Vrste povezav med opravili

Ko povežete dve opravili, med njima nastane odnos, imenovan odvisnost opravila (odvisnosti opravil: Razmerje med dvema povezanima opraviloma, ki sta povezani z odvisnostjo med njunima začetnima in končnima datumoma. Obstajajo štiri vrste odvisnosti opravil: od zaključka do začetka [ZakZač], od začetka do začetka [ZačZač], od zaključka do zaključka [ZakZak] in od začetka do zaključka [ZačZak].). Te odvisnosti vplivajo na potek projekta. Vsaka sprememba urnika opravila vpliva na povezano opravilo in to na naslednje opravilo v vrstici itd.

Project privzeto ustvari povezave »od zaključka do začetka«, vendar te ne delujejo za vsako situacijo. Project podpira štiri vrste odvisnosti opravil.

Če želite preklopiti na drugo vrsto povezave, glejte Spreminjanje povezave opravila.

Povezava »od zaključka do začetka (ZakZač)«

   

Še ni določeno

Opravila B ni mogoče začeti, dokler se ne konča opravilo A. To je privzeta vrsta povezovanja v Projectu, ki je tudi najpogosteje rabljena.

Primer: Izkop temeljev (Opravilo A) se mora dokončati, preden lahko vaša ekipa začne z opravilom Betoniranje (Opravilo B).

Povezava »od začeta do začetka (ZačZač)«

   

Še ni določeno

Opravila B ni mogoče začeti, dokler se ne začne opravilo A. Ni treba, da se začneta istočasno: Opravilo B se lahko začne kadar koli po tem, ko se začne opravilo A.

Primer: Da bi prihranili čas, želite zgladiti beton na eni strani temeljev, medtem ko na drugem koncu še vedno betonirajo. Vendar pa se Glajenje betona (Opravilo B) ne more začeti, dokler se ni začelo Betoniranje (Opravilo A).

Povezava »od zaključka do zaključka (ZakZak)«

   

Še ni določeno

Opravila B ni mogoče končati, dokler se ne konča opravilo A. Ni treba, da se končata istočasno: Opravilo B se lahko konča kadar koli po tem, ko se konča opravilo A.

Primer: Vaša ekipa v stavbi napeljuje elektriko in jo hkrati pregleduje. Dokler se ne konča Napeljava elektrike (Opravilo A), ne boste mogli dokončati opravila Pregled električne napeljave (Opravilo B).

Povezava »od začetka do zaključka (ZačZak)«

   

Še ni določeno

Opravila B ni mogoče dokončati, dokler se ne začne opravilo A. Opravilo B se lahko dokonča kadar koli po tem, ko se začne opravilo A. Ta vrsta povezave se redko uporablja.

Primer: Strešna ogrodja za za vašo stavbo proizvajajo zunanji izvajalci. Opravila Montiranje strehe (Opravilo B) ne morete dokončati, dokler se ne začne opravilo Dostava ogrodja (Opravilo A).

 
 
Velja za:
Project Professional 2013, Project Standard 2013