Novosti v programu Project Web App

Različica programa Project Web App, ki je na voljo s programom Microsoft Project Server 2010, vključuje izboljšani uporabniški vmesnik in številne zmogljive nove funkcije. Skupaj te posodobitve ponujajo pametni poslovni program, ki podpira vgrajene zmogljivosti projektnega vodenja in upravljanja portfeljev (portfolio: A list of projects within an organization that may share common management of scope, budget, or resources.), prilagodljivo sodelovanje za majhne skupine in podjetja ter razširjeno platformo, ki omogoča integracijo s sorodnimi Microsoftovimi tehnologijami.

V tem članku


Izboljšani uporabniški vmesnik

Project Web App ponuja znatno posodobljen uporabniški vmesnik, vključno s trakom in poenostavljeno mrežo za urejanje projektov.

Predstavitev traku

Project Web App zdaj omogoča uporabo traku, s katerim hitro poiščete potrebne ukaze za dokončanje opravila. Ukazi so razvrščeni v logične skupine, zbrane na zavihkih. Tudi v novih različicah tehnologije Microsoft SharePoint Server 2010, strežnika Microsoft SharePoint Foundation 2010 in odjemalskega programa Microsoft Project je na voljo trak, kar omogoča celovitost uporabniškega vmesnika v vseh programih.

Izboljšani vmesnik za urejanje projektov

Z novim vmesnikom za urejanje projektov, ki temelji na mreži, lahko zdaj posodobite podatke o projektu v isti mreži in pogledu Ganttovega grafikona (pogled »Ganttov grafikon«: Vnaprej določeni pogled, v katerem so na levi strani pogleda prikazana projektna opravila, na desni strani pa grafični trakovi, ki ustrezajo trajanjem opravil.), s katerim pregledujete podatke o projektu. Veljavnost podatkov, ki jih vnesete v mrežo, se preverja pri vnosu in celotna izkušnja je veliko bolj preprosta. Posodobljena mreža se uporablja v celotnem programu Project Web App, vključno s središčem za projekte, posodobitvami opravil, stranmi za predogled, središčem za vire in pogledi dodelitev (dodelitev: Specifični vir, ki je dodeljen določenemu opravilu.).

Na vrh strani Na vrh strani

Vgrajeno projektno vodenje in upravljanje portfeljev

Spremembe v vgrajenem projektnem vodenju in upravljanju portfeljev vključujejo rešitve celovitega upravljanja zahtev in analize portfeljev ter zmogljivost ročnega načrtovanja opravil ter učinkovitega načrtovanja s pristopom od zgoraj navzdol (top-down estimating: An estimating method that uses the actual costs of a previous, similar project as the basis for estimating cost totals of a current project. This method is often used when there is limited information about the project.).

Upravljanje predlogov projekta

Nova funkcija upravljanja zahtev v programu Project Web App omogoča uporabo celovitega postopka pošiljanja in odobritve predloga (proposal: A suggested project plan, initiated in Project Web Access. Proposals provide better high-level analysis, and enable you to apply your business processes to track potential projects.) s predlogo, spletnim obrazcem za pošiljanje, življenjskimi ciklusi projektov in poslovnimi strategijami. Ko je predlog odobren, lahko preprosto ustvarite načrt projekta, ki temelji na predlogu, in dodelite vire (viri: Oseba, oprema in material, s katerimi je mogoče dokončati opravila v projektu.).

Analiziranje predlogov za portfelj projekta

Project Web App nove funkcije analize portfeljev. Zdaj lahko s poslovnimi dejavniki, visokimi omejitvami (omejitev: Omejitev, nastavljena na začetni ali končni datum opravila. Lahko določite, da se mora opravilo začeti ali končati najkasneje do določenega datuma. Omejitve so lahko prilagodljive [niso vezane na določen datum] ali neprilagodljive [vezane na določen datum].) stroškov in prav takimi omejitvami virov analizirate predloge projektov, še preden sprejmete odločitve o njihovi odobritvi.

Načrtovanje pod nadzorom uporabnika

V programu Project Web App lahko projektni vodje nadzirajo svoje načrte (plan: A schedule of task start and finish dates and resource and cost data. A baseline plan is the original plan that you save and use to monitor progress. An interim plan is a set of dates you save during the project to compare to other interim plans.) projektov in kar najbolj zmanjšajo nepričakovane spremembe z ročnim načrtovanjem opravil. Dejavniki, kot so odvisnosti opravil (odvisnosti opravil: Razmerje med dvema povezanima opraviloma, ki sta povezani z odvisnostjo med njunima začetnima in končnima datumoma. Obstajajo štiri vrste odvisnosti opravil: od zaključka do začetka [ZakZač], od začetka do začetka [ZačZač], od zaključka do zaključka [ZakZak] in od začetka do zaključka [ZačZak].) in spremembe koledarja koledar: Mehanizem za načrtovanje delovnega časa za vire in opravila. Project uporablja štiri vrste koledarjev: osnovni koledar, koledar projektov, koledar virov in koledar opravil., ne bodo več vplivali na samodejno prilagajanje opravil, če je omogočeno načrtovanje pod nadzorom uporabnika.

