Preklapljanje postavitve ali vrste grafike SmartArt

Ko ustvarite grafiko SmartArt, v kategoriji izberete postavitev ali vrsto grafike. V vsaki vrsti je več postavitev. V vrsti Krožni lahko na primer izberete postavitev Radialni krog.

V tem članku


Pregled spreminjanja postavitev in vrst za grafike SmartArt

V nekaterih postavitvah za grafike SmartArt je določeno število oblik. V vrsti Relacija je na primer postavitev Puščici nasprotnega ravnotežja načrtovana za prikaz samo dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov in je zato besedilo lahko samo v dveh oblikah.

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja« z dvema oblikama za besedilo

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v postavitev, ki ima za besedilo na voljo več kot dve obliki – na primer postavitev Seznam piramid. Ne pozabite, da lahko spreminjanje postavitev ali vrst za grafike SmartArt spremeni očiten pomen informacij. Postavitev, ki kaže puščice, usmerjene v desno, na primer Osnovni proces v vrsti Proces, ima na primer drugačen pomen kot postavitev s puščicami, usmerjenimi v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krožni.

V večini grafik SmartArt lahko dodajate in brišete oblike ter spreminjate postavitve različnih oblik, zato izberite postavitev, ki omogoča najboljšo vizualno predstavitev podatkov. Glede na število oblik in količino besedila v oblikah se poravnava in položaj oblik samodejno posodobita, ko dodate ali odstranite oblike ali uredite besedilo.

Če grafiko SmartArt prilagodite in nato spremenite njeno postavitev, se nekatere prilagoditve morda ne prenesejo v novo postavitev. Če preklopite v izvirno postavitev, preden shranite in zaprete trenutni dokument sistema Microsoft Office 2007, bodo vse prilagoditve znova prikazane v izvirni postavitvi.

Nekatere prilagoditve se ne prenesejo, ker morda v novi postavitvi ne bodo videti dobro. V tej tabeli je navedeno, katere prilagoditve se ohranijo in katere izgubijo.

Prilagoditve, ki se prenesejo Prilagoditve, ki se ne prenesejo
Barve (s slogi črt in polnil) Vrtenje oblik
Slogi (tisti, ki se uporabijo za posamezne oblike in tisti, ki se uporabijo za celotno grafiko SmartArt) Zrcaljenje oblik
Učinki (na primer sence, odsevi, poševni robovi in sijaji) Spreminjanje položaja oblik
Oblikovanje besedila Spreminjanje velikosti oblik
Spreminjanje geometrijskih oblik (na primer iz kroga v kvadrat)
Spreminjanje smeri z desne proti levi ali z leve proti desni

Na vrh strani Na vrh strani

Spreminjanje postavitve za grafiko SmartArt

  1. Kliknite grafiko SmartArt, za katero želite spremeniti postavitev.
  2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Načrt v skupini Postavitve kliknite želeno postavitev.

Če želite videti vse postavitve, ki so na voljo za eno vrsto, v skupini Postavitve kliknite gumb VečPodoba gumba ob sličici postavitve. Če si želite ogledati vse vrste in postavitve, kliknite Več postavitev.

Na vrh strani Na vrh strani

Spreminjanje vrste za grafiko SmartArt

  1. Kliknite grafiko SmartArt, za katero želite spremeniti vrsto.
  2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Načrt v skupini Postavitve kliknite gumb Več Podoba gumba in nato Več postavitev.
  3. Kliknite želeno vrsto in postavitev.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007