Bližnjice na tipkovnici, ki jih je mogoče uporabiti med ustvarjanjem predstavitve v programu PowerPoint 2010

Način uporabe bližnjic na tipkovnici

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba dve ali več tipk pritisniti hkrati, so tipke, ki jih je treba pritisniti, ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

 Opomba   Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato ENTER in nato še CTRL+P.

Spletna pomoč

PokažiBližnjice na tipkovnici za uporabo okna s pomočjo

Okno s pomočjo omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Če želite Pritisnite
Odpreti okno s pomočjo. F1
Zapreti okno s pomočjo. ALT+F4
Preklopiti med oknom s pomočjo in aktivnim programom. ALT+TAB
Vrniti se na kazalo vsebine pomoči in nasvetov za PowerPoint. ALT+HOME
V oknu s pomočjo izbrati naslednji element. TAB
V oknu s pomočjo izbrati prejšnji element. SHIFT+TAB
Izvajanje dejanja za izbrani element. ENTER
V odseku Brskanje po pomoči programa PowerPoint okna Pomoč izberite naslednji ali prejšnji element, v tem vrstnem redu. TAB, SHIFT+TAB
V odseku Brskanje po pomoči programa PowerPoint okna Pomoč razširite ali strnite izbrani element, v tem vrstnem redu. ENTER
Označiti naslednje skrito besedilo ali hiperpovezavo, skupaj s Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme. TAB
Označiti prejšnje skrito besedilo ali hiperpovezavo. SHIFT+TAB
Izvesti dejanje za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo. ENTER
Vrniti se nazaj k prejšnji temi pomoči (gumb Nazaj). ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE
Premakniti se k naslednji temi pomoči (gumb Naprej). ALT+PUŠČICA DESNO
V trenutno prikazani temi pomoči se premikati v majhnih prirastkih navzgor ali navzdol, v tem vrstnem redu. PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL
V trenutno prikazani temi pomoči se premikati v velikih prirastkih navzgor ali navzdol, v tem vrstnem redu. PAGE UP, PAGE DOWN
Prikazati seznam ukazov za okno s pomočjo. Pogoj je, da je okno s pomočjo aktivno (kliknite v okno s pomočjo). SHIFT+F10
Ustaviti zadnje dejanje (gumb Ustavi). ESC
Osvežiti okno (gumb Osveži). F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

 Opomba   Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P
Spremeniti povezavo. Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat. F6 (dokler fokus ni v polju Vpišite besede, ki jih želite poiskati), TAB, PUŠČICA DOL
Vnesti besedilo v polje Vpišite besede, ki jih želite poiskati. Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat. F6
Preklopiti med območji v oknu s pomočjo; preklopiti na primer med orodno vrstico, poljem Vpišite besede, ki jih želite poiskati in seznamom Išči. F6
V drevesnem pogledu v kazalu vsebine izberite naslednji ali prejšnji element, v tem vrstnem redu. PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL
V drevesnem pogledu v kazalu vsebine razširiti ali strniti izbrani element, v tem vrstnem redu. PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Osnove Microsoft Officea

PokažiPrikazovanje in uporaba oken

Če želite Pritisnite
Preklopiti v naslednje okno. ALT+TAB, TAB
Preklopiti v prejšnje okno. ALT+SHIFT+TAB, TAB
Zapreti aktivno okno. CTRL+W ali CTRL+F4
Oddati odprto predstavitev oddaljenemu občinstvu s spletnim programom PowerPoint. CTRL+F5

Premakniti se v naslednje podokno opravil (podokno opravil: Okno v Officeovem programu, v katerem so na voljo pogosto uporabljeni ukazi. Njegovo mesto in majhnost omogočata uporabo ukazov med delom z datotekami.) iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali večkrat pritisniti tipko F6.

 Opomba   Če želenega podokna ne morete prikazati tako, da pritiskate tipko F6, pritisnite ALT, da preklopite na trak, nato pa pritisnite CTRL+TAB, da se premaknete na naslednje podokno opravil.

F6
Premakniti se v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca). SHIFT+F6
Preklopiti v naslednje PowerPointovo okno, če je odprtih več PowerPointovih oken. CTRL+F6
Preklopiti v prejšnje PowerPointovo okno. CTRL+SHIFT+F6
Kopirati sliko zaslona v odložišče. PRINT SCREEN
Kopirati sliko izbranega okna v odložišče. ALT+PRINT SCREEN

PokažiSpreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

 Opomba   Če želite uporabiti te bližnjice, mora biti kazalec v polju z besedilom.

