IMARGUMENT (funkcija IMARGUMENT)

V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije (funkcija: Vnaprej sestavljena formula, ki sprejme vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Funkcije uporabljajte za poenostavljanje in skrajševanje formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.) IMARGUMENT v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne argument Theta (theta), ki je kot, izražen v radianih.Tako velja:

Enačba

Sintaksa

IMARGUMENT(ištevilo)

V sintaksi funkcije IMARGUMENT so ti argumenti (argument: Vrednost, ki poda informacijo dejanju, dogodku, metodi, lastnosti, funkciji ali proceduri.):

  • ištevilo    Obvezen. Kompleksno število, za katerega želite argument Theta.

Opombe

  • Če želite pretvoriti realne in imaginarne koeficiente v kompleksno število, uporabite funkcijo COMPLEX.
  • Program računa IMARGUMENT po tej formuli:

Enačba

kjer je:

Enačba  in

z = x + yi

Primer

Morda boste lažje razumeli primer, če ga boste kopirali v prazen delovni list.

PokažiKako kopirati primer?

  1. Izberite primer v tem članku. Če kopirate primer v program Excel Web App, kopirajte in prilepite eno celico hkrati.

 Pomembno   Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

Izbiranje primera iz pomoči
Izbiranje primera iz pomoči
  1. Pritisnite tipki CTRL+C.
  2. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
  3. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V. Če delate v programu Excel Web App, ponovite kopiranje in lepljenje za vsako celico v tem primeru.

 Pomembno   Če želite omogočiti pravilno delovanje primera, ga prilepite v celico A1 na delovnem listu.

  1. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.
Ko kopirate primer na prazen delovni list, ga lahko prilagodite svojim potrebam.

 
1
2
A B
Formula Opis (rezultat)
=IMARGUMENT("3+4i") Argument theta števila 3+4i v radianih (0,927295)
 
 
Velja za:
Excel 2010, Excel Web App