Obnavljanje ograd na matrici

Če izbrišete ogrado (ograde: Pravokotniki s pikčastimi ali črtkanimi obrobami, ki so v večini diapozitivov. V teh pravokotnikih so naslovi, telo besedila ali predmeti, kot so grafikoni, tabele in slike.) na matrici (matrica: Pogled ali stran diapozitiva, namenjena definiranju oblikovanja vseh diapozitivov ali strani v predstavitvi. Vsaka predstavitev vsebuje matrico za vsako ključno komponento - diapozitive, njihove naslove, govornikove opombe in izročke za občinstvo.) in jo želite ponovno vstaviti, naredite nekaj od tega:

PokažiObnavljanje ograd na matrici diapozitiva

  1. V meniju Pogled pokažite na Matrica in kliknite Matrica diapozitiva.
  2. V meniju Oblika kliknite Postavitev matrice.
  3. V okvirčku Ograde izberite vrsto ograde, ki jo želite obnoviti.

PokažiObnavljanje ograd na matrici opomb

  1. V meniju Pogled pokažite na Matrica in kliknite Matrica opomb.
  2. V meniju Oblika kliknite Postavitev matrice opomb.
  3. V okvirčku Ograde izberite vrsto ograde, ki jo želite obnoviti.

PokažiObnavljanje ograd na matrici izročka

  1. V meniju Pogled pokažite na Matrica in kliknite Matrica izročka.
  2. V meniju Oblika kliknite Postavitev matrice izročka.
  3. V okvirčku Ograde izberite vrsto ograde, ki jo želite obnoviti.

 Opomba   Če želite obnoviti ogrado, ki ste jo premaknili ali ji spremenili velikost, izberite ogrado in jo izbrišite ter jo nato obnovite na zgoraj opisani način.

 
 
Velja za:
PowerPoint 2003