TYPE (funkcija TYPE)

V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije (funkcija: Vnaprej sestavljena formula, ki sprejme vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Funkcije uporabljajte za poenostavljanje in skrajševanje formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.) TYPE v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne vrsto vrednosti. Uporabljajte funkcijo TYPE, ko je delovanje druge funkcije odvisno od vrednosti v določeni celici.

Sintaksa

TYPE(vrednost)

V sintaksi funkcije TYPE so ti argumenti (argument: Vrednost, ki poda informacijo dejanju, dogodku, metodi, lastnosti, funkciji ali proceduri.):

  • vrednost    Obvezen. Lahko je poljubna Microsoft Excelova vrednost, kot je število, besedilo, logična vrednost in podobno.

Opombe

  • Funkcija TYPE je uporabna zlasti, ko uporabljate funkcije, ki lahko za argumente uporabljajo različne vrste podatkov. Mednje sodita, denimo, funkciji ARGUMENT in INPUT. Uporabljate TYPE, da bi ugotovili vrsto podatka, ki ga je funkcija oziroma formula vrnila.
  • Če želite ugotoviti, ali celica vsebuje formulo, ne morete uporabiti funkcije TYPE. TYPE ugotovi le vrsto rezultirajoče oziroma prikazane vrednosti. Če je vrednost sklic na celico, ki vsebuje formulo, vrne TYPE vrsto rezultata formule.

Primer

Morda boste lažje razumeli primer, če ga boste kopirali v prazen delovni list.

PokažiKako kopirati primer?

  1. Izberite primer v tem članku. Če kopirate primer v program Excel Web App, kopirajte in prilepite eno celico hkrati.

 Pomembno   Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

Izbiranje primera iz pomoči
Izbiranje primera iz pomoči
  1. Pritisnite tipki CTRL+C.
  2. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
  3. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V. Če delate v programu Excel Web App, ponovite kopiranje in lepljenje za vsako celico v tem primeru.

 Pomembno   Če želite omogočiti pravilno delovanje primera, ga prilepite v celico A1 na delovnem listu.

  1. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.
Ko kopirate primer na prazen delovni list, ga lahko prilagodite svojim potrebam.

 
1
2
3
4

5

6

7
A B
Podatki
Smith
Formula Opis (rezultat)
=TYPE(A2) Ugotovi vrsto zgornje vrednosti (2)
=TYPE("Mr."& A2) Ugotovi vrsto vrednosti »Mr. Smith« (2)
=TYPE(2+A2) Ugotovi vrsto vrednosti formule, kar vrne napako #VREDN! (16)
=TYPE({1\2; 3\4}) Ugotovi vrsto matrične konstante (64)
 
 
Velja za:
Excel 2010, Excel Web App