Če želite Pritisnite
Spremeniti pisavo. CTRL+SHIFT+F
Spremeniti velikost pisave. CTRL+SHIFT+P
Povečati velikost pisave označenega besedila CTRL+SHIFT+N
Zmanjšati velikost pisave označenega besedila CTRL+SHIFT+B

PokažiPremikanje v besedilu ali celicah

Če želite Pritisnite
Premakniti se za en znak v levo. PUŠČICA LEVO
Premakniti se za en znak v desno. PUŠČICA DESNO
Premakniti se za eno vrstico navzgor. PUŠČICA GOR
Premakniti se za eno vrstico navzdol. PUŠČICA DOL
Premakniti se za eno besedo v levo. CTRL+PUŠČICA LEVO
Premakniti se za eno besedo v desno. CTRL+PUŠČICA DESNO
Premakniti se na konec vrstice. END
Premakniti se na začetek vrstice. HOME
Premakniti se za en odstavek navzgor. CTRL+PUŠČICA GOR
Premakniti se za en odstavek navzdol. CTRL+PUŠČICA DOL
Premakniti se na konec polja z besedilom. CTRL+END
Premakniti se na začetek polja z besedilom. CTRL+HOME
V programu Microsoft Office PowerPoint premakniti na naslednji naslov ali ogrado telesa besedila. Če je ograda zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv. CTRL+ENTER
Ponoviti zadnje dejanje Išči. SHIFT+F4

PokažiNajdi in zamenjaj

Če želite Pritisnite
Odpreti pogovorno okno Najdi. CTRL+F
Odpreti pogovorno okno Zamenjaj. CTRL+H
Ponoviti zadnje dejanje Najdi. SHIFT+F4

PokažiPremikanje v tabelah in delo z njimi

Če želite Pritisnite
Premakniti se v naslednjo celico. TAB
Premakniti se v prejšnjo celico. SHIFT+TAB
Premakniti se v naslednjo vrstico. PUŠČICA DOL
Premakniti se v prejšnjo vrstico. PUŠČICA GOR
V celico vstaviti tabulator. CTRL+TAB
Začeti nov odstavek. ENTER
Na dnu tabele dodati novo vrstico. TAB na koncu zadnje vrstice

PokažiDostopanje do in uporaba podoken opravil

Če želite Pritisnite
Premakniti se v podokno opravil (podokno opravil: Okno v Officeovem programu, v katerem so na voljo pogosto uporabljeni ukazi. Njegovo mesto in majhnost omogočata uporabo ukazov med delom z datotekami.) iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.) F6
Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil. TAB, SHIFT+TAB
Prikazati popoln seznam ukazov v meniju podokna opravil. CTRL+PUŠČICA DOL
Premikati se med možnostmi na izbranem podseznamu; premikati se med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju. PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR
Odpre izbrani meni ali izvede dejanje, prirejeno izbranemu gumbu. PRESLEDNICA ali ENTER
Odpreti priročni meni; odpreti spustni seznam za izbrani element galerije. SHIFT+F10
Izbrati prvi ali zadnji ukaz v meniju ali podmeniju, ko se prikaže. HOME, END
Premikati se navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije. PAGE UP, PAGE DOWN
Premakniti se na vrh ali dno izbranega seznama galerije. HOME, END
Zapreti podokno opravil CTRL+PRESLEDNICA, C
Odpreti odložišče. ALT+H, F, O

PokažiSpreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podoknu opravil (podokno opravil: Okno v Officeovem programu, v katerem so na voljo pogosto uporabljeni ukazi. Njegovo mesto in majhnost omogočata uporabo ukazov med delom z datotekami.) pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.
 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Za spreminjanje velikosti podokna opravil uporabite puščične tipke. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, uporabite CTRL+ puščične tipke.

