XNPV (funkcija XNPV)

V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije (funkcija: Vnaprej sestavljena formula, ki sprejme vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Funkcije uporabljajte za poenostavljanje in skrajševanje formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.)XNPV v programu Microsoft Excel.

Opis

Vrne čisto (neto) sedanjo vrednost za časovni razpored denarnih tokov, ki ni nujno v enakomernih obdobjih (ni periodičen). Če želite izračunati čisto (neto) sedanjo vrednost za niz denarnih tokov, ki je periodičen, uporabite funkcijo NPV.

Sintaksa

XNPV(stopnja,vrednosti,datumi)

V sintaksi funkcije XNPV so ti argumenti (argument: Vrednost, ki poda informacijo dejanju, dogodku, metodi, lastnosti, funkciji ali proceduri.):

 • mera    Obvezen. Je diskontna stopnja za denarne tokove.
 • vrednosti    Obvezen. Niz denarnih tokov, ki ustrezajo urniku datumov plačil. Prvo plačilo je izbirno in ustreza ceni ali vplačilu na začetku naložbe. Če je prva vrednost cena ali vplačilo, mora biti negativno število. Vsa plačila, ki sledijo, so obračunana glede na leto s 365 dnevi. V nizu vrednosti mora biti vsaj ena pozitivna in ena negativna vrednost.
 • datumi    Obvezen. Urnik datumov za plačila, ki ustreza denarnem toku plačil. Prvi plačilni datum označuje začetek urnika plačil. Vsi drugi datumi morajo biti poznejši od tega datuma, vendar so lahko zapisani v poljubnem vrstnem redu.

Opombe

 • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne številke, tako da jih lahko uporabite v izračunih. 1. januar 1900 je privzeto zaporedna številka 1, 1. januar 2008 pa zaporedna številka 39448, ker je 39.448 dni po 1. januarju 1900.
 • Funkcija samodejno prireže števila in datume na cela števila.
 • Če kateri od argumentov ni v obliki števila, vrne XNPV napako z vrednostjo #VREDN!.
 • Če katera koli številka v argumentu »datumi«ni v veljavni datumski obliki, vrne XNPV napako z vrednostjo #VREDN!.
 • Če katero koli število v argumentu »datumi« označuje datum, ki pride pred začetnim datumom, vrne XNPV napako z vrednostjo #ŠTEV!.
 • Če argumenta »vrednosti« in »datumi« vsebujeta različno število vrednosti, vrne XNPV napako z vrednostjo #ŠTEV!.
 • Program računa XNPV po naslednji formuli:

Enačba

kjer je:

 • di = datum i-tega ali zadnjega plačila.
 • d1 = datum 0-tega plačila.
 • Pi = i-to ali zadnje plačilo.

Primer

Morda boste lažje razumeli primer, če ga boste kopirali v prazen delovni list.

PokažiKako kopirati primer?

 1. Izberite primer v tem članku. Če kopirate primer v program Excel Web App, kopirajte in prilepite eno celico hkrati.

 Pomembno   Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

Izbiranje primera iz pomoči

Izbiranje primera iz pomoči
 1. Pritisnite tipki CTRL+C.
 2. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
 3. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V. Če delate v programu Excel Web App, ponovite kopiranje in lepljenje za vsako celico v tem primeru.

 Pomembno   Če želite omogočiti pravilno delovanje primera, ga prilepite v celico A1 na delovnem listu.

 1. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.

Ko kopirate primer na prazen delovni list, ga lahko prilagodite svojim potrebam.

 
1
2
3
4
5
6
7


8
A B
Vrednosti Datumi
-10.000 01.01.08
2.750 01.03.08
4.250 30.10.08
3.250 15.02.09
2.750 01.04.09
Formula Opis (rezultat)
=XNPV(0,09; A2:A6; B2:B6) Trenutna neto vrednost naložbe z zgornjo ceno in donosom. Dotok denarja je zmanjšan za 9 odstotkov. (2086,6476 ali 2086,65)

 Opomba    Če si želite v programu Excel Web App ogledati rezultat v pravilni obliki, izberite celico in nato na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob možnosti Oblika številk in nato Splošno.

 
 
Velja za:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za podjetja, SharePoint Online za strokovnjake in majhna podjetja