Izbiranje načina delovanja orodja za preverjanje črkovanja in slovnice

Del vsebine v tej temi morda ne velja za vse jezike.

Črkovalne in slovnične napake lahko bralce odvrnejo od dela, ki ste ga vložili v dokument, zato je priporočljivo, da jih odpravite. Verjetno pa imate tudi lastne želje glede tega, kako naj vam program zbirke Microsoft Office pri tem pomaga. Črkovalne napake morda raje preverite hkrati, ko končate dokument. Morda pa raje uporabljate samodejno preverjanje črkovanja in slovnice (vijugaste rdeče, modre in zelene črte), da bi zmanjšali število napak že med samim delom.

V tem članku so razloženi možni načini, kako orodja za preverjanje v programu zbirke Microsoft Office, ki ga uporabljate, prilagodite tako, da bodo najbolj ustrezala vašemu načinu dela.

Kaj želite narediti?


Prikazovanje možnosti preverjanja

Veliko postopkov, opisanih v tem članku, zahteva, da najprej prikažete možnosti preverjanja.

Kateri program uporabljate?


Access

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba in nato Accessove možnosti.
 2. Kliknite Preverjanje.
Na vrh strani Na vrh strani

Excel

 1. Kliknite Gumb Microsoft OfficeSlika gumba in nato Excelove možnosti.
 2. Kliknite Preverjanje.
Na vrh strani Na vrh strani

InfoPath

 • V meniju Orodja kliknite Črkovanje in nato Možnosti črkovanja.

 Opomba   Preden lahko kliknete Možnosti črkovanja, morate odpreti datoteko. Če želite, da bo ta ukaz na voljo, ustvarite ali odprite datoteko.

Na vrh strani Na vrh strani

OneNote

 • V meniju Orodja kliknite Črkovanjein nato Možnosti črkovanja.

 Opomba   Preden kliknete Možnosti črkovanja, mora biti odprta datoteka. Če želite omogočiti ta ukaz, ustvarite ali odprite datoteko.

Na vrh strani Na vrh strani

Outlook

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti, nato kartico Črkovanje in še Možnosti črkovanja in samopopravkov.
 2. Kliknite Preverjanje.
Na vrh strani Na vrh strani

PowerPoint

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba in nato PowerPointove možnosti.
 2. Kliknite Preverjanje.
Na vrh strani Na vrh strani

Project

 1. V meniju »Tools« kliknite »Options«.
 2. Kliknite kartico »Spelling« in nato »More Spelling Options«.
Na vrh strani Na vrh strani

Publisher

 • V meniju Orodja kliknite Črkovanjein nato Možnosti črkovanja.

 Opomba   Preden kliknete Možnosti črkovanja, mora biti odprta datoteka. Če želite omogočiti ta ukaz, ustvarite ali odprite datoteko.

Na vrh strani Na vrh strani

Visio

 • V meniju Tools kliknite Spellingin nato Spelling Options.

 Opomba   Preden kliknete Spelling Options, mora biti odprta datoteka. Če želite omogočiti ta ukaz, ustvarite ali odprite datoteko.

Na vrh strani Na vrh strani

Word

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba in nato še Wordove možnosti.
 2. Kliknite Preverjanje.
Na vrh strani Na vrh strani

Izbiranje možnosti samopopravkov

Če želite več informacij, si oglejte Ustvarjanje ali spreminjanje samodejnih popravkov.

Na vrh strani Na vrh strani

Izbiranje možnosti preverjanja črkovanja, ki veljajo za vse programe zbirke Office

Če si želite ogledati ali spremeniti te možnosti, najprej prikažite možnosti preverjanja. Šele potem si lahko ogledate in spremenite nastavitve, ki so opisane v spodnjih odsekih.

Izbiranje Officeovih splošnih možnosti črkovanja

Nekatere možnosti v prikazanem oknu veljajo za vse programe zbirke Microsoft Office. Izbrana nastavitev velja za vse programe, ne glede na to, v katerem programu ste jo izbrali.

Seznam možnosti v potrditvenem polju in njihov opis.

