Označite povezave med opravili

V zapletenem projektu je lahko trak v gantogramu videti prenatrpan z večbarvnimi trakovi in črtami povezav, ki so povsod. Če želite zadeve vizualno urediti, lahko prikažete pot opravila, da pokažete povezave med opravili.

 1. V gantogramu kliknite zavihek Oblika.
 2. Kliknite Pot opravila in izberite povezano opravilo, ki ga želite označiti.
 • Prejšnja opravila Opravila, ki so povezana z izbranim opravilom in so pred njim.
 • Gonilna prejšnja opravila Opravila, ki so pred izbranim opravilom in nanj neposredno vplivajo. Ko se prejšnje gonilno opravilo premakne, se premakne tudi izbrano opravilo.
 • Naslednja opravila Opravila, povezana z izbranim opravilom, ki so na vrsti za njim.
 • Odvisna naslednja opravila Opravila, ki sledijo izbranemu opravilu, ki na njih tudi neposredno vpliva. Ko se premakne izbrano opravilo, se premakne tudi odvisno naslednje opravilo.
  Ta slika pokaže, da so prejšnja in naslednja opravila označena v gantogramu.
  Slika označenega opravila s potmi opravil
 1. Če želite odstraniti označevanje poti opravila, kliknite Odstrani označevanje.

Namig o vodenju projekta    Poti opravil tako kot kritične poti (kritična pot: Niz opravil, ki morajo biti dokončana po načrtu, da se projekt zaključi pravočasno. Vsako opravilo na kritični poti je nujno opravilo.) kažejo, kako opravila vplivajo druga na drugo ali pa na končni datum projekta. Kritično po lahko pokažete skupaj z izbrano potjo opravil, če želite pridobiti večji nadzor na vpliv, ki ga imajo opravila na splošno na načrt..

Tu so slike poti prej in potem, ki vam pokaže, kako vam poti opravil pomagajo razumeti vpliv opravil drugih na druge in tudi na končni datum projekta.

Pred

Načrt brez poti opravil.

Slika načrta pred prikazom poti opravil

Po

Izbrano opravilo prikazuje prejšnja in naslednja opravila. Ko je pravilo izbrano, je označena tudi »pot« tega opravila, kar vam nemudoma razkrije povezano opravilo.

Slika poti opravila

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Project Professional 2013, Project Standard 2013