Spreminjanje povezave opravila

Ko povežete dve opravili, Project ustvari med njima privzeto odvisnost (odvisnosti opravil: Razmerje med dvema povezanima opraviloma, ki sta povezani z odvisnostjo med njunima začetnima in končnima datumoma. Obstajajo štiri vrste odvisnosti opravil: od zaključka do začetka [ZakZač], od začetka do začetka [ZačZač], od zaključka do zaključka [ZakZak] in od začetka do zaključka [ZačZak].) »od zaključka do začetka  – drugo opravilo se ne more začeti, dokler ni dokončano prvo opravilo. Vendar to ni vaša edina možnost. Project podpira štiri vrste odvisnosti opravil, ki zajemajo večino projektov ali razmerij »prejšnje opravilo-naslednje opravilo«. Vrsto povezave spremenite tako:

 1. Kliknite Pogled > gantogram.
 2. Dvokliknite črto povezave med dvema opraviloma.

Črta povezave med dvema Ganttovima trakovoma

 Opomba    Če vodi povezava do zunanjega opravila, odpre Project datoteko, ki jo vsebuje.

 1. Izberite vrsto odvisnosti s seznama Vrsta.
 2. Če se želite v celoti znebiti povezave, izberite (Brez) na seznamu Vrsta.

Namig o vodenju projekta    S spreminjanjem povezave opravila ne spremenite mesta opravila v hierarhiji (oris). Če želite spremeniti hierarhijo, uporabite za opravila ukaza »Zamik« in »Primik«, da ustvarite podopravila in naloge s povzetkom.

Drugi načini spreminjanja povezav


Spreminjanje več povezav opravil

Nekatera opravila imajo več odvisnosti. Morda npr. ne boste mogli začeti naslednjega (naslednje opravilo: Opravilo, ki se ne more začeti ali končati, dokler se ne začne ali konča drugo opravilo.)opravila, dokler ne bosta zaključeni vsaj dve prejšnji (prejšnje opravilo: Opravilo, ki se mora začeti ali zaključiti, preden se lahko začne ali konča drugo opravilo.) opravili. V pogovornem oknu Podatki o opravilu lahko spremenite ali izbrišete poljubno povezavo:

 1. Kliknite Pogled > gantogram.
 2. Dvokliknite polje Ime opravila za spreminjanje želenega opravila.
 3. Kliknite zavihek Prejšnja opravila.

Zavihek »Prejšnja opravila« v pogovornem oknu »Podatki o opravilu«

 1. Če želite spremeniti povezavo, izberite vrsto povezave v stolpcu Vrsta za želeno povezavo.
 2. Če želite izbrisati povezavo, izberite (Brez) v stolpcu Vrsta.
 3. Če želite dodati povezavo, kliknite polje Ime opravila v prvi prazni vrstici in jo izberite na seznamu opravil.

Na vrh strani Na vrh strani

Skrivanje povezav opravil

Več opravil z več odvisnostmi lahko vaš gantogram spremeni v zmešnjavo. Videz izboljšate tako, da skrijete črte povezav.

 Opomba    S to potezo ne odstranite odvisnosti med opravili. Z njo le skrijete črte zunaj vidnega polja.

 1. Kliknite Pogled > gantogram.
 2. Kliknite Oblika > Postavitev.
 3. V odseku Povezave kliknite možnost na levi strani (tisto brez črt povezav) in nato kliknite V redu.

Pogovorno okno »Postavitev«

Na vrh strani Na vrh strani

Odvisnosti in omejitve opravila

Zlahka pride do zamenjave med odvisnostmi opravil (povezave, ki pokažejo relacijo med opravili) in omejitvami opravil (omejitve glede začetka ali zaključka opravila).

Če želite več podrobnosti o omejitvah, si oglejte Nastavitev začetnega ali končnega datuma opravila.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Project Professional 2013, Project Standard 2013