Potrdite to polje Če želite
Prezri besede, pisane z VELIKIMI ČRKAMI Prezreti besede, pisane samo z velikimi črkami. Če izberete to možnost, črkovalnik besede ABC ne bo označil kot napačne.
Prezri besede, ki vsebujejo številke Prezreti besede, ki vsebujejo številke. Če izberete to možnost, črkovalnik besede a1b2c3 ne bo označil kot napačne.
Prezri internetne naslove in naslove datotek

Prezreti besede, ki so internetni naslovi in naslovi datotek. Primeri besed, ki jih črkovalnik prezre, ko je izbrana ta možnost:

 • http://www.proseware.com/
 • \\proseware\public\
 • mailto:andy@proseware.com
Označi ponovljene besede Prezreti ponovljene besede. Če izberete to možnost, črkovalnik ponovljenih besed pip pip ne bo označil kot napake.
Vsili naglašene velike črke v francoščini

Biti opozorjeni na francoske besede, ki vsebujejo velike črke, pri katerih manjka naglasno znamenje.

Ko uporabljate kanadsko francoščino, je ta možnost že privzeto vedno vklopljena, ker slovar za ta jezik vključuje naglašene oblike besed, zapisane z velikimi črkami. To pomeni, da je ta možnost izbrana privzeto, vsakič ko naredite to:

 • Uporabite francoščino (Kanada) kot svojPrimarni jezik za urejanje. Če želite več informacij, si oglejte Nastavi možnosti jezika za program Office.
 • Preverite črkovanje za besedilo, ki je napisano v francoščini (Kanada).
Predlagaj le iz glavnega slovarja Prikazani predlogi so samo iz glavnega slovarja, ki je vgrajen v črkovalniku. Če izberete to možnost, besede iz osebnega slovarja ne bodo vključene v seznamu predlaganih besed, ko boste preverjali črkovanje dokumenta.

Izbiranje francoskega načina

Druga možnost, ki vpliva na vse programe zbirke Microsoft Office je meni Francoski načini. Ta možnost vpliva samo na francoska besedila.

PokažiRazlaga možnosti tega menija

Možnost Učinek
Novo črkovanje Kliknite to možnost, če želite uporabiti črkovalna pravila, ki jih priporoča Francoska akademija za jezik od reforme črkovanja iz leta 1990. Če izberete to možnost, bodo besede, ki niso črkovane glede po teh pravilih, obravnavane kot napačne. Črkovalnik za napačno črkovane besede predlaga samo besede iz novega črkovalnega slovarja, ki vključuje besede, ki se po črkovalni reformi niso spremenile.
Tradicionalno črkovanje Kliknite to možnost, če želite uporabiti pravila, ki so veljala pred črkovalno reformo iz leta 1990. Če izberete to možnost, bodo besede, ki niso črkovane po teh pravilih, obravnavane kot napačne. Črkovalnik za napačno črkovane besede predlaga samo besede iz tradicionalnega črkovalnega slovarja, ki vključuje besede, ki se po črkovalni reformi niso spremenile.
Tradicionalno in novo črkovanje Če kliknete to možnost, črkovalnik sprejme besede kot pravilno črkovane, ne glede na tradicionalno ali novo črkovanje. Za napačno črkovane besede so predlagane besede iz novega in tradicionalnega slovarja.

Če na primer kliknete možnost Tradicionalno črkovanje in uredite dokument, ki vsebuje besedo bruler, bo črkovalnik to besedo obravnaval kot napako, ker je črkovana na način, ki je bil določen po reformi. Če pa kliknete možnost Novo črkovanje ali Tradicionalno in novo črkovanje, bo beseda obravnavana kot pravilna.

Če želite več informacij o črkovalni reformi Francoske akademije za jezik iz leta 1990, si oglejte Les nouveaux outils linguistiques français.

Na vrh strani Na vrh strani

Spreminjanje načina delovanja črkovalnika v ozadju

Med delom na dokumentu lahko črkovalnik deluje v ozadju in tako išče napake. Zaradi tega je preverjanje napak na koncu hitrejše. Tako prihranite čas še posebej pri obsežnih dokumentih.

 Opomba   V programih Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel in Microsoft Office Project te možnosti niso na voljo. V teh programih črkovalnik ne deluje v ozadju.

Če si želite ogledati in spremeniti te možnosti, najprej prikažite možnosti preverjanja. Šele nato si lahko ogledate in spremenite nastavitve, ki so opisane v nadaljevanju.

