Ustvarjanje poročila o preostalem delu

V programu Project 2013 primerjajo poročila o preostalem delu načrtovano, dokončano in preostalo delo v grafikonu, ki se samodejno posodobi, ko spremenite projektne podatke. Poročila omogočijo vam in deležnikom hiter pregled stanja projekta, ki ga ustvarite v nekaj korakih.

Namig o vodenju projekta    Poročila o preostalem delu so ključni del spretnega vodenja projekta agilno upravljanje projektov: Način upravljanja projekta, ki uporablja kratke ponovitve do štirih tednov, prilagodljive strategije in sodelovanje med člani ekipe. Med vrste agilnega upravljanja projektov sodijo »Scrum«, »Critical Chain« in »Ekstremno programiranje«., še posebej metoda Scrum. So pa uporabna orodja za poljuben slog vodenja projekta.

Če želite ustvariti poročilo o preostalem delu, kliknite Poročilo > Nadzorne plošče > Preostalo delo.

Meni »Nadzorna plošča« na zavihku »Poročilo«

Morda boste v projekt morali dodati polja, da pridobite informacije, ki jih želite imeti v poročilu o preostalem delu. Spodaj si oglejte namige za nastavitev projekta, da pridobite kar največ s poročilom o preostalem delu.

Nastavitev poročila o preostalem delu


Grafikoni preostalega dela in grafikoni preostalih opravil

Privzeto poročilo o preostalem delu vključuje dva grafikona: preostalega dela in preostalih opravil.

V grafikonu preostalega dela je prikazano, koliko dela je bilo narejenega, koliko dela je še treba opraviti pred datumom zaključka projekta in osnovna ocena tega, koliko dela bi moralo biti končanega na tej točki projekta.

Poročilo o preostanku dela

V grafikonu preostalih opravil je predstavljeno število dokončanih opravil, število opravil, ki jih je še treba dokončati, in osnovna ocena tega, koliko opravil bi moralo biti končanih na tej točki projekta.

Poročilo o preostalih opravilih

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavitev grafikona preostalega dela

Grafikon preostalega dela pokaže, v kolikšni meri je delo dokončano in koliko ga je treba dokončati. Če je črta preostalega kumulativnega dela najbolj strma črta na grafikonu, morda projekt zaostaja za načrtom.

Delo je čas, načrtovan za dokončanje opravila, dejansko delo je količina dokončanega dela za opravilo, preostalo delo pa je razlika med prejšnjima dvema. Delo lahko spremljate po delovnih urah ali dnevih.

Zajem podatkov o delu

Ker grafikoni preostalega dela primerjajo načrtovano, dokončano in preostalo delo, se prepričajte, da so ti podatki zajeti v projektu, preden ustvarite poročilo.

 • Dodelite vire v opravila, še posebej, če želite zajeti dokončano delo. To naredite, preden nastavite osnovni načrt.
 • Nastavite osnovni načrt, če želite posnetek projekta. V poročilu o preostalem delu pokažejo osnovni načrti, kdaj ste načrtovali zaključek opravil in dela.

Dodajanje polj dela v posnetek

 1. Kliknite Pogled > Uporaba sredstev.
 2. Kliknite Oblika orodij za uporabo virov > Dodaj podrobnosti.

Zavihek »Oblika orodij za uporabo virov«, gumb »Dodaj podrobnosti«

 1. Izberite polje v območju Polja, ki so na voljo in kliknite Pokaži.

Pogovorno okno »Slogi podrobnosti«, območje »Polja, ki so na voljo«

 1. Ko izberete želena polja, kliknite V redu.

Polja preostalega dela

Delo

Polje Opis
Delo

Skupni čas za:

 • Načrtovanje vseh virov v opravilu.
 • Načrtovanje vira v vseh opravilih.
 • Načrtovanje vira za opravilo.
Preostalo delo Čas, ki je še vedno zahtevan za dokončanje opravila.
Delo po osnovnem načrtu Skupno načrtovano delo za opravilo, vir ali dodeljeno nalogo skozi čas.

Dejansko delo

Polje Opis
Dejansko delo Delo, ki ga je dodeljeni vir za opravila že dokončal skozi čas.
Kumulativno dejansko delo Dejansko delo, ki ga opravijo vsi viri, dodeljeni opravilom, skozi čas.
Preostalo kumulativno dejansko delo Še vedno zahtevano delo za dokončanje opravil v projektu, potem ko je odšteto dejansko delo, zbrano skozi čas.

Kumulativno delo

Polje Opis
Kumulativno delo Čas, načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, zbran skozi čas.
Kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10 Delo po osnovnem načrtu, ki je načrtovano za vse vire, dodeljene opravilom, in zbrano skozi čas od nastavitve osnovnega načrta naprej.
Preostalo kumulativno delo Še vedno zahtevano delo za dokončanje opravil v projektu, potem ko je odšteto načrtovano delo, zbrano skozi čas.
Preostalo kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10 Delo po osnovnem načrtu, ki je še vedno zahtevano za dokončanje opravil v projektu, potem ko je odšteto načrtovano delo po osnovnem načrtu, zbrano skozi čas.

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavitev grafikona preostalih opravil

Grafikon preostalih opravil pokaže, koliko opravil je dokončanih in koliko jih je še treba dokončati. Če je črta preostalih opravil najbolj strma črta na grafikonu, morda projekt zaostaja za načrtom.

Zajem podatkov o opravilih

Ker grafikoni preostalih opravil primerjajo načrtovana, dokončana in preostala opravila, se prepričajte, da so ti podatki zajeti v projektu, preden ustvarite poročilo.

 • Nastavite osnovni načrt, če želite posnetek projekta. V poročilu o preostalem delu pokažejo osnovni načrti, kdaj ste načrtovali zaključek opravil in dela.
 • Označite opravila kot dokončana. Kliknite opravilo, nato pa kliknite na traku Opravilo. Izberite vrednost odstotka končanega, vendar upoštevajte, da šteje Project le 100 % dokončana opravila kot »dokončana« v grafikonu preostalih opravil.

Dodajanje polj opravil v posnetek

 1. Kliknite Pogled > Uporaba opravil.
 2. Kliknite Oblika orodij za uporabo opravil > Dodaj podrobnosti.

Zavihek »Oblika orodij za uporabo opravil«, gumb »Dodaj podrobnosti«

 1. Izberite polje v območju Polja, ki so na voljo in kliknite Pokaži.

Pogovorno okno »Slogi podrobnosti«, območje »Polja, ki so na voljo«

 1. Ko izberete želena polja, kliknite V redu.

Polja preostalih opravil

Polje Opis
Odstotek (%) dokončanega Trenutno stanje opravila kot odstotek trajanja.
Kumulativni odstotek (%) dokončanega Kumulativni odstotek končanega za opravilo, porazdeljen skozi čas.
Preostala opravila po osnovnem načrtu 0–10 Število načrtovanih opravil, ki jih je treba dokončati na določen dan nastavitve osnovnega načrta.
Preostala dejanska opravila Skupno število dejanskih opravil, ki jih je treba opraviti v določenem dnevu.
Preostala opravila Skupno število načrtovanih opravil, ki jih je treba opraviti v določenem dnevu.

Na vrh strani Na vrh strani

Oblikovanje poročila o preostalem delu

Podobno kot pri drugih poročilih o projektih lahko v poročilih o preostalih elementih spremenite podatke, barve in oblike, ki so prikazane v njih. Vanje lahko dodate tudi grafikone, tabele ali slike.

Če želite izvedeti več o tem, si oglejte Ustvarjanje poročila o projektu.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Project Professional 2013, Project Standard 2013