Matrica diapozitiva

Matrica diapozitiva je element predloge načrta (predloga načrta: Datoteka, ki vsebuje sloge v predstavitvi, vključno z vrsto in velikostjo oznak in pisav, velikosti in mesta ograd, načrt ozadja in barvne sheme za zapolnjevanje ter matrico diapozitiva in izbirno matrico naslova.), v katerem so shranjene informacije o predlogi. Mednje sodijo slogi pisav, velikosti in mesta ograd (ograde: Pravokotniki s pikčastimi ali črtkanimi obrobami, ki so v večini diapozitivov. V teh pravokotnikih so naslovi, telo besedila ali predmeti, kot so grafikoni, tabele in slike.), načrt ozadja in barvne sheme (barvna shema: Niz osmih usklajenih barv, ki jih lahko uporabite na diapozitivih, straneh opomb ali izročkih. Barvna shema je sestavljena iz barve za ozadje, barve za črte in besedilo ter šestih drugih barv, ki so namenjene temu, da je vsak diapozitiv lahko berljiv.).

Slogovni elementi, ki jih vsebuje matrica diapozitiva

Oblaček 1  Pisave besedila v naslovu, telesu in nogi

Oblaček 2  Mesta ograd predmetov in besedila

Oblaček 3   Slogi vrstičnih oznak

Oblaček 4   Načrt ozadja in barvna shema

Namen matrice diapozitiva je omogočanje globalnih sprememb - npr. spreminjanje sloga pisave - v celotni predstavitvi.

V matrici diapozitiva bi navadno:

  • spremenili pisavo ali vrstične oznake;
  • vstavili sliko - npr. logotip - ki naj bo prikazana na več diapozitivih;
  • spremenili mesta, oblikovanje in velikosti ograd.

Če želite videti matrico diapozitiva, prikažite pogled matrice. Matrico diapozitiva spreminjate kot vsak drug diapozitiv, pri tem pa si morate le zapomniti, da je besedilo na matrici namenjeno samo uveljavljanju slogov. Dejansko besedilo, ki bo na diapozitivu, npr. naslove in sezname, morate natipkati na diapozitiv v navadnem pogledu, če pa ga želite vstaviti v glave in noge, ga vnesite v pogovornem oknu Glava in noga.

Če spremenite matrico diapozitiva, bodo spremembe posameznih diapozitivov ohranjene.

Matrica diapozitiva je dodana v predstavitev, ko uporabite predlogo načrta. V predlogi je navadno tudi matrica diapozitiva, na kateri lahko izvedete spremembe, ki bodo uporabljene na diapozitivih s postavitvijo (postavitev: Razporeditev elementov na diapozitivu, na primer besedila naslova in podnaslova, seznamov, tabel, grafikonov, samooblik in filmov.) Naslovni diapozitiv.

PokažiPari matrica diapozitiva-naslovna matrica

Matrici diapozitiva in matrici naslova v predlogi načrta pravimo par matrica diapozitiva-naslovna matrica (Par matrica diapozitiva – matrica naslova: matrica diapozitiva in matrica naslova za dano predlogo načrta, ki ste jo uporabili v predstavitvi.). V pogledu matrice je par prikazan skupaj. Če želite spremeniti eno od matric, izberite eno od sličic matric.

Pari matrica diapozitiva-naslovna matrica v pogledu matrice

Oblaček 1   Par matrica diapozitiva-naslovna matrica z izbrano matrico naslova

Oblaček 2   Spremeniti je mogoče sloge pisav besedila v naslovu, podnaslovu in nogi

Oblaček 3   Spremeniti je mogoče lastnosti ograd za naslov, podnaslov in noge

PokažiSpreminjanje več matric diapozitiva

Če v predstavitvi uporabite več predlog načrta, bo v njej več matric diapozitivov: po ena za vsako uporabljeno predlogo načrta. Če želite spremeniti določeno podrobnost v celotni predstavitvi, morate spremeniti vse matrice ali pare matric (glede na to, ali uporabljate tudi matrico naslova).

Več matric, prikazanih v pogledu matrice

Oblaček 1   Prvi par matrica diapozitiva-naslovna matrica s slikami v matrici naslova. Če želite dodati slike na vse druge diapozitive v predstavitvi, jih dodajte na matrico diapozitiva v tem paru in na drugi par matrica diapozitiva-naslovna matrica.

Oblaček 2   Drugi par matrica diapozitiva-naslovna matrica.

Microsoft PowerPoint olajša delo z več matricami z ukazi za vstavljanje, brisanje, preimenovanje, podvajanje in ohranjanje matric. Če ohranite matrico, jo zaščitite pred samodejnim brisanjem v določenih primerih.

 
 
Velja za:
PowerPoint 2003