Dodajanje novih opravil

V Projectu lahko dodate opravila (opravilo: Dejavnost z začetkom in zaključkom. Načrti projektov so sestavljeni iz opravil.) v načrt in tako delo (delo: V povezavi z opravili skupna količina dela, potrebna za dokončanje opravila. V povezavi z dodelitvami količina dela, ki ji je dodeljen vir. V povezavi z viri skupna količina dela, ki ji je dodeljen vir za vsa opravila. Delo se razlikuje od trajanja opravila.) razdelite na obvladljive kose.

Če želite hitro ustvariti opravilo, se pomaknite v gantogram, na dnu seznama opravil izberite prazno polje Ime opravila in pritisnite Enter.

 Namig    Če imate opravilo, ki se redno ponavlja, ga morate ustvariti le enkrat. Glejte Ustvarjanje ponavljajočih se opravil.

V tem članku lahko preberete tudi


Vstavljanje opravila med obstoječa opravila

 1. Izberite vrstico, pod katero želite vstaviti novo opravilo.
 2. Kliknite Opravilo > Opravilo.

Slika gumba »Opravilo« v skupini »Vstavi« na zavihku »Opravilo«.

 1. V vstavljeno vrstico vnesite ime opravila.

ID-ji opravil so samodejno oštevilčeni znova, vendar vstavljeno opravilo ni samodejno povezano s sosednjimi opravili. Project lahko nastavite tako, da samodejno poveže vstavljena opravila s sosednjimi opravili.

Na vrh strani Na vrh strani

Dodajanje opravila v diagram omrežja

 1. Kliknite Pogled > Diagram omrežja.

Slika gumba »Diagram omrežja« na zavihku »Ogled«.

 1. Kliknite Opravilo > Opravilo.

Slika gumba »Opravilo« v skupini »Vstavi« na zavihku »Opravilo«.

 1. V polje novega opravila vnesite ime opravila.

Slika novega opravila v diagramu omrežja.

Na vrh strani Na vrh strani

Dodajanje več opravil hkrati

Z obrazci opravila lahko dodate več opravil hkrati, še posebej, če imajo viri dodelitve (dodelitev: Specifični vir, ki je dodeljen določenemu opravilu.) in odvisnosti opravila (odvisnosti opravil: Razmerje med dvema povezanima opraviloma, ki sta povezani z odvisnostjo med njunima začetnima in končnima datumoma. Obstajajo štiri vrste odvisnosti opravil: od zaključka do začetka [ZakZač], od začetka do začetka [ZačZač], od zaključka do zaključka [ZakZak] in od začetka do zaključka [ZačZak].).

 1. Kliknite Pogled > Gantogram.

Skupina »Pogledi opravil« na zavihku »Ogled«.

 1. Kliknite Ogled in nato potrdite potrditveno polje Podrobnosti.

Slika polja »Podrobnosti« na zavihku »Ogled«.

Okno se razdeli tako, da je na vrhu prikazan gantogram, na dnu pa obrazec opravila.

 1. V gantogramu (na vrhu) kliknite prvo prazno vrstico na koncu seznama opravil.
 2. V obrazcu opravila (na dnu) vnesite podatke o novem opravilu:
  • V polje Ime vnesite ime novega opravila.
  • V polje Trajanje vnesite trajanje opravila.
  • Če želite, da trajanje opravila ostane nespremenljivo ne glede na dodelitve virov, potrdite polje Časovno razporejeno.
  • V stolpce obrazca vnesite podrobne podatke o opravilu (kot so dodeljeni viri in predhodna opravila).
 3. Kliknite V redu, da shranite novo opravilo, in nato Naprej, da se premaknete v naslednjo vrstico v gantogramu.

Na vrh strani Na vrh strani

Ko dodate opravila …

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Project Professional 2013, Project Standard 2013