Kateri elementi se prikažejo v vašem viru novic?

Obiščite javni vir novic, če želite ostati na tekočem s pogovori med sodelavci in videti druge posodobitve o njihovih dejavnostih. Pogled »Sledim« vira novic običajno vsebuje elemente, ki se vam bodo verjetno zdeli najbolj relevantni in zanimivi. Tu vidite predvsem objave oseb, ki jim sledite in objave, ki se tičejo drugih vsebin, ki jim sledite, kot na primer oznake in dokumente. Poleg pogleda »Sledim«, vas bo občasno morda zanimalo brskanje v pogledu »Vsi«, vir novic celotne organizacije.

Kaj želite narediti?


Brskajte po objavah v pogledu »Sledim« vira novic

Pogled »Sledim« vira novic vsebuje objave, ki se tičejo oseb in vsebin, ki jim trenutno sledite, kot je povzeto v tej tabeli:

Vrsta objave Značilnosti
Nov pogovor Pogovore, ki jih vidite v pogledu »Sledim«, pričnejo le osebe, ki jim trenutno sledite.
Odgovori na objavljeni pogovor

Kdor koli v organizaciji, ki vidi nit pogovora – v pogledu »Sledim« ali pa v pogledu »Vsi« – lahko objavi odgovor na objavljeni pogovor. Posledično lahko vidite odgovore na objavljene pogovore, ki so jih ustvarili osebe, ki jim trenutno ne sledite. Tako lahko odkrijete nove ljudi, ki bi jim radi začeli slediti. Povezava »Sledim« se pojavi pod katerim koli odgovorom, ki ga je objavil nekdo, ki mu trenutno ne sledite.
Element vira pogovora, ki ga je objavil nekdo, ki mu trenutno ne sledite

Posodobitve o dejavnostih oseb, ki jim sledite

Posodobitve o osebah, ki jim sledite, vidite, če so njihovi uporabniški profili nastavljeni tako, da te podatke delijo z vami. Na primer, posodobitve vidite, ko začnejo slediti dokumentu, strani, oznaki in drugim osebam. Vidite tudi posodobitve o dogodkih, kot na primer datume rojstnih dni in obletnic.

Posodobitev vira novic, ko je dokument, ki mu sledite, urejen

V tem primeru lahko kliknete povezavo dokumenta, če dokument želite odpreti, a le če imate dovoljenje, da si ta dokument ogledate.

Posodobitve o dokumentih, ki jim sledite

Posodobitev vidite, če nekdo uredi dokument, ki mu sledite. Ni treba, da osebi, ki je dokument posodobila, sledite.

Posodobitev vira novic, ko nekdo, ki mu sledite, začne slediti dokumentu

Objave z oznako, ki ji sledite

Vidite vse objave vira novic, ki vsebujejo oznako, ki jih sledite, tudi če trenutno ne sledite osebi, ki je objavo ustvarila.

Posodobitev vira novic, ko nekdo v objavi uporabi oznako, ki ji sledite.

V tem primeru Rok Palčič vidi objavo Tine Makovec, ker ta vključuje oznako, ki ji sledi. Če želi Tini Makovec pričeti slediti, lahko tudi klikne povezavo.

Na vrh strani Na vrh strani

Brskajte po objavah v pogledu »Vsi« vira novic

Pogled »Vsi« vira novic vsebuje pogovore, ki jih je začel kdor koli v vaši organizaciji, naj mu sledite ali ne. Tako boste videli vse pogovore, ki se nahajajo v pogledu »Sledim«, kakor tudi vse pogovore, ki so jih pričele druge osebe.

V pogledu »Vsi« vira novic boste morda brskali, če boste želeli širši pregled nad pogovori med osebami v vaši organizaciji ali če ste v organizaciji novi in boste želeli najti osebe, ki bi vas zanimale.

Pogovore vidite le v pogledu »Vsi«. Ne vidite pa posodobitev o osebah in vsebinah, ki jim sledite.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business – skrbnik, Office 365 Small Business Premium, Office 365 za srednje velika podjetja, SharePoint Online Enterprise (E1 in E2), SharePoint Online Enterprise (paket E3 in E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Skrbnik za Office 365 Enterprise, Skrbnik za Office 365 Small Business, Spletno mesto SharePoint Online