Brisanje diapozitiva

  1. Na karticah Oris ali Diapozitivi v navadnem pogledu izberite diapozitive, ki jih želite izbrisati (Če želite izbrati zaporedje diapozitivov, med klikanjem držite SHIFT; če želite izbrati več diapozitivov, ki niso v zaporedju, med klikanjem držite CTRL.)
  2. V meniju Urejanje kliknite Izbriši diapozitiv.

PokažiNamig

  • Diapozitive lahko brišete tudi s tipko DELETE.
 
 
Velja za:
PowerPoint 2003