Spreminjanje pisave

Vrsto pisave, ki jo uporabljate za besedilo na določenih diapozitivih, je mogoče spremeniti. Če želite, lahko uporabite različne pisave v celotni predstavitvi.

Naredite nekaj od tega:

PokažiSpreminjanje pisave na diapozitivu

  1. Izberite besedilo ali ogrado (ograde: Pravokotniki s pikčastimi ali črtkanimi obrobami, ki so v večini diapozitivov. V teh pravokotnikih so naslovi, telo besedila ali predmeti, kot so grafikoni, tabele in slike.), ki vsebuje besedilo, ki ga želite spremeniti.

PokažiKako? 

  • Če želite spremeniti pisavo v enem odstavku ali frazi, izberite besedilo z vlečenjem.
  • Če želite spremeniti pisavo vsega besedila v ogradi, izberite vse besedilo z vlečenjem ali pa izberite ogrado, ki ga vsebuje. Ogrado izberete tako, da najprej kliknete besedilo. Pri tem postane obroba ograde šrafirana. Pokažite na obrobo in kliknite. Izbrana obroba postane debela in pikčasta.
  1. V orodni vrstici Oblikovanje kliknite ime pisave v polju Pisava Podoba gumba.

PokažiNamig

Če želite spremeniti pisavo besedila, lahko uporabite tudi pogovorno okno Pisava v meniju Oblika. V istem pogovornem oknu lahko uporabite tudi druge vrste oblikovanja, npr. velikost pisave, krepki ali ležeči slog in barvo pisave.

PokažiSpreminjanje pisave v celotni predstavitvi z matrico diapozitiva

Če uporabljate eno matrico diapozitiva (Matrica diapozitiva: Glavni diapozitiv, v katerem so shranjene informacije o temi in postavitvah v predstavitvi, vključno z ozadjem, barvo, pisavami, učinki, velikostjo ograd in mesti.), lahko spremenite slog pisave na njej in sprememba se bo poznala v celotni predstavitvi. Če uporabljate več matric diapozitiva (če ste npr. uporabili več predlog načrta (predloga načrta: Datoteka, ki vsebuje sloge v predstavitvi, vključno z vrsto in velikostjo oznak in pisav, velikosti in mesta ograd, načrt ozadja in barvne sheme za zapolnjevanje ter matrico diapozitiva in izbirno matrico naslova.) v predstavitvi), morate spremeniti pisavo na vsaki matrici.

  1. V meniju Pogled pokažite na Matrica in kliknite Matrica diapozitiva.

V pogledu matrice so sličice matric diapozitivov (v parih, skupaj z matricami naslova (matrica naslova: Diapozitiv, ki vsebuje informacije iz predloge načrta, ki se nanašajo na sloge v naslovih diapozitivov, vključno z velikostmi in mesti ograd, načrtom ozadja in barvnimi shemami.) ) prikazane na levi strani kartice Diapozitivi.

  1. Če uporabljate več matric, izberite sličico matrice diapozitiva ali matrice naslova, na kateri želite spremeniti slog pisave.
  2. Na diapozitivu kliknite besedilo naslova ali raven besedila, na katerem želite uporabiti novi slog pisave. 

(Zapomnite si, da na matrici spreminjate samo pisavo, ne pa tudi besedila.)

  1. V orodni vrstici Oblikovanje v polju Pisava kliknite ime pisave Podoba gumba.
  2. Ponovite te korake za vse dele besedila, v katerih želite spremeniti pisavo.
  3. Če se želite vrniti v urejanje diapozitivov, v orodni vrstici Pogled matrice diapozitiva kliknite Zapri pogled matrice.
 
 
Velja za:
PowerPoint 2003