Delo z zunanjimi podatki v storitvah Excel Services (SharePoint Server)

 Opomba    V tem članku je predvideno, da uporabljate Excelovo različico, ki pride v paketu Office Professional Plus. Excel Starter in različica Excela iz izdaj Office Home in Office Student ne podpirata povezljivosti z zunanjimi podatki, kot je opisano v tem članku.

Vsebina tega članka se nanaša le na storitve Excel Services v strežniku SharePoint Server 2013 (na mestu uporabe). Za več informacij o storitvi Office 365 (v oblaku) si oglejte Uporaba zunanjih podatkov v delovnih zvezkih SharePoint Onlinea .

Delate lahko s številnimi podatkovnimi viri v programu Excel, vključno z izvornimi in zunanjimi podatki. Nekateri viri zunanjih podatkov, a ne vsi, ki jih lahko uporabite v programu Excel, so podprti v storitvah Excel Services. Preberite ta članek, da pridobite pregled podprtih elementov v storitvah Excel Services, ko objavite delovni zvezek v SharePoint library (SharePointova knjižnica: Knjižnica je posebna vrsta SharePointovega seznama, na katerem so shranjene datoteke in informacije o datotekah. Nadzirate lahko način ogleda, sledenja, upravljanja in ustvarjanja datotek v knjižnicah..

V temu članku


Kaj so zunanji podatki?

Zunanji podatki so podatki, ki so shranjeni drugod, npr. v strežniku. Zunanje podatke lahko uvozite v delovni zvezek ali jih prikažete v njem tako, da uporabite eno ali več povezav zunanjih podatkov. Primeri virov zunanjih podatkov lahko vključujejo tabele strežnika SQL Server, kocke storitve Analysis Services strežnika SQL Server, podatke Tržnice Microsoft Azure itn. Povezave zunanjih podatkov, uporabljene v delovnem zvezku, omogočijo pošiljanje poizvedb in prejemanje podatkov iz zbirk podatkov, ki so določene v povezavah. Tako je omogočeno osveževanje podatkov za ogled najnovejših informacij v delovnem zvezku.

Kot alternativo za delo z zunanjimi podatki uporabite izvorne podatke v programu Excel. Izvorni podatki so shranjeni neposredno v delovnem zvezku in ne zahtevajo ohranjanja povezave z zunanjimi podatki, četudi ste z zunanjo povezavo uvozili podatke v delovni zvezek. Če želite posodobiti izvorne podatke, ročno vnesite posodobitve ali pa znova uvozite podatke v Excel.

Na vrh strani Na vrh strani

Viri podatkov, ki so podprti v storitvah Excel Services

Nekateri, toda ne vsi viri podatkov, ki jih uporabljate v programu Excel, so podprti v storitvah Excel Services v strežniku SharePoint Server 2013. Ko je podatkovni vir podprt v storitvah Excel Services, lahko vi (in drugi uporabniki) osvežite podatke, prikazane v delovnem zvezku. Excel Services v strežniku SharePoint Server 2013 podpira te vrste podatkovnih virov:

 • Tabele strežnika SQL Server
 • Kocke storitev za analizo strežnika SQL Server
 • Viri podatkov OLEDB ali ODBC
 • Podatkovni modeli, kot so modeli, ustvarjeni v Excelu

Če želite več informacij, se obrnite na SharePointovega skrbnika ali pa preberite članek na spletnem mestu TechNet: Viri podatkov, podprti v storitvah Excel Services (SharePoint Server 2013).

Na vrh strani Na vrh strani

Excel Web App in Excel Services

Če vaša organizacija poleg strežnika SharePoint Server 2013 uporablja strežnik Office Web Apps, potem so za upodobitev delovnih zvezkov v oknu brskalnika uporabljene bodisi storitve Excel Services (del strežnika SharePoint Server 2013) bodisi program Excel Web App (del strežnika Office Web Apps). To odločitev sprejmejo SharePointovi skrbniki, vpliva pa lahko na to, kateri viri podatkov so podprti, ko delovni zvezek uporabljate v oknu brskalnika. Če želite več informacij, si oglejte Primerjava programov Excel Online in Excel Web App ter storitev Excel Services.

