Preskoči na rezultate iskanja
Rezultati s spletnega mesta Office.com
Vklop ali izklop sledenja sprememb
Članek Vrstico stanja lahko prilagodite tako, da dodate indikator, ki vam pove, kdaj je sledenje sprememb vklopljeno ali izklopljeno. Ko je funkcija sledenja sprememb ...
Word 2007
Prikazovanje ali skrivanje pripomb ali sledenih sprememb
Članek Prikažite spremembe v dokumentu programa Word 2010 v vrstici, kot zaslonske namige namesto oblačkov, po vrsti spremembe ali po pregledovalcu in skrijte pripombe...
Word 2010
Sledenje spremembam med urejanjem
Članek Med delom v dokumentu lahko preprosto ustvarite in si ogledate sledene spremembe in komentarje. Program Microsoft Office Word 2007 privzeto uporablja oblačke za...
Word 2007
Pregledovanje sledenih sprememb in komentarjev
Članek Če želite preprečiti nenamerno razpošiljanje dokumentov, ki vsebujejo sledene spremembe in komentarje, Word privzeto prikaže sledene spremembe in komentarje. Oz...
Word 2007
Tiskanje dokumenta s sledenimi spremembami
Članek Pokaži vse Skrij vse Microsoft Office Word ponuja več možnosti za tiskanje dokumentov s sledenimi spremembami. Pri tiskanju lahko sledene spremembe tudi skrijet...
Word 2007
Sprememba imena avtorja za komentarje pregleda
Članek Ime ali začetnice pregledovalca se prikažejo v oblačkih s komentarji (ali v oglatih oklepajih, ko se za komentarje ne uporabljajo oblački). Lahko spremenite ime...
Word 2007
Trajno odstranjevanje sledenih sprememb
Članek V tem članku Spremembe so prikazane Razumevanje funkcije »Sledi spremembam« Kako v dokumentu iščem sledene spremembe in komentarje? Kako odstranim sledene sprem...
Word 2007
Vstavljanje ali brisanje komentarja
Članek Pokaži vse Skrij vse Komentar (Pripomba: opomba ali pripomba, ki jo avtor ali pregledovalec doda dokumentu. Microsoft Word prikaže pripombo v oblačku na robu do...
Word 2007