 Opomba   Ko končate spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

PokažiUporaba pogovornih oken

Če želite Pritisnite
Premakniti se na naslednjo možnost ali skupino možnosti. TAB
Premakniti se na prejšnjo možnost ali skupino možnosti. SHIFT+TAB
Preklopiti na naslednji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek) PUŠČICA DOL
Preklopiti na prejšnji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek) PUŠČICA GOR
Odpreti izbrani spustni seznam. PUŠČICA DOL, ALT+PUŠČICA DOL
Odpreti seznam, če je zaprt, in se premakniti do možnosti na seznamu. Začetnica možnosti na spustnem seznamu
Premikati se med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti. PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL
Izvesti dejanje, dodeljeno izbranemu gumbu; potrditi ali počistiti izbrano potrditveno polje. PRESLEDNICA
Izbrati možnost; potrditi ali počistiti potrditveno polje. Črka, ki je v možnosti podčrtana
Izvesti dejanje, dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu. ENTER
Zapreti izbrani spustni seznam; preklicati ukaz in zapreti pogovorno okno. ESC

PokažiUrejanje vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Če želite Pritisnite
Premakniti se na začetek vnosa. HOME
Premakniti se na konec vnosa. END
Premakniti se za en znak v levo ali v desno. PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO
Premakniti se za eno besedo v levo. CTRL+PUŠČICA LEVO
Premakniti se za eno besedo v desno. CTRL+PUŠČICA DESNO
Označiti ali preklicati izbor enega znaka na levi. SHIFT+PUŠČICA LEVO
Označiti ali preklicati izbor enega znaka na desni. SHIFT+PUŠČICA DESNO
Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi. CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi. CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Označiti od kazalca do začetka vnosa. SHIFT+HOME
Označiti od kazalca do konca vnosa. SHIFT+END

PokažiUporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Če želite Pritisnite
Odpreti pogovorno okno »Odpri« ALT+F in nato O
Odpreti pogovorno okno »Shrani kot« ALT+F in nato A
Premikati se med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti Puščične tipke
Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko. SHIFT+F10
Premik med možnostmi ali področji pogovornega okna. TAB
Odpreti spustni meni s potjo datoteke F4 ali ALT+H
Osveževanje seznama datotek. F5

Premikati se po traku

PokažiDostop do poljubnega ukaza samo z nekaj pritiski tipk

 1. Pritisnite ALT.

Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, so prikazani nasveti za tipke.

Bližnjice na tipkovnici na zavihku »Datoteka«

 1. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 2. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.
 3. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in če pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

 Opomba   Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

PokažiSprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način za uporabo tipkovnice za delo s trakom je premikanje fokusa med kartice in ukaze, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Če želite Pritisnite
Izbrati aktivni zavihek na traku in aktivirati tipke tipkovnice (tipka za dostop: Kombinacija tipk, na primer ALT+F, ki premakne žarišče na meni, ukaz ali kontrolnik, ne da bi vam bilo treba uporabiti miško.). ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.
Premakniti levo ali desno na drug zavihek na traku. F10, če želite izbrati aktivni zavihek, in nato PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO.
Prikazati ali skriti trak. CTRL+F1
Prikazati priročni meni za izbran ukaz. SHIFT+F10

Premakniti fokus, da izberete posamezna območja okna:

F6
Premakniti fokus na vsak ukaz na traku naprej ali nazaj. TAB, SHIFT+TAB
Premikati se dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku. PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Aktivirati izbran ukaz ali kontrolnik na traku. PRESLEDNICA ali ENTER
Odpreti izbran meni ali galerijo na traku. PRESLEDNICA ali ENTER
Aktivirati ukaz ali kontrolnik na traku, tako da lahko spremenite vrednost. ENTER
Končati spreminjanje vrednosti v kontrolniku na traku in premakniti fokus nazaj na dokument. ENTER
Pridobiti pomoč za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.) F1

Pogosta opravila v Microsoft Office PowerPointu

PokažiPremikanje med podokni

Če želite Pritisnite
Premikanje v smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu. F6
Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu. SHIFT+F6
Preklop med karticama Diapozitivi in Oris v podoknu »Oris in diapozitivi« v navadnem pogledu. CTRL+SHIFT+TAB

PokažiDelo v orisu

Če želite Pritisnite
Povišanje odstavka. ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Ponižanje odstavka. ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Premik izbranega odstavka navzgor. ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR
Premik izbranega odstavka navzdol. ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL
Prikaz naslovne ravni 1. ALT+SHIFT+1
Razširjanje besedila pod naslovom ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Strnjenje besedila pod naslovom ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

PokažiDelo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

PokažiVstavljanje oblike

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N, S in nato H in izberite Oblike.
 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.
 3. Pritisnite CTRL+ENTER in vnesite izbrano obliko.

PokažiVstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, nato N in nato X.
 2. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

PokažiVstavljanje predmeta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, nato N, nato J in izberite Predmet.
 2. Če se želite premikati med predmeti, uporabite puščične tipke.
 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti želen predmet.

PokažiVstavljanje WordArta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.
 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.
 3. Vnesite želeno besedilo.

