIFT+F5
Premik na prejšnje okno. CTRL+SHIFT+F6
Posodobitev povezanih informacij v Office Word 2007 izvornem dokumentu. CTRL+SHIFT+F7
Razširitev izbire ali bloka. CTRL+SHIFT+F8 in nato pritisnite puščično tipko
Razvezovanje polja. CTRL+SHIFT+F9
Odklep polja. CTRL+SHIFT+F11
Izbira ukaza Natisni (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). CTRL+SHIFT+F12

PokažiALT + funkcijska tipka

Če želite Pritisnite
Premik na naslednje polje. ALT+F1
Ustvarjanje novega gradnika. ALT+F3
Izhod iz programa Office Word 2007. ALT+F4
Obnovitev velikosti okna programa. ALT+F5
Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument za pogovorna okna, na primer Najdi in zamenjaj, ki podpirajo to obnašanje. ALT+F6
Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake. ALT+F7
Zagon makra ALT+F8
Preklop med vsemi kodami polja in njenimi rezultati. ALT+F9
Maksimiranje okna programa. ALT+F10
Prikaz Microsoft Visual Basicove kode. ALT+F11

PokažiALT + SHIFT + funkcijska tipka

Če želite Pritisnite
Premik na prejšnje polje. ALT+SHIFT+F1
Izbira ukaza Shrani (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). ALT+SHIFT+F2
Prikaz podokna opravil Raziskovanje. ALT+SHIFT+F7
Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj. ALT+SHIFT+F9
Prikaže meni ali sporočilo za pametno oznako. ALT+SHIFT+F10

PokažiCTRL + ALT + funkcijska tipka

Če želite Pritisnite
Prikaz Microsoft System Information. CTRL+ALT+F1
Izbira ukaza Odpri (gumb Microsoft Office Podoba gumba ). CTRL+ALT+F2

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Word 2007