Katera izdaja programa Visio 2010 je ustrezna za vas?

Primerjajte ključne funkcije vseh izdaj programa Microsoft Visio 2010, da vidite, katera ustreza vam in vašemu podjetju.
Ključne predloge in oblike za hiter začetek ustvarjanja diagramov
Ključne funkcije za intuitivno krmarjenje in preprosto ustvarjanje diagramov
Dinamični diagrami, ki temeljijo na podatkih
Skupna raba z vsemi, tudi s tistimi, ki nimajo nameščenega Visia
Integracija z drugimi izdelki
Prilagajanje in razširljivost
Ključne funkcije za intuitivno krmarjenje in preprosto ustvarjanje diagramov
LEGENDA: Vključeno =  Nove ali izboljšane funkcije v programu Visio 2010
Funkcije
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Samodejna poravnava in razmak – vse elemente v diagramu ali na izbranem območju lahko pravilno postavite z enim klikom
VključenoVključenoVključeno
Vsebniki za logično in vizualno združevanje sorodnih oblik
VključenoVključenoVključeno
Kopiranje in navzkrižno delujoči diagrami poteka/steze prilepite oblike na točno želeno mesto na strani
VključenoVključenoVključeno
Dinamična mreža za postavljanje oblik v medsebojni odvisnosti pravilnejše in z najmanjšim trudom.
VključenoVključenoVključeno
Vstavljanje in brisanje oblik s samodejnimi poravnavami in razmaki
VključenoVključenoVključeno
Oglejte si predogled sprememb oblikovanja, da vidite, kako bodo videti teme, poravnava in položaj še pred uporabo.
VključenoVključenoVključeno
Uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent
VključenoVključenoVključeno
Samodejno prilagajanje strani za ustvarjanje večjih diagramov na razširljivem platnu, ki se samodejno prilagodite velikosti in vašim potrevam
VključenoVključenoVključeno
Mini orodja vrstica »Hitre oblike«, prek katere z enim klikom dodate najljubše oblike, ne da bi zapustili stran za risanje
VključenoVključenoVključeno
Šablona »Hitre oblike«, na kateri so v enem pogledu oblike iz vseh odprtih šablon s hitrimi oblikami
VključenoVključenoVključeno
Okno »Oblike«, v katerem je iskanje in izbiranje želenih oblik in šablon veliko lažje
VključenoVključenoVključeno
Galerija tem, s katero hitro ustvarite privlačne diagrame iz vnaprej nameščenih tem
VključenoVključenoVključeno
Inteligentno preverjanje za iskanje pogostih napak v diagramih ali preverjanje skladnosti s poslovnimi pravili
Vključeno
S podprocesi razčlenite zapletene procese v diagramih v lažje vodljive dele za ponovno uporabo in doslednost
Vključeno
Dinamični diagrami, ki temeljijo na podatkih
LEGENDA: Vključeno =  Nove ali izboljšane funkcije v programu Visio 2010
Funkcije
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Samodejno povezovanje podatkov z enim ali več viri podatkov, kot so seznami v programih Microsoft Excel, Access, SQL in SharePoint Foundation
VključenoVključeno
Samodejno osveževanje podatkov, s časovnimi intervali, ki jih določite
VključenoVključeno
Grafike podatkov prikažejo podatke v realnem času neposredno v diagramih, in sicer s privlačnimi barvami, ikonami, simboli in podatkovnimi stolpci
VključenoVključeno
Legenda podatkov razloži pomen grafike, ki se navezuje na podatke
VključenoVključeno
Skupna raba z vsemi, tudi tistimi, ki nimajo nameščenega Visia
LEGENDA: Vključeno =  Nove ali izboljšane funkcije v programu Visio 2010
Funkcije
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Statična skupna raba diagramov s shranjevanjem v obliki PDF, XPS ali spletne strani.
VključenoVključenoVključeno
Skupna raba dinamičnih, podatkovnih diagramov v realnem času prek brskalnika, in sicer z uporabo integracije s storitvami Visio Services in SharePointom 2010
VključenoVključeno
Prilagajanje in razširljivost
LEGENDA: Vključeno =  Nove ali izboljšane funkcije v programu Visio 2010
Funkcije
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
API za povezljivost
VključenoVključenoVključeno
API za uporabniški vmesnik Fluent z API-jem za ukazno vrstico in trak
VključenoVključenoVključeno
Prilagajanje oblike
VključenoVključenoVključeno
API za strukturirane diagrame
VključenoVključenoVključeno
Integracija spletnih storitev XML
VključenoVključenoVključeno
API podpore za rešitve, ki temeljijo na podatkih
VključenoVključeno
API za podprocese
Vključeno
Preverjanje
Vključeno
Integracija z drugimi izdelki
LEGENDA: Vključeno =  Nove ali izboljšane funkcije v programu Visio 2010
Funkcije
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Možnosti programa Autodesk AutoCAD
VključenoVključenoVključeno
Integracija s sistemom Microsoft Office prek uvoza/izvoza podatkov in vdelovanja Visiovih diagramov v druge dokumente
VključenoVključenoVključeno
Integracija s programom Microsoft Excel omogoča ustvarjanje oblik poročil o lastnostih in podatkih, shranjenih v oblikah
VključenoVključenoVključeno
Integracija z Microsoft Outlookom, vključno s čarovnikom za uvoz Outlookovih podatkov, s katerim ustvarite koledarje v Visiu
VključenoVključenoVključeno
Integracija s programom Microsoft Project z Ganttovimi grafikoni in časovnimi premicami programa Visio
VključenoVključenoVključeno
Podpora za programiranje v programu Microsoft Visual Studio, vključno s podporo za Microsoft .NET
VključenoVključenoVključeno
Objavljanje diagramov v SharePointovem skladišču procesov
VključenoVključenoVključeno
Diagrami za modeliranje zbirk podatkov z obratnim inženiringom vira podatkov, ki je skladen z ODBC (Open Database Connectivity)
VključenoVključeno
Vizualno privlačni diagrami z Visiovimi storitvami za ustvarjanje nadzornih plošč iz podatkov v realnem času in drugih storitev v strežniku SharePoint Server 2010
VključenoVključeno
Uvoz in izvoz SharePointovega poteka dela prek programa Microsoft SharePoint Designer 2010
VključenoVključeno

1 Datoteko lahko iz programa sistema Microsoft Office 2010 shranite kot datoteko PDF ali XPS, šele ko namestite dodatek. Če želite več informacij, glejte »Namestitev in uporaba dodatka za PDF ali XPS.