Ustvarjanje podopravil in nalog s povzetkom

Zamikanje in primikanje opravil za prikaz hierarhije  pomeni, da iz seznama opravil ustvarite oris. Zamaknjeno opravilo postane podopravilo (podopravilo: Opravilo, ki je del opravila povzetka. Informacije o podopravilu so združeni v opravilo povzetka. Podopravila je mogoče določiti s Projectovo funkcijo ustvarjanja orisov.) opravila nad njim, to pa postane naloga s povzetkom (naloga s povzetkom: Naloga s povzetkom ima pod seboj več kot eno podopravilo. Podopravila so zamaknjena pod nalogo s povzetkom v okviru projekta.Vrstica naloge s povzetkom ima posebne oznake (obrnjene rumene trikotnike), s katerimi je označeno, da ima podopravila.). Naloga s povzetkom je sestavljena iz podopravil in prikazuje kombinirane informacije.

  1. Pojdite v gantogram.
  2. V stolpcu Ime opravila kliknite opravilo, ki ga želite zamakniti.
  3. Kliknite Opravilo > ZamakniGumb »Zamakni opravilo« na traku. Opravilo postane podopravilo.
  4. Kliknite gumb Primik Gumb »Primik opravila« na traku., če želite opravilo premakniti nazaj na raven opravila nad njim. Zdaj ni več podopravilo.

Skupina »Načrt« na zavihku »Opravilo«

Delo z nalogami s povzetkom

 Opomba    Naloge s povzetkom se ne seštevajo vedno. Nekatere vrednosti naloge s povzetkom (strošek (strošek: Skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev ali za celoten projekt. Včasih imenovano tudi trenutna cena. V Projectu se stroški po osnovnem načrtu običajno imenujejo »proračun«.) in delo (delo: V povezavi z opravili skupna količina dela, potrebna za dokončanje opravila. V povezavi z dodelitvami količina dela, ki ji je dodeljen vir. V povezavi z viri skupna količina dela, ki ji je dodeljen vir za vsa opravila. Delo se razlikuje od trajanja opravila.)) so skupna vsota vrednosti podopravil, druge (trajanje (trajanje: Skupni čas aktivnega delovnega časa, ki je zahtevan za dokončanje opravila. To je po navadi količina časa od začetka do konca, kot ga določata koledar projektov in koledar virov.) in osnovni načrt (osnovni načrt: Izvirni načrti projekta [do 11 na projekt], s katerimi se sledi napredku projekta. Osnovni načrt je posnetek načrta ob času, ko ste shranili osnovni načrt in vključuje podatke o opravilih, virih in dodelitvah.)) niso.

Več o podopravilih in nalogah s povzetkom

 
 
Velja za:
Project Professional 2013, Project Standard 2013