Oblike zapisov števil, ki so na voljo

Z različnimi oblikami zapisa števil lahko spremenite videz števil, ne da bi spremenili sama števila. Oblika zapisa števila ne vpliva na dejansko vrednost celice, ki jo Excel uporabi za izvajanje izračunov. Dejanska vrednost je prikazana v vnosni vrstici (vnosna vrstica: Vrstica na vrhu Excelovega okna, namenjena vnašanju ali urejanju vrednosti ali formul v celicah ali grafikonih. V njej je prikazana konstanta ali formula, shranjena v aktivni celici.).


Vnosna vrstica in povezana celica

Vnosna vrstica in povezana celica

V spodnji tabeli je naveden povzetek oblik zapisa števil, ki so na voljo na zavihku Osnovno v skupini Število. Če si želite ogledati vse oblike zapisa števil, ki so na voljo, ob skupini Število kliknite zaganjalnik pogovornega okna.

Zaganjalnik pogovornega okna v skupini »Število«

Oblika Opis
Splošno Privzeta oblika zapisa števil, ki jo program Excel uporabi, ko vnesete številko. V večini primerov so števila, ki so oblikovane z obliko zapisa Splošno , prikazana točno tako, kot ste jih vnesli. Če pa celica ni dovolj široka za prikaz celotne številke, oblika zapisa Splošno zaokroži številke z decimalkami. Oblika zapisa Splošno uporablja tudi znanstveni (eksponentni) zapis za velike številke (12 ali več števk).
Število Uporablja se za splošni zapis številk. Določite lahko število decimalnih mest, ki jih želite uporabiti, ali želite uporabiti ločilo za tisočice in način prikaza negativnih številk.
Valuta Uporablja se za splošne denarne vrednosti in prikaže privzeti simbol za valuto s številkami. Določite lahko število decimalnih mest, ki jih želite uporabiti, ali želite uporabiti ločilo za tisočice in način prikaza negativnih številk.
Računovodstvo Prav tako se uporablja za denarne vrednosti, le da simbole za valuto in decimalne vejice poravna v stolpec.
Datum Prikaže zaporedne številke datuma in časa kot vrednosti datuma glede na vrsto ter jezik (lokacijo), ki ju določite. Oblike zapisa datuma, ki se začnejo z zvezdico ( * ), ustrezajo spremembam v nastavitvah področnega datuma in časa, ki so določene na nadzorni plošči sistema Windows. Nastavitve nadzorne plošče pa ne vplivajo na oblike zapisa brez zvezdice.
Čas Prikaže zaporedne številke datuma in časa kot vrednosti časa glede na vrsto in jezik (lokacijo), ki ju določite. Oblike zapisa časa, ki se začnejo z zvezdico ( * ), ustrezajo spremembam v nastavitvah področnega datuma in časa, ki so določene na nadzorni plošči sistema Windows. Nastavitve nadzorne plošče pa ne vplivajo na oblike brez zvezdice.
Odstotek Pomnoži vsebino celice s 100 in prikaže rezultat s simbolom za odstotke ( % ). Določite lahko število decimalnih mest, ki jih želite uporabiti.
Ulomek Prikaže številko kot ulomek, glede na vrsto ulomka, ki ga določite.
Znanstveno Prikaže številko v eksponentnem zapisu, tako da zamenja del številke z E+n, kjer E (kar pomeni eksponent) množi številko pred njim z 10 na n-to potenco. Oblika Znanstveno z dvema decimalkama prikaže na primer število 12345678901 kot 1.23E+10, kar je za 1,23-krat 10 na deseto potenco. Določite lahko število decimalnih mest, ki jih želite uporabiti.
Besedilo Vsebino celice obravnava kot besedilo in prikaže vsebino natančno tako, kot ste jo vnesli, tudi če ste vnesli številke.
Posebno Prikaže število kot poštno številko, telefonsko številko ali EMŠO.
Po meri Omogoča vam, da spremenite kopijo obstoječe kode za oblikovanje zapisa števil. Uporabite to obliko zapisa za ustvarjanje oblike zapisa števila po meri, ki je dodana na seznam kod za oblikovanje zapisa števil. Dodate lahko od 200 do 250 oblik zapisa števil po meri, odvisno od nameščene jezikovne različice Excela.
 
 
Velja za:
Excel 2010