Dodajanje vsebine v primer e-odkrivanja in zadržanje virov

Vsebino, ki je del primera e-odkrivanja, na primer morebitni dokazi o sporu, reviziji in preiskavi, lahko upravljate v naboru e-odkrivanja. Vsak primer ima lahko več naborov e-odkrivanja. Filtrirate lahko tudi vir vsebine, ki ga vključite, na primer po avtorju, pošiljatelju, datumskem obsegu ali ključnih besedah iskanja.

Ko je vir vsebine del primera, ga lahko zadržite in tako ohranite kopijo. To vključuje SharePointova mesta, dokumente ali strani, datoteke v skupni rabi, po katerih je mogoče iskati, in Exchangeeve poštne nabiralnike. Ko se elementi zadržani, se z njimi lahko dela brez prekinitev. Vsebina, ki je upravljana s pravilniki, ne bo potekla, ko je zadržana.

Ko določite vire vsebine, lahko zaženete poizvedbe in izvozite vsebino ter jo pošljete oblastem. Izvožena vsebina vključuje datoteko, ki temelji na modelu Electronic Discovery Reference Model.

 Opomba    Ko v primer e-odkrivanja dodate poizvedbe ali vire vsebine, ne morete več spreminjati območnih nastavitev spletnega mesta.

Ustvarjanje nabora e-odkrivanja za upravljanje virov vsebine

S tem postopkom ustvarite nabor e-odkrivanja ter vanj dodate vire vsebine. Če želite zadržati tudi vsebino, upoštevajte navodila v razdelku »Zadržanje virov vsebine«.

Dodajanje in upravljanje virov e-odkrivanja

 Opomba    Če želite vključiti vire v primeru, jih mora SharePointova storitev iskanja najprej indeksirati. Če želite več informacij, se obrnite na osebo, ki upravlja mesta in mape »Prejeto«, ki jih želite vključiti.

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerega želite dodati vire vsebine.
 2. V razdelku Nabori e-odkrivanja kliknite Nov element.
 3. Vnesite ime za nabor e-odkrivanja, kot na primer Izvršna korespondenca.
 4. Poleg možnosti Viri kliknite Dodaj in upravljaj vire.
 5. V prikazanem pogovornem oknu v razdelku Nabiralniki vnesite ime računa ali e-poštni naslov Exchangeevih nabiralnikov, ki jih želite vključiti v primeru.
 6. V razdelku Mesta vnesite spletni naslov ali naslov datoteke v skupni rabi za vsebino, ki jo želite uporabiti kot vir. Iskanje mora indeksirati vso vsebino, ki jo vključite.
 7. Kliknite Shrani.
 8. V polju v razdelku Filtriraj vnesite katere koli ključne besede, ki jih želite uporabiti za omejevanje vira.
 9. Če želite omejiti vsebino po datumskem obsegu, vnesite Začetni datum in Končni datum.
 10. Če želite omejiti rezultate na avtorja dokumenta, element seznama ali na izbranega pošiljatelja e-poštnih sporočil, vnesite imena ali e-poštne naslove v polje Avtor/pošiljatelj.
 11. Če želite omejiti rezultate na izbrane Exchangeeve domene, vnesite njihovo ime v polje Domena.
 12. Kliknite gumb Uporabi filter.
 13. Če želite preveriti, ali ste izbrali pravilno vsebino, kliknite Predogled rezultatov.
 14. Kliknite Shrani.

 Opomba    Vire vsebine lahko dodajate in jih odstranjujete po tem, ko ustvarite nabor e-odkrivanja. Če si želite ogledati seznam virov vsebine v naboru e-odkrivanja, kliknite Viri.

Na vrh strani Na vrh strani

Zadržanje virov vsebine

 Opomba    Če želite vključiti vire v primeru, jih mora SharePointova storitev iskanja najprej indeksirati. Če želite več informacij, se obrnite na osebo, ki upravlja mesta in mape »Prejeto«, ki jih želite vključiti.

