Objavite zadeve za vse

Pogovore z osebami v svoji organizaciji lahko začnete tako, da objavite v javnem viru novic. Javni vir novic je podoben javnemu spletnemu dnevniku ali mikro spletnemu dnevniku. Vsi, ki vidijo vašo objavo, lahko odgovorijo nanjo. Osebe, ki vas spremljajo, vidijo objavo v pogledu »Spremljanje« in tudi v pogledu »Vsi«. Osebe, ki vas trenutno ne spremljajo, vidijo vašo objavo le v pogledu »Vsi« v viru novic.

Pogledi vira novic

Če želite souporabljati objave z manjšo skupino oseb, lahko namesto v javnem viru novic objavite v viru novic na spletnem mestu skupine.

 Opomba    Vaša organizacija lahko prilagodi ali omeji nekatere funkcije, opisane v tem članku.

  1. Na vrhu strani kliknite Vir novic.
  2. Kliknite v besedilnem polju Skupna raba z vsemi in začnite tipkati.
    Vnašanje nove objave v javnem viru
  3. Dodajte druge funkcije v objavo, kot so oznake, povezave, videoposnetki, dokumenti, omembe in slike.
  4. Kliknite Objavi.

Odgovor na objavo v viru novic

Če želite odgovoriti na objavo v viru novic, kliknite povezavo Odgovori pod objavo in začnite vnašati besedilo v besedilno polje. Dodate lahko iste funkcije v odgovor kot v objavo novega pogovora, npr. oznake, povezave, videoposnetki, dokumenti, omembe in slike.

Pri odgovoru na objavo upoštevajte te podrobnosti:

  • Odgovorite lahko le na objave, ki začnejo pogovor, ne pa na druge odgovore.
  • Odgovorite lahko na objave, ki jih vidite v pogledih »Spremljanje« in »Vsi« v viru novic. V pogledu »Spremljanje« lahko vidite le pogovore, ki jih začnejo osebe, ki jih spremljate. V pogledu »Vsi« vidite pogovore, ki jih začnejo poljubne osebe v vaši organizaciji, vključno z osebami, ki jih spremljate.
  • Nekateri pogovori so »zaklenjeni« in ne dovolijo dodatnih odgovorov.
 
 
Velja za:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business – skrbnik, Office 365 Small Business Premium, Office 365 za srednje velika podjetja, SharePoint Online Enterprise (E1 in E2), SharePoint Online Enterprise (paket E3 in E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Skrbnik za Office 365 Enterprise, Skrbnik za Office 365 Small Business, Spletno mesto SharePoint Online