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom

V večini primerih boste potrditveno polje Preverjaj črkovanje med vnosom pustili potrjeno. Nekateri primeri, ko je priporočljivo počistiti to potrditveno polje:

 • Če želite skriti črkovalne napake (vijugaste rdeče črte) v elementih programa Microsoft Office Outlook, ki jih urejate.
 • Če uporabljate računalnik, ki deluje počasi zaradi omejitev strojne opreme (na primer zaradi premajhnega pomnilnika ali hitrosti procesorja) ali zaradi omejitev programske opreme (če imate na primer odprtih veliko večjih programov hkrati).

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Skrij črkovalne napake (vijugaste rdeče črte)

Če želite, da program zbirke Microsoft Office samodejno označuje črkovalne napake med pisanjem, počistite polje Skrij črkovalne napake. Če počistite to možnost, ste lahko prepričani, da ob končanem delu ne boste imeli veliko dela s popravljanjem črkovalnih napak. Program zbirke Microsoft Office napačno črkovane napake označuje med delom in jih lahko takoj vidite kot v primeru.

Napačno črkovana beseda, podčrtana z vijugasto rdečo črto

Če želite več informacij o rabi samodejnega črkovalnika, si oglejte Preverjanje črkovanja in slovnice.

Vklop ali izklop samodejnega preverjanja črkovanja

Kateri program uporabljate?


InfoPath

 • Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij črkovalne napake (Hide spelling errors).
Na vrh strani Na vrh strani

OneNote

 • Potrdite ali počistite polje Skrij črkovalne napake.
Na vrh strani Na vrh strani

Outlook

 • Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj črkovanje med vnosom.

 Opomba   Črkovalnik je na voljo za vse elemente razen opomb.

Na vrh strani Na vrh strani

PowerPoint

 • Potrdite ali počistite polje Skrij črkovalne napake.
Na vrh strani Na vrh strani

Publisher

 • Potrdite ali počistite polje Skrij črkovalne napake.
Na vrh strani Na vrh strani

SharePoint Designer

 • Potrdite ali počistite polje Skrij črkovalne napake.
Na vrh strani Na vrh strani

Visio

 • Potrdite ali počistite polje Hide spelling errors.
Na vrh strani Na vrh strani

Word

Če želite vklopiti ali izklopiti samodejni črkovalnik za trenutno odprti dokument, naredite tole:

 1. Pod Izjeme za kliknite Ime trenutno odprte datoteke.
 2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij črkovalne napake samo v tem dokumentu..

Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje črkovanja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili od zdaj naprej, naredite tole:

 1. Pod Izjeme za kliknite Vsi novi dokumenti.
 2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij črkovalne napake samo v tem dokumentu..

 Pomembno   Če za datoteko v skupni rabi izklopite samodejno preverjanje črkovanja, je priporočljivo, da o tem obvestite tudi druge osebe, ki delajo na tem dokumentu.

Na vrh strani Na vrh strani

Izboljšanje rezultatov črkovalnika s črkovanjem v kontekstu

Če si želite ogledati in spremeniti to možnost, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Ste že naredili podobne napake? Vidimo se tem. V programih Outlook, PowerPoint in Word lahko potrdite polje Uporabi črkovanje v kontekstu, če želite pomoč pri iskanju in odpravljanju tovrstnih napak.

Če ste na primer potrdili potrditveni polji Uporabi črkovanje v kontekstu in Preverjaj črkovanje med vnosom ter počistili potrditveno polje Skrij črkovalne napake, bo črkovalnik označil napako in ponudil predlog, ko označeno besedo kliknete z desno miškino tipko, kot je prikazano na sliki.

Klik na črkovalno napako v kontekstu z desno miškino tipko

 Opombe 

 • Po namestitvi zbirke Microsoft Office je potrditveno polje Uporabi črkovanje v kontekstu privzeto počiščeno, če ima sistem manj kot 1 GB RAM-a.
 • Potrditev polja Uporabi črkovanje v kontekstu lahko povzroči počasno delovanje sistemov z malo pomnilnika. Če to težavo opazite med uporabo te možnosti, je priporočljivo, da počistite polje Uporabi črkovanje v kontekstu, če želite odpraviti težavo.
Na vrh strani Na vrh strani

Spreminjanje možnosti preverjanja slovnice v Outlooku in Wordu

Programa Outlook in Word ponujata možnost preverjanja slovnice in črkovanja. Če si želite ogledati in spremeniti možnosti preverjanja slovnice, najprej prikažite možnosti preverjanja.