PokažiIzbiranje oblike

 Opomba   Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko TAB (ali SHIFT+TAB, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.
 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora.

PokažiZdruževanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite tipki CTRL+G.
 • Če želite razdružiti skupino, izberite skupino in nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+G.

PokažiPrikazovanje ali skrivanje mreže ali vodil

Če želite Pritisnite
Prikazovanje ali skrivanje mreže SHIFT+F9
Prikazovanje ali skrivanje vodil ALT+F9

PokažiKopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

 Opomba   Če izberete obliko z besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 1. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.
 2. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.
 3. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

PokažiIzbiranje besedila in predmetov

Če želite Pritisnite
Izbira enega znaka v desno. SHIFT+PUŠČICA DESNO
Izbira enega znaka v levo. SHIFT+PUŠČICA LEVO
Izbira do konca besede. CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Izbira do začetka besede. CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Izbira eno vrstico višje (s kazalcem na začetku vrstice). SHIFT+PUŠČICA GOR
Izbira eno vrstico nižje (s kazalcem na začetku vrstice). SHIFT+PUŠČICA DOL
Izbira predmeta (ko je izbrano besedilo v predmetu). ESC
Izbira drugega predmeta (ko je izbran en predmet). TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran
Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom). ENTER
Izbira vseh predmetov. CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)
Izbira vseh diapozitivov. CTRL+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)
Izbira celotnega besedila. CTRL+A (na zavihku Oris)

PokažiBrisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite Pritisnite
Brisanje enega znaka v levo. BACKSPACE
Brisanje ene besede v levo. CTRL+BACKSPACE
Brisanje enega znaka v desno. DELETE

Brisanje ene besede v desno.

 Opomba   Če želite to izvesti, mora biti kazalec med besedami.

CTRL+DELETE
Izrezovanje izbranega predmeta ali besedila. CTRL+X
Kopiranje izbranega predmeta ali besedila. CTRL+C
Lepljenje izrezanega kopiranega predmeta ali besedila. CTRL+V
Razveljavitev zadnjega dejanja. CTRL+Z
Vnovična izvedba zadnjega dejanja. CTRL+Y
Kopiranje samo oblikovanja. CTRL+SHIFT+C
Lepljenje samo oblikovanja. CTRL+SHIFT+V
Odpiranje pogovornega okna Posebno lepljenje. CTRL+ALT+V

PokažiPremikanje v besedilu

Če želite Pritisnite
Premakniti se za en znak v levo. PUŠČICA LEVO
Premakniti se za en znak v desno. PUŠČICA DESNO
Premakniti se za eno vrstico navzgor. PUŠČICA GOR
Premakniti se za eno vrstico navzdol. PUŠČICA DOL
Premakniti se za eno besedo v levo. CTRL+PUŠČICA LEVO
Premakniti se za eno besedo v desno. CTRL+PUŠČICA DESNO
Premakniti se na konec vrstice. END
Premakniti se na začetek vrstice. HOME
Premakniti se za en odstavek navzgor. CTRL+PUŠČICA GOR
Premakniti se za en odstavek navzdol. CTRL+PUŠČICA DOL
Premakniti se na konec polja z besedilom. CTRL+END
Premakniti se na začetek polja z besedilom. CTRL+HOME
Premakniti se na naslednji naslov ali ogrado telesa besedila. Če je ograda zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv. CTRL+ENTER
Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči. SHIFT+F4

PokažiPremikanje in delo v tabelah

Če želite Pritisnite
Premakniti se v naslednjo celico. TAB
Premakniti se v prejšnjo celico. SHIFT+TAB
Premakniti se v naslednjo vrstico. PUŠČICA DOL
Premakniti se v prejšnjo vrstico. PUŠČICA GOR
V celico vstaviti tabulator. CTRL+TAB
Začeti nov odstavek. ENTER
Na dnu tabele dodati novo vrstico. TAB na koncu zadnje vrstice

PokažiUrejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite TAB ALI SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.
 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.
 3. Pritiskajte PUŠČICO DOL, dokler ne izberete predmet delovnega lista, pritisnite PUŠČICO DESNO, da izberete Uredi, in pritisnite ENTER.

 Opomba   Ime ukaza v priročnem meniju je odvisno od vrste vdelanega ali povezanega predmeta. Vdelan Microsoft Office Excelov delovni list ima na primer ukaz Predmet delovnega lista, medtem ko ima vdelana risba Microsoft Office Visia ukaz Visiov predmet.

