Spreminjanje pisav

Pisave (Pisava: Grafično oblikovanje, uporabljeno za vse številke, simbole in abecedne znake. Imenuje se tudi tipografija. Arial in Courier New sta primera pisav. Pisave so po navadi na voljo v različnih velikostih, na primer 10 pik, in različnih slogih, na primer krepko.) lahko spremenite na enem diapozitivu ali v celotni predstavitvi.

Spreminjanje pisave na enem diapozitivu

  1. Naredite nekaj od tega:
  2. Na zavihku Dom v skupini Pisava izberite pisavo na seznamu Pisava.

Spreminjanje pisav v celotni predstavitvi

Če uporabljate eno matrico diapozitiva in spremenite pisavo v njej, bo pisava prisotna v celotni predstavitvi.

Če pa uporabljate več matric diapozitivov (ko na primer uporabite več predlog (predloga načrta: Datoteka, ki vsebuje sloge v predstavitvi, vključno z vrsto in velikostjo oznak in pisav, velikosti in mesta ograd, načrt ozadja in barvne sheme za zapolnjevanje ter matrico diapozitiva in izbirno matrico naslova.) v predstavitvi), morate spremeniti slog pisave na vsaki matrici diapozitiva.

  1. Na zavihku Pogled v skupini Pogledi matrice kliknite Matrica diapozitiva .
  2. V levem podoknu z matricami diapozitivov in postavitvami (postavitev: Razporeditev elementov na diapozitivu, na primer besedila naslova in podnaslova, seznamov, tabel, grafikonov, samooblik in filmov.) kliknite sličico matrice diapozitiva s pisavo, ki jo želite spremeniti.
  3. Na matrici diapozitiva ali postavitvi kliknite besedilo naslova ali raven besedila telesa, za katerega želite uporabiti nov slog pisave.
  4. Na zavihku Matrica diapozitiva v skupini Ozadje kliknite Pisave in nato na seznamu izberite pisavo.

Ponovite korake 1 do 4 še za morebitne druge pisave, ki jih želite spremeniti. Če se želite vrniti na urejanje diapozitivov, na zavihku Matrica diapozitiva v skupini Zapri kliknite Zapri pogled matrice.