Vklapljanje in izklapljanje samodejnega preverjanja slovnice

V programih Outlook in Word imate možnost samodejnega preverjanja slovničnih napak, kot je prikazano na sliki.

Klik na slovnično napako z desno miškino tipko
  Outlook

  Word


  Outlook

  • Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Preverjaj slovnico med vnosom.

   Opomba   Preverjevalnik slovnice je na voljo za vse elemente razen opomb.

  Na vrh strani Na vrh strani

  Word

  Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje slovnice za trenutno odprti dokument, naredite tole:

  1. Pod Izjeme za kliknite Ime trenutno odprte datoteke.
  2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij slovnične napake samo v tem dokumentu..

  Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno preverjanje slovnice za vse dokumente, ki jih boste ustvarili od zdaj naprej, naredite tole:

  1. Pod Izjeme za kliknite Vsi novi dokumenti.
  2. Potrdite ali počistite potrditveno polje Skrij slovnične napake samo v tem dokumentu..

   Pomembno   Če za datoteko v skupni rabi izklopite samodejno preverjanje slovnice, je priporočljivo, da o tem obvestite tudi druge osebe, ki delajo na tem dokumentu.

  Na vrh strani Na vrh strani

  Vklapljanje istočasnega preverjanja slovnice

  Potrdite potrditveno polje Preveri slovnico in črkovanje, če želite med preverjanjem črkovanja vključiti istočasno preverjanje slovnice (ko na primer pritisnete F7).

  Prikazovanje statistike berljivosti

  Potrdite polje Pokaži statistiko berljivosti, če želite prikazati statistiko berljivosti, ko končate s preverjanjem črkovanja vsega hkrati (ko na primer pritisnete F7). Če želite več informacij o tej funkciji, si oglejte Preskušanje berljivosti dokumenta.

  Če želite več informacij o rabi preverjevalnika slovnice, si oglejte Preverjanje črkovanja in slovnice.

  Nadziranje pravil, ki jih preverjevalnik slovnice uporablja za vaša besedila

  V meniju Slog pisanja lahko izberete eno od dveh možnosti: Samo slovnica ali Slovnica in slog. Če želite spremeniti vrsto slovničnih in slogovnih pravil, ki jih uporablja preverjevalnik slovnice med preverjanjem besedil, kliknite Nastavitve. Če si nastavitve želite ogledati in jih spremeniti, lahko uporabite pogovorno okno Nastavitve za slovnico. Če želite več informacij, si oglejte Izbiranje možnosti slovnice in sloga pisanja.

  PokažiZakaj v Outlooku nista na voljo gumba Slog pisanja in Nastavitve?

  Obstaja znana težava, zaradi katere ta meni in gumb nista na voljo v programu Microsoft Office Outlook. Tej težavi se lahko izognete tako, da si možnosti preverjanja ogledate v odprtem elementu.

  1. V katerem koli Outlookovem elementu, na primer v e-poštnem sporočilu, vendar ne v opombi, kliknite gumb Microsoft OfficePodoba gumba in nato Možnosti urejevalnika.
  2. Kliknite Preverjanje.

   Opomba   Vse spremenjene nastavitve veljajo za vse elemente, ki jih urejate, in ne samo za tiste, v katerih trenutno delate.

  Na vrh strani Na vrh strani

  Izbiranje možnosti črkovanja v Outlooku

  • V meniju Orodja kliknite Možnosti in nato jeziček Črkovanje.
   • Če želite, da bo črkovalnik pregledal vse krati, ko kliknete Pošlji, potrdite polje Sporočilo pred oddajo vedno preveri s črkovalnikom.
   • Če želite določiti, naj se črkovanje ne preverja za izvirno besedilo sporočila, ko na sporočilo odgovorite ali ga posredujete, potrdite polje Prezri besedilo izvirnega sporočila v odgovoru ali posredovanju.
  Na vrh strani Na vrh strani

  Vklapljanje ali izklapljanje polj za črkovalnik v Projectu

  V programu Microsoft Office Project so morda nekatera polja, ki jih nočete vključiti v preverjanje črkovanja.

  1. V meniju »Tools« kliknite »Options« in nato jeziček »Spelling«.
  2. Za vsako polje, za katero želite vklopiti preverjanje črkovanja, izberite »Yes«. Če želite izklopiti preverjanje črkovanja za to polje, pa izberite »No«.
  Na vrh strani Na vrh strani
   
   
  Velja za:
  Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007