Ustvarjanje procesov, združljivih z zapisom BPMN

Zapis BPMN (Business Process Modeling and Notation) predstavlja standardni način za grafično predstavitev poslovnih procesov. V Visiu je na voljo predloga z grafičnimi elementi, opisanimi v specifikaciji zapisa BPMN 2.0, ki sledi razredu analitične skladnosti.

Če želite za začetek poiskati pravo predlogo, pojdite v meni Datoteka, Novo in v polje za iskanje vnesite Diagram BPMN.

 1. Za vsak korak v procesu, ki ga želite modelirati, povlecite obliko iz šablon na stran in povežite oblike na običajen način.
  1. V specifikaciji zapisa BPMN so predpisane tri vrste povezovalnikov: tok zaporedij, tok sporočil in povezava. Povezovalnbiki, ki jih dodate s samodejnimi povezovanjem ali z orodjem povezovalnik, so privzeto povezovalniki toka zaporedij. Če želite spremeniti vrsto, z desno tipko miške kliknite povezovalnik, nato pa v priročnem meniju kliknite želeno vrsto.
  2. Če želite splošne informacije o povezovanju oblik, glejte Povezovanje oblik s samodejnim povezovanjem ali orodjem povezovalnika.
 2. Če želite nastaviti atribute predmetov, kliknite oblike z desno tipko miške.
  1. Vsaka oblika zapisa BPMN ima nekaj temeljnih podatkov ali atributov. Ti atributi določajo videz oblike in z obliko povezane dodatne podatke. Z desno tipko miške kliknite obliko, če si želite ogledati in spremeniti glavne atribute v priročnem meniju.
 3. Preverite veljavnost poteka dela na podlagi nabora pravil BPMN.
  1. Na zavihku Postopek v skupini Preveri diagram kliknite Preverjanje diagrama.
  2. Odpravite vse težave, ki se pojavijo v oknu Težave.

Preveri se le veljavnost grafičnih elementov; natančnosti za vrednost atributov niso vključene v pregled. Če želite več informacij o preverjanju veljavnosti, glejte Preverjanje veljavnosti strukturiranega diagrama.

Nekatere vidne spremembe, ki jih je mogoče izvesti na oblikah v diagramih poteka in drugih diagramih, v diagramih BPMN niso dovoljene, ker je tako predpisano v specifikaciji BPMN 2.0. Črte toka zaporedij tako na primer ni dovoljeno spreminjati v sivo črtkano črto, ker bi bil potem tok zaporedij kot tok sporočil.

Če želite več podrobnosti o zapisih BPMN 2.0 in analitični skladnosti, obiščite spletno mesto organizacije Object Management Group na naslovu http://www.bpmn.org.

 
 
Velja za:
Visio Professional 2013