Določanje, ali so za upodabljanje delovnega zvezka uporabljene storitve Excel Services ali program Excel Web App

Morda se sprašujete, kako ugotoviti, ali uporabljate Excel Services ali Excel Web App, ko si ogledate delovni zvezek v oknu brskalnika. Eden od načinov, kako to naredite, je, da pregledate naslov spletnega mesta (URL) za delovni zvezek.

 • Poiščite xlviewer v URL-ju.
  Če je URL podoben »http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/...«, so za upodabljanje delovnega zvezka uporabljene storitve Excel Services.
 • Poiščite WopiFrame v URL-ju.
  Če je URL podoben temu »http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/...«, je za upodabljanje delovnega zvezka uporabljen program Excel Web App.

Če potrebujete informacije o tem, kako je vaše okolje konfigurirano, se lahko obrnete na SharePointovega skrbnika.

Zunanji podatkovni viri, ki so podprti v storitvah Excel Services in programu Excel Web App

V tej tabeli so povzete vrste podatkovnih povezav, ki jih lahko uporabite v Excelu, in vrste podatkovnih povezav, ki so podprte v storitvah Excel Services in programu Excel Web App.

Vir podatkov programa Excel Podprt v storitvah Excel Services (strežniku SharePoint Server)? Ali je podprto v programu Excel Web App (strežnik s programi Office Web Apps)?
Tabele strežnika SQL Server Da Da, če je v okolje vključen SharePoint Server 2013 in je konfigurirano tako, da uporablja storitev varnega shranjevanja ali račun nespremljane storitve. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika za SharePoint.
Kocke storitev za analizo strežnika SQL Server Da Da, če je v okolje vključen SharePoint Server 2013 in je konfigurirano tako, da uporablja storitev varnega shranjevanja ali račun nespremljane storitve. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika za SharePoint.
Viri podatkov OLEDB ali ODBC Da, če niz posamezne povezave vsebuje uporabniško ime in geslo. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika za SharePoint. Da, če niz posamezne povezave vsebuje uporabniško ime in geslo. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika za SharePoint.
Podatkovni model, ki je bil ustvarjen s programom Excel Da, če so storitve Excel Services konfigurirane tako, da podpirajo podatkovne modele. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika za SharePoint. Ne
Podatki Tržnice Microsoft Azure Ne Ne
Podatki OData Ne Ne
Podatki XML Ne Ne
Microsoft Accessovi podatki Ne Ne
Podatki iz besedilne datoteke Ne Ne

Na vrh strani Na vrh strani

Osveževanje podatkov in urejanje delovnih zvezkov v oknu brskalnika

Ko si ogledate delovni zvezek v oknu brskalnika, je možnost urejanja delovnega zvezka ali osveževanja podatkov v oknu brskalnika odvisna od konfiguracije okolja. V tej tabeli so povzete vrste okolij na mestu uporabe, ki podpirajo osveževanje podatkov in možnosti urejanja v oknu brskalnika.

Konfiguracija Osveževanje podatkov v oknu brskalnika Urejanje delovnega zvezka v oknu brskalnika
SharePoint Server 2013
(delovni zvezki so upodobljeni s storitvijo Excel Services)

Da, če uporabljate eno ali več vrst naštetih podatkovnih virov:

 • Tabela strežnika SQL Server
 • Kocka storitev za analizo strežnika SQL Server
 • Podatkovna povezava OLE DB ali ODBC
 • Podatkovni model
Ne. Če želite urejati delovni zvezek, ga odprite v programu Excel.
Strežnik s programi Office Web Apps
(Excel Web App upodablja delovne zvezke)
Ne, razen če uporabljate anonimno povezavo, podatkovno povezavo OLE DB ali ODBC ali če niz povezave vsebuje uporabniško ime in geslo. Da
SharePoint Server 2013 s strežnikom s programi Office Web Apps
(za upodobitev delovnih zvezkov so uporabljene storitve Excel Services)
Odvisno je od podatkovnih virov. Glejte Viri podatkov, ki so podprti v storitvah Excel Services Da
SharePoint Server 2013 s strežnikom s programi Office Web Apps
(za upodobitev delovnih zvezkov je uporabljen program Excel Web App)
Odvisno je od podatkovnih virov in konfiguracije okolja. Glejte Zunanji podatkovni viri, ki so podprti v storitvah Excel Services Da

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel Online, SharePoint Server 2013 Enterprise