Dodajanje risbe v dokument

Kaj želite narediti?Več o grafikah v Wordu

Osnovne vrste grafik, ki jih lahko uporabite za izboljšanje dokumentov programa Microsoft Office Word so: Oblike, grafike SmartArt, posnetki zaslona, grafikoni, slike in izrezki.

Risane predmete, kot so oblike, diagrami, diagrami potekov, krivulje, črte in grafike WordArt (WordArt: Besedilni predmeti, ki jih ustvarite z že pripravljenimi učinki, na katerih lahko uporabite dodatne možnosti oblikovanja.), lahko spremenite in izboljšate z barvami, vzorci obrobami in drugimi učinki.

Na vrh strani Na vrh strani

Dodajanje risbe v dokument

 1. Kliknite na mesto v dokumentu, kjer želite ustvariti risbo.
 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknite Oblike.

Trak Office 2010

 1. Na zavihku Oblika, ki se prikaže po tem, ko vstavite risano obliko, lahko storite karkoli od tega:
  • Vstavite obliko. Na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite obliko in nato kliknite nekam v dokument.
  • Spremenite obliko. Kliknite obliko, ki jo želite spremeniti. Na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite Uredi obliko, pokažite na Spremeni obliko in nato izberite drugo obliko.
  • V obliko dodajte besedilo. Kliknite v obliko, kjer želite besedilo, in začnite z vnašanjem.
  • Združite izbrane oblike. Več oblik združite tako, da držite tipko CTRL na tipkovnici in kliknete obliko, ki jo želite vključiti v skupino. Na zavihku Oblika v skupini Razporejanje kliknite Združi in vse označene oblike se bodo obravnavale kot en sam predmet.
  • Rišite v dokumentu. Na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik razširite možnost oblik, in sicer tako, da kliknete puščico. V razdelku Črte kliknite Prostoročno ali Čačka.

 Namig   Če želite končati risanje s črtami »Prostoročno« ali »Čačka«, dvokliknite.

 • Prilagodite velikost oblik. Izberite obliko ali oblike, ki jim želite spremeniti velikost. Na zavihku Oblika v skupini Velikost kliknite puščice ali v polji Višina in Širina vnesite nove dimenzije.
 • Uporabite slog za obliko. V skupini Slogi oblik postavite kazalec na slog in si oglejte, kako bo oblika videti z uporabo sloga. Kliknite slog, ki ga želite uporabiti. Ali pa kliknite Polnilo oblike ali Oris oblike in izberite želene možnosti.

Slogi oblik

 Opomba   Če želite uporabiti barvo in prehajanje, ki nista na voljo v skupini Slogi oblik, najprej izberite barvo, nato pa uporabite prehajanje.

 • Dodajte diagrame poteka s povezovalniki. Preden ustvarite diagram poteka, dodajte risalno površino, in sicer tako, da kliknete zavihek Vstavljanje, kliknete Oblike v skupini Ilustracije in nato kliknete Nova risalna površina. Na zavihku Oblika v skupini Vstavljanje oblik kliknite obliko »Diagram poteka«. V razdelku Črte izberite povezovalnik, na primer Ukrivljeni puščični povezovalnik.
 • Uporabite senčenje in tridimenzionalne (3D) učinke, če želite obliko na risbi narediti bolj zanimivo. Na zavihku Oblika v skupni Slogi oblik kliknite Učinki oblike in izberite učinek.
 • Poravnajte predmete na risalni površini. Če želite poravnati predmete, pritisnite in zadržite CTRL med izbiranjem predmetov, ki jih želite poravnati. V skupini Razporedi kliknite Poravnaj in izberite iz izbora ukazov za poravnavo.

Trak Office 2010

Na vrh strani Na vrh strani

Brisanje celotne risbe ali dela risbe

 1. Izberite risani predmet, ki ga želite izbrisati.
 2. Pritisnite tipko DELETE.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Word 2010