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerem želite zadržati vir vsebine.
 2. V razdelku Nabori e-odkrivanja kliknite Nov element.
 3. Vnesite ime za nabor e-odkrivanja, na primer Izvršna korespondenca.
 4. Poleg možnosti Viri kliknite Dodaj in upravljaj vire.
 5. V prikazanem pogovornem oknu v razdelku Nabiralniki vnesite ime računa ali e-poštni naslov Exchangeevih nabiralnikov, ki jih želite vključiti v primeru.
 6. V razdelku Mesta vnesite spletni naslov ali naslov datoteke v skupni rabi za vsebino, ki jo želite uporabiti kot vir. Iskanje mora indeksirati vso vsebino, ki jo vključite.
 7. Kliknite Shrani.
 8. V polju v razdelku Filtriraj vnesite poljubne ključne besede, ki jih želite uporabiti za omejevanje vira.
 9. Če želite omejiti vsebino po datumskem obsegu, vnesite Začetni datum in Končni datum.
 10. Če želite omejiti rezultate na avtorja dokumenta, element seznama, ali na izbranega pošiljatelja e-poštnih sporočil, vnesite imena ali e-poštne naslove v polje Avtor/pošiljatelj.
 11. Če želite omejiti rezultate na izbrane domene za Exchange, vnesite njihovo ime v polje Domena.
 12. Kliknite gumb Uporabi filter.
 13. Kliknite zadržanje Omogoči na mestu.
 14. Če želite preveriti, ali ste izbrali pravilno vsebino, kliknite Predogled rezultatov.
 15. Kliknite Shrani.

 Opomba    Če želite videti seznam virov vsebine za primer, po tem ko ste zadržali vsebino, kliknite Viri.

Odstranjevanje zadržanja iz virov vsebin

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerem želite izklopiti zadržanje vira vsebine.
 2. Kliknite Nabori e-odkrivanja.
 3. V razdelku Viri kliknite ime vira, katerega zadržanje želite odstraniti. Naveden bo naslov mesta imena ali imen Exchangeevih poštnih nabiralnikov.
 4. Kliknite Onemogoči zadržanje na mestu.

Na vrh strani Na vrh strani

Odstranite nabor e-odkrivanja iz primera.

 1. Če primer še ni odprt, v središču za e-odkrivanje kliknite Primeri in nato kliknite primer, v katerem želite odstraniti nabor e-odkrivanja.
 2. Kliknite na levi strani nabora e-odkrivanja, da ga izberete, tako da se ob imenu prikaže kljukica.
 3. Kliknite tri pike , da prikažete možnost Odpri meni.
 4. Kliknite Izbriši element.
 5. Ko ste pozvani, ali želite poslati element v »Koš«, kliknite V redu.

Na vrh strani Na vrh strani

Več informacij o zadržanju

Naslednje vrste vsebine je mogoče zadržati kot del primera:

 • Dokumenti
 • Seznami (vključno s spletnimi dnevniki in vsebino wiki)
 • Strani (vključno s stranmi, ki gostijo spletne dnevnike in wikije)
 • Exchangeevi predmeti, kot so opravila, koledarski vnosi, stiki, e-poštna sporočila in priloge. Če so pogovori v Microsoft Lyncu arhivirani v Microsoft Exchangeu, bodo vključeni.
 • Vsebina v datotekah v skupni rabi, po kateri je iskala storitev iskanja

Če je zadržano SharePointovo mesto, je ustvarjena knjižnica za hranjenje dokumentov, če še ne obstaja. Uporabniki lahko še vedno delajo z vsebino, vendar je ohranjena kopija vsebine, kakršna je bila v trenutku zadržanja, saj uporabniki spreminjajo vsebino.

Običajni uporabniki z običajnimi dovoljenji ne morejo videti knjižnice, zato ne bodo vedeli, da je njihova vsebina zadržana. Le uporabniki z dovoljenji na ravni spletnega programa ali uporabniki, ki so jim bila odobrena posebna dovoljenja, lahko vidijo knjižnico za hranjenje dokumentov.

Če uporabnik poskusi spremeniti ali izbrisati vsebino na mestu, ki je zadržano, SharePoint najprej preveri, ali je bila vsebina spremenjena od trenutka zadržanja. Če gre za prvo spremembo od trenutka zadržanja, SharePoint kopira vsebino v knjižnico za hranjenje dokumentov in nato uporabniku dovoli spreminjanje ali brisanje izvirne vsebine.

Različica vsebine v trenutku zadržanja je edina različica, ki je ohranjena. Če je vsebina večkrat spremenjena po tem, ko uporabite funkcijo za zadržanje, vmesne različice vsebine niso ohranjene. To omogoča bolj učinkovito uporabo prostora za shranjevanje. Večina vsebine na mestu se ne spremeni in vsebina, ki se ne spremeni, ni kopirana v knjižnico za hranjenje dokumentov.

Več informacij o e-odkrivanju

Več informacij o primerih e-odkrivanja najdete v teh člankih:

Postopek: e-zaznavanje v strežnikih SharePoint Server 2013 in Exchange Server 2013

Načrtovanje in upravljanje primerov e-odkrivanja

Iskanje in uporaba ključnih besed v e-odkrivanju

Ustvarjanje in izvajanje poizvedb e-odkrivanja

Izvoz vsebine e-odkrivanja in ustvarjanje poročil

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
SharePoint Online Enterprise (paket E3 in E4), SharePoint Server 2013 Enterprise