PokažiOblikovanje in poravnavanje znakov in odstavkov

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

 Opomba   Če želite uporabiti bližnjice na tipkovnici, morate najprej izbrati besedilo, ki ga želite spremeniti.

Če želite Pritisnite
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave. CTRL+SHIFT+F
Povečanje velikosti pisave. CTRL+SHIFT+N
Zmanjšanje velikosti pisave. CTRL+SHIFT+B

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite Pritisnite
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov. CTRL+T
Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke. SHIFT+F3
Uporaba krepkega besedila. CTRL+B
Uporaba podčrtanega besedila. CTRL+U
Uporaba ležečega besedila. CTRL+I
Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki). CTRL+ENAČAJ
Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki). CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja. CTRL+PRESLEDNICA
Vstavljanje hiperpovezave CTRL+K

Kopiranje oblik besedila

Če želite Pritisnite
Kopiranje oblikovanja. CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja. CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite Pritisnite
Sredinska poravnava odstavka. CTRL+E
Obojestranska poravnava odstavka. CTRL+J
Leva poravnava odstavka. CTRL+L
Desna poravnava odstavka. CTRL+R

PokažiIzvedba predstavitve

Če predstavitev izvajate v pogledu diaprojekcije, lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Bližnjice za diaprojekcijo

Če želite Pritisnite
Začetek predstavitve z začetka. F5
Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv. N, ENTER, PAGE DOWN, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA LEVO ali PRESLEDNICA.
Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv. P, PAGE UP, PUŠČICA LEVO, PUŠČICA GOR ali BACKSPACE
Premik na diapozitiv številka. številka+ENTER
Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva. B ali PIKA
Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva. W ali VEJICA
Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve. S
Konec predstavitve. ESC ali POMIŠLJAJ
Izbris pripomb na zaslonu. E
Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit. H
Nastavitev novih časov med vajo. T
Uporaba izvirnih časov med vajo. O
Uporaba miškinega klika za napredovanje med vajo. M
Vnovično snemanje zvočne spremljave in časov S
Vrnitev na prvi diapozitiv. Pritisnite in pridržite desno in levo tipko miške 2 sekundi
Pokaži ali skrij kazalec A ali =
Sprememba kazalca v pero. CTRL+P
Sprememba kazalca v puščico. CTRL+A
Sprememba kazalca v brisalko CTRL+E
Pokaži ali skrij oznako s črnilom CTRL+M
Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje CTRL+H
Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah CTRL+U
Ogled pogovornega okna »Vsi diapozitivi« CTRL+S
Ogled opravilne vrstice računalnika CTRL+T
Prikaz priročnega menija. SHIFT+F10
Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu. TAB
Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu. SHIFT+TAB
»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo. ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Bližnjice za predstavnost med predstavitvijo

Če želite Pritisnite
Ustavi predvajanje medija ALT+Q
Preklapljanje med predvajanjem in premorom ALT+P
Premik na naslednji zaznamek ALT+END
Premik na prejšnji zaznamek ALT+HOME
Povečanje jakosti zvoka ALT+Puščica gor
Zmanjšanje jakosti zvoka ALT+Puščica dol
Iskanje naprej ALT+SHIFT+PAGE DOWN
Iskanje nazaj ALT+SHIFT+PAGE UP
Izklop zvoka ALT+U

 Namig   Če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

PokažiBrskanje v spletnih predstavitvah

Te tipke lahko uporabite za ogledovanje spletnih predstavitev v Microsoft Internet Explorerju 4.0 ali novejšem.

Če želite Pritisnite
Premikanje naprej med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami. TAB
Premikanje nazaj med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami. SHIFT+TAB
»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo. ENTER
Premikanje na naslednji diapozitiv. PRESLEDNICA

PokažiUporaba funkcije podokna izbora

Uporaba teh bližnjic na tipkovnici v podoknu izbora.

Če želite zagnati podokno izbora, pritisnite Alt, H, S, L in nato P.

Če želite narediti to Pritisnite
Kroženje fokusa med različnimi podokni. F6
Prikaz kontekstnega menija. SHIFT+F10
Premik fokusa na en element ali skupino. PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL
Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino. PUŠČICA LEVO
Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini. PUŠČICA DESNO
Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin. * (samo na številski tipkovnici)
Razširitev skupine v fokusu. + (samo na številski tipkovnici)
Strnitev skupine v fokusu. - (samo na številski tipkovnici)
Premik fokusa na element in izbira tega elementa. SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL
Izbira elementa v fokusu