Dodajanje oblike v grafiko SmartArt

Oblike je mogoče dodati v grafiki SmartArt ali v podoknu za besedilo.

Dodajanje oblike v grafiki SmartArt

 1. Kliknite grafiko SmartArt, v katero želite dodati obliko.
 2. Kliknite obstoječo obliko, ki je najbližje mestu, kamor želite dodati novo obliko.
 3. Pod Orodja za SmartArt kliknite jeziček Načrt.

Podoba kartice »Načrt« v orodjih za SmartArt

 1. Če želite izbrati mesto za novo obliko, v skupini Ustvarite sliko pod Dodaj obliko kliknite puščico in naredite nekaj od tega:

Podoba skupine »Ustvari sliko«

 • Če želite vstaviti obliko na isti ravni, kot je izbrana oblika, vendar za njo, kliknite Dodaj obliko po.
 • Če želite vstaviti obliko na isti ravni, kot je izbrana oblika, vendar pred njo, kliknite Dodaj obliko pred.
 • Če želite vstaviti obliko eno raven nad izbrano obliko, kliknite Dodaj obliko nad.

Nova oblika zavzame položaj izbrane oblike, ta in vse oblike pod njo pa so ponižane za eno raven.

 • Če želite vstaviti obliko eno raven pod izbrano obliko, kliknite Dodaj obliko pod.

Nova oblika je dodana na isti ravni na konec drugih oblik.

 Opombe 

 • Če želite hitro dodati obliko, ki se bo ujemala z oblikami v grafiki SmartArt, potem v 4. koraku zgoraj namesto puščice pod Dodaj obliko kliknite Dodaj obliko.
 • Če niste izbrali oblike in kliknete Dodaj obliko, je oblika dodana na konec oblik najvišje ravni ali pod obliko najvišje ravni, da se ohrani ravnovesje grafike SmartArt.
 • Oblika Dodaj pomočnika je na voljo samo, če ste izbrali postavitev organigrama.

Dodajanje oblike v podoknu za besedilo

Dodajanje oblike pred obstoječo obliko

 1. V podoknu za besedilo postavite kazalec na začetek besedila, kamor želite dodati obliko.
 2. Vnesite besedilo in pritisnite ENTER.

Dodajanje oblike za obstoječo obliko

 1. V podoknu za besedilo postavite kazalec na konec besedila, kamor želite dodati obliko.
 2. Pritisnite ENTER in vnesite besedilo.

 Opombe 

 • Če želite zamakniti novo obliko, v podoknu za besedilo pritisnite TAB. Če želite negativno zamakniti besedilo, pritisnite SHIFT+TAB.
 • Če izberete obliko, ki povezuje druge oblike, na primer črto ali puščico, in nato kliknete Dodaj obliko, bosta dodani povezujoča oblika in oblika ob njej  – na ta način se ohrani ravnovesje načrta postavitve. Če želite vstaviti samo povezujočo obliko, v grafiko SmartArt dodajte črto ali drugo obliko.
 • Če želite dodati obliko, ki se razlikuje od vseh oblik, ki so trenutno v postavitvi, najprej dodajte privzeto obliko in nato obliko zamenjajte.
 • Če želite prilagojeno obliko dodati v isto grafiko SmartArt ali v drugo grafiko SmartArt z enakim imenom postavitve, kopirajte obliko in jo prilepite. Ko obliko dodate, ni treba obnoviti vseh prilagoditev. Če ste na primer v osnovnem procesu 1A eno od pravokotnih oblik spremenili v rdeč trikotnik, lahko rdeč trikotnik kopirate in prilepite v osnovni proces 1B, ne da bi vam bilo treba obnoviti barvne prilagoditve. Prilagoditev trikotnika se ne bo ohranila, če ne boste kopirali in lepili v isti grafiki SmartArt.
 • Če želite hitro dodati nove oblike pomočnika, postavite kazalec na konec besedila, ki predstavlja pomočnika, in pritisnite ENTER.
 
 
Velja za:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007