Stran 6 od 32NAZAJNAPREJ

Sledite razvoju PowerPointa 2007

Kliknite puščico, če želite več možnosti

Oblaček 1 Ko v skupini ne vidite želene možnosti, kot npr. v prikazani skupini Pisava, kliknite puščico v kotu.
Oblaček 2 Odpre se pogovorno okno z več možnostmi, med katerimi lahko izbirate.

Na voljo je več ukazov in možnosti, kot jih je mogoče prikazati v skupini. Prikazani so samo najpogosteje uporabljeni ukazi. Če želite redkeje uporabljene, kliknite poševno puščico v spodnjem kotu skupine. Prikaže se več možnosti.

Na kartici Osnovno v skupini Pisava so na primer značilni gumbi za oblikovanje vrste in velikosti pisave, za krepko in ležečo pisavo, barvo pisave itd.

Če potrebujete drugo vrsto oblikovanja, kot je nadpisano besedilo, kliknite puščico skupine, da se prikaže pogovorno okno Pisava.

Puščica se v skupini prikaže, ko na diapozitivu opravljate delo, pri katerem bi lahko potrebovali ukaze v tej skupini. Ko na primer kliknete znotraj polja na diapozitivu, se puščica prikaže na vseh skupinah kartice Osnovno, na katerih so ukazi za delo z besedilom.

Namig: pomanjšajte trak     Če želite v oknu imeti več prostora, ga lahko pridobite, tako da začasno skrijete ukaze na traku. To boste poskusili v vaji.

Stran 6 od 32NAZAJNAPREJ