Funkcije, ki se spremenijo, ko predstavitev programa PowerPoint 2007 odprete v starejši različici PowerPointa

Te funkcije se spremenijo, ko odprete predstavitev programa Microsoft Office PowerPoint 2007 v starejši različici PowerPointa (z nameščenim združljivostnim paketom Microsoft Office Compatibility Pack za oblike datotek Office Word, Excel in PowerPoint 2007).

Funkcija programa Office PowerPoint 2007 Kaj se zgodi s funkcijo, ko predstavitev programa Office PowerPoint 2007 odprete v starejši različici PowerPointa
Grafikoni (razen grafikonov programa Microsoft Graph) Grafikoni so pretvorjeni v predmete OLE (OLE: Tehnologije za integracijo programov, namenjena prenašanju informacij med programi. Vsi programi v zbirki Office podpirajo OLE, torej lahko souporabljate informacije prek povezanih ali vdelanih predmetov.), ki jih je mogoče urejati. Vendar pa je grafikon lahko videti drugače, če ga urejate v starejši različici PowerPointa in ga nato znova odprete v programu Office PowerPoint 2007.
Postavitve (postavitev: Razporeditev elementov na diapozitivu, na primer besedila naslova in podnaslova, seznamov, tabel, grafikonov, samooblik in filmov.) diapozitivov po meri Postavitve diapozitivov po meri, ki imajo določena ozadja, enolične prehode med diapozitivi in drugo, so prikazane kot več matric (matrica: Pogled ali stran diapozitiva, namenjena definiranju oblikovanja vseh diapozitivov ali strani v predstavitvi. Vsaka predstavitev vsebuje matrico za vsako ključno komponento - diapozitive, njihove naslove, govornikove opombe in izročke za občinstvo.).
Sence Svetle zunanje sence so pretvorjene v temne sence, ki jih je mogoče urejati.
Enačbe Enačbe so pretvorjene v slike, ki jih je mogoče urejati. Če pa nato datoteko znova odprete v programu Office PowerPoint 2007, je enačbo znova mogoče urejati.
Pisave naslova in telesa Pisave naslova in telesa so pretvorjene v statično oblikovanje. Če pa nato datoteko znova odprete v programu Office PowerPoint 2007 in uporabite drug slog, pisave naslova in telesa niso samodejno spremenjene.

Oblike, slike, predmeti (Predmet: Tabela, grafikon, enačba ali druga oblika informacij. Predmeti, ustvarjeni v določenem programu, na primer preglednice, so vdelani ali povezani v drugem programu kot predmeti OLE.), animacije in novi učinki, skupaj z:

  • Dvodimenzionalno (2D) ali tridimenzionalno (3D) besedilo
  • Orisi s prehajanjem na oblikah ali besedilu
  • Prečrtano in dvojno prečrtano besedilo
  • Polnila s prehajanjem, sliko in teksturo v besedilu
  • Sence, zglajeni robovi in večina 3D-učinkov na katerem koli predmetu
Nove vizualne funkcije ali učinki, ki so na voljo v programu Office PowerPoint 2007, so pretvorjeni v slike, ki jih ni mogoče urejati v starejših različicah PowerPointa.
Grafike SmartArt Grafike SmartArt so pretvorjene v slike, ki jih ni mogoče urejati v starejših različicah PowerPointa.
Teme (tema: Niz enotnih elementov načrtovanja, ki skrbijo za videz dokumenta tako, da uporabljajo barvo, pisave in grafiko.) Teme so pretvorjene v sloge (slog: Kombinacija oblikovnih značilnosti, na primer pisava, velikost in usmerjenost, ki jih shranite pod skupnim imenom. Ko uporabite slog, dejansko uporabite vse ukaze za oblikovanje naenkrat.). Če nato datoteko znova odprete v programu Office PowerPoint 2007, ne morete samodejno spremeniti sloga s temami.
Barve tem (Barve teme: nabor barv, uporabljen v datoteki. Temo sestavljajo barve teme, pisave teme in učinki teme.) Barve tem so pretvorjene v sloge (slog: Kombinacija oblikovnih značilnosti, na primer pisava, velikost in usmerjenost, ki jih shranite pod skupnim imenom. Ko uporabite slog, dejansko uporabite vse ukaze za oblikovanje naenkrat.). Če nato datoteko znova odprete v programu Office PowerPoint 2007, ne morete samodejno spremeniti sloga z barvami tem.
Učinki tem (Učinki teme: množica navideznih atributov, ki so uporabljeni za elemente v datoteki. Temo sestavljajo učinki teme, barve teme in pisave teme.) Učinki tem so pretvorjeni v sloge (slog: Kombinacija oblikovnih značilnosti, na primer pisava, velikost in usmerjenost, ki jih shranite pod skupnim imenom. Ko uporabite slog, dejansko uporabite vse ukaze za oblikovanje naenkrat.). Če nato datoteko znova odprete v programu Office PowerPoint 2007, ne morete spremeniti sloga z učinki tem.
Pisave tem (Pisave teme: množica glavnih in pomožnih pisav, uporabljenih v datoteki. Temo sestavljajo pisave teme, barve teme in učinki teme.) Pisave tem so pretvorjene v sloge (slog: Kombinacija oblikovnih značilnosti, na primer pisava, velikost in usmerjenost, ki jih shranite pod skupnim imenom. Ko uporabite slog, dejansko uporabite vse ukaze za oblikovanje naenkrat.). Če nato datoteko znova odprete v programu Office PowerPoint 2007, ne morete samodejno spremeniti sloga s pisavami tem.
Na vrh strani Na vrh strani
 
 
Velja za:
PowerPoint 2007