Opravila povzetkov od zgoraj navzdol

Na začetku razvojne stopnje načrtovanja imajo projektni vodje morda le nekatere informacije na visoki ravni o ključnih dobavljivih predmetih (dobavljiv predmet: Opredmeten rezultat ali element, ki ga je mogoče izmeriti, ki mora biti izdelan, da se zaključi projekt ali del projekta. Po navadi se projektna skupina in zainteresirana skupina projekta strinjata glede dobavljivih predmetov projekta pred začetkom projekta.) in glavnih mejnikih (mejnik: Referenčna točka, ki označuje pomemben dogodek v projektu in se uporablja za spremljanje napredka projekta. Vsako opravilo s trajanjem nič je samodejno prikazano kot mejnik. Za mejnik lahko označite tudi katero koli drugo opravilo s poljubnim trajanjem.) projektov. S programom Project Web App je projekte mogoče razdeliti na podrobne faze (faza: Skupina povezanih opravil, ki dokonča velik korak v projekt.) glede na celotno časovno premico in proračun (budget: The estimated cost of a project that you establish in Project with your baseline plan.). To pomeni, da se datumom posameznih delovnih elementov ni treba popolnoma ujemati z datumi za podrobne faze.

Na vrh strani Na vrh strani

Prilagodljivo sodelovanje

Glavni cilj v razvoju te različice programa Project Web App je bil omogočiti skupinam orodja, ki so prilagojena njihovi velikosti in zahtevnosti. Da bi dosegli ta cilj, so bile narejene izboljšave, s katerimi smo želeli poenostaviti pošiljanje in odobritev časovnih listov (timesheet: In Project Web Access, the timesheet is a page where resources can record their progress on tasks and send updates to the project manager.) ter stanja opravila. Poleg tega smo dodali pooblastitev uporabnikov, s katerim smo podprli neprekinjeno izkušnjo sodelovanja.

En vnos za časovne liste in opravila

Project Web App ponuja nov poenoten način vnosa časa in napredka opravila. Če se vaša organizacija odloči za ta način enega vnosa, lahko izpolnite časovni list in obvestite vodjo o stanju opravila z enim samim pogledom.

Odobritveno središče za časovne liste in stanje opravila

Poleg tega, da lahko vnesete čas in napredek opravila na enem mestu, lahko tisti z ustreznimi dovoljenji zdaj odobrijo časovne liste in posodobitve opravil v enem pogledu.

Pooblastitev uporabnika

Nova funkcija pooblastitve uporabnika v programu Project Web App omogoča uporabniku, da deluje kot drug uporabnik, ne glede na razlike med njunimi ravnmi dovoljenj. Če ima na primer skrbnik načrtovan dopust in ga mora v njegovi odsotnosti nekdo nadomestiti, lahko določi člana skupine kot svojega pooblaščenca in ta član skupine bo bo nato imel vse pravice skrbnika.

Na vrh strani Na vrh strani

Razširjena platforma

Project Web App ponuja razširjeno platformo, vključno s polji oddelka po meri, zmogljivostjo ustvarjanja več kock OLAP, ki imajo podporo oddelka, in poročanje za končnega uporabnika, ki uporablja Excelove storitve.

Polja oddelka po meri

Polja oddelka po meri ali oddelki omogočajo, da določite, in sicer na ravni vira, opravila ali projekta, katera polja so obvezna in katera ne. To omogoča, da filtrirate informacije, ki so prikazane v celotnem programu Project Web App, tako da so osredotočene na to, kar velja za vsak posamezni oddelek. Čeprav to ni varnostna funkcija, pa lahko z njo poenostavite vmesnik za uporabnike programa Project Web App.

Več kock OLAP s podporo oddelka

Project Web App omogoča, da zgradite več kock OLAP. Poleg tega lahko zdaj filtrirate podatke kocke po oddelkih.

Poslovno obveščanje z Excelovimi storitvami

V tej izdaji so Excelove storitve vgrajene v program Project Web App, kar omogoča preprostejše ustvarjanje pogledov poslovnega obveščanja. Kot del te integracije so na voljo prazne preglednice, ki so povezane s podatki, in pripravljeni pogledi. Podatki, ki so na voljo za poročanje, so prav tako razširjeni in vključujejo polja po meri časovnega lista, lastnosti projekta in podatke o načrtovalniku in optimizatorju portfelja.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Project Server 2010