COUPNCD (funkcija COUPNCD)

V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije (funkcija: Vnaprej sestavljena formula, ki sprejme vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Funkcije uporabljajte za poenostavljanje in skrajševanje formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.) COUPNCD v programu Microsoft Excel.

Opis

Vrne številko, ki predstavlja naslednji datum kupona od datuma poravnave

Sintaksa

COUPNCD(poravnava; zapadlost; pogostost; [osnova])

 Pomembno   Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. maj 2008 uporabite DATE(2008; 5; 23). Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.

V sintaksi funkcije COUPNCD so ti argumenti (argument: Vrednost, ki poda informacijo dejanju, dogodku, metodi, lastnosti, funkciji ali proceduri.):

 • poravnava    Obvezen. Datum poravnave zavarovanja. Datum poravnave zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.
 • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.
 • pogostost    Obvezen. Letno število plačil s kuponi. Za letna plačila je vrednost argumenta »pogostost« 1, za polletna 2, za četrtletna pa 4.
 • osnova    Neobvezen. Vrsta uporabljene osnove za štetje dni.
Osnova Osnova za štetje dni
0 ali izpuščeno Ameriško (NASD) 30/360
1 Dejansko/dejansko
2 Dejansko/360
3 Dejansko/365
4 Evropsko 30/360

Opombe

 • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne številke, tako da jih lahko uporabite v izračunih. 1. januar 1900 je privzeto zaporedna številka 1, 1. januar 2008 pa zaporedna številka 39448, ker je 39.448 dni po 1. januarju 1900.
 • Datum poravnave je datum, ko kupec pridobi kupon, kot je delnica. Datum zapadlosti je datum, ko kupon preneha veljati. Predpostavite, da je na primer delnica s 30 letno veljavo bila izdana 1. januarja 2008, in da jo je kupec pridobil šele čez šest mesecev. Datum izdaje bi bil 01.01.2008, datum dodelitve 01.07.2008 in datum zapadlosti bi bil 1. januar 2038, kar je 30 let po datumu izdaje 01.01.2008.
 • Vsi argumenti se prirežejo v cela števila.
 • Če v argumentu »poravnava« ali »zapadlost« ni veljavnega datuma, COUPNCD vrne napako z vrednostjo #VREDN!.
 • Če je argument »pogostost« različen od 1, 2, ali 4, vrne COUPNCD napako z vrednostjo #ŠTEV!.
 • Če je argument »osnova« < 0 ali če je argument »osnova« > 4, vrne COUPNCD napako z vrednostjo #ŠTEV!.
 • Če je argument »poravnava« ≥ argumentu »zapadlost«, COUPNCD vrne napako z vrednostjo #!ŠTEV!.

Primer

Morda boste lažje razumeli primer, če ga boste kopirali v prazen delovni list.

PokažiKako kopirati primer?

 1. Izberite primer v tem članku. Če kopirate primer v program Excel Web App, kopirajte in prilepite eno celico hkrati.

 Pomembno   Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

Izbiranje primera iz pomoči

Izbiranje primera iz pomoči
 1. Pritisnite tipki CTRL+C.
 2. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
 3. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V. Če delate v programu Excel Web App, ponovite kopiranje in lepljenje za vsako celico v tem primeru.

 Pomembno   Če želite omogočiti pravilno delovanje primera, ga prilepite v celico A1 na delovnem listu.

 1. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.

Ko kopirate primer na prazen delovni list, ga lahko prilagodite svojim potrebam.

 
1
2
3
4
5
6

7
A B
Podatki Opis
25. jan. 2007 Datum poravnave
15. nov. 2008 Datum zapadlosti
2 Polletni kupon (glejte zgoraj)
1 Dejansko/dejanska osnova (glejte zgoraj)
Formula Opis (rezultat)
=COUPNCD(A2; A3; A4; A5) Naslednji datum kupona po datumu dodelitve za delnico z zgoraj opisanimi pogoji (15. maj 2007)

 Opomba   Če si želite ogledati število v obliki datuma, izberite celico in nato na zavihku Osnovno v skupini Številka kliknite puščico zraven možnosti Oblika zapisa števila in še Kratka oblika datuma ali Dolga oblika datuma.

 
 
Velja za:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za podjetja, SharePoint Online za strokovnjake in majhna podjetja