Premikanje oblike

 1. Kliknite obliko, ki jo želite premakniti.

Če želite premakniti več oblik, kliknite prvo obliko, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko klikate druge oblike.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Povlecite obliko na novo mesto.
  • Pritisnite tipko PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL, PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO, da obliko premaknete v želeno smer.
  • Če želite samo malo premakniti ali »krcniti« obliko, držite tipko CTRL, medtem ko pritiskate tipke PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL, PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO.

Ko krcnete obliko, se ta premakne za en prostor v mreži (mreža: Množica sekajočih se črt, namenjenih poravnavanju predmetov.). Mreža v predstavitvi ni vidna in črte se ne natisnejo. Če je možnost Pripni predmete na mrežo izklopljena, se po krcanju oblika prestavi za eno slikovno piko (slikovna pika: Merska enota, ki jo uporablja grafična strojna oprema vašega računalnika pri risanju slik na zaslon. Iz teh enot, ki so videti kot majhne pike, so sestavljene na zaslonu prikazane slike.). Možnost Pripni predmete na mrežo poravna predmete z najbližjim sečiščem mreže in je privzeto vklopljena ter deluje tudi takrat, ko mreža ni vidna. Če želite izklopiti možnost Pripni predmete na mrežo ali spremeniti razmik med črtami mreže, pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika kliknite Razporedi in nato Poravnaj. Kliknite Nastavitve mreže in počistite potrditveno polje Pripni predmete na mrežo ali spremenite številko v polju Razmik pod Nastavitve mreže.

Seznam osnovnih blokov z mrežo

Slika 1  Grafika SmartArt, postavitev Seznam osnovnih blokov z mrežo

 Opombe 

 • Če premaknete obliko, ki ima ustrezno obliko, na primer puščico ali črto, se premakne tudi ustrezna oblika, odvisno od postavitve, ki jo uporabite za grafiko SmartArt.
 • Če grafiko SmartArt tridimenzionalno oblikujete tako, da uporabite hitri slog 3D s perspektivo, morate najprej preklopiti v prizor 2D, če želite premakniti obliko. Pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika v skupini Oblike kliknite Urejanje v 2D. Premaknite obliko in znova kliknite Urejanje v 2D. Če želite preklopiti med 2D in 3D, na kartici Oblika v skupini Oblike kliknite Urejanje v 2D. Možnost Urejanje v 2D predstavlja ključ, ki začasno odklene grafiko SmartArt za urejanje, da lahko premaknete oblike in jim spremenite velikost – slog 3D še vedno velja za grafiko SmartArt in je prikazan, ko znova kliknete Urejanje v 2D.
 • Čeprav lahko potrdite ali počistite potrditveno polje Pripni predmet na druge predmete, ta možnost ne deluje za oblike v grafiki SmartArt. Možnost Pripni predmet na druge predmete omogoča, da se oblike, ki jih premaknete, samodejno poravnajo z robovi najbližjih oblik.
 • Obliko lahko tudi zavrtite ali premaknete celotno grafiko SmartArt.
 
 
Velja za:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007