F.INV (funkcija F.INV)

Vrne inverzno porazdelitev verjetnosti F. Če velja p = F.DIST(x,...), potem velja F.INV(p,...) = x. F-porazdelitev lahko uporabimo pri F-testu, ki primerja stopnjo variabilnosti dveh nizov podatkov. Lahko na primer primerjamo porazdelitev dohodkov v Združenih državah in v Kanadi ter določimo, ali imajo podatki za obe državi podobno stopnjo razpršenosti dohodka.

Sintaksa

F.INV(verjetnost; stop_prostosti1; stop_prostosti2)

V sintaksi funkcije F.INV ima te argumente (argument: Vrednost, ki poda informacijo dejanju, dogodku, metodi, lastnosti, funkciji ali proceduri.):

  • verjetnost     Obvezen. Verjetnost, povezana z F-kumulativno porazdelitvijo.
  • stop_prostosti1     Obvezen. Števec stopenj prostosti.
  • stop_prostosti2     Obvezen. Imenovalec stopenj prostosti.

Opombe

  • Če kateri od argumentov ni v obliki števila, F.INV vrne napako z vrednostjo #VREDN!.
  • Če je argument »verjetnost« < 0 ali če je argument »verjetnost« > 1, vrne F.INV napako z vrednostjo #ŠTEV!.
  • Če argument »stop_prostosti1« ali »stop_prostosti2« ni celo število, ga program prireže na celo število.
  • Če je argument »stop_prostosti1« < 1 ali če je argument »stop_prostosti2« < 1, vrne F.INV napako z vrednostjo #ŠTEV!.
 
 
Velja za:
Excel 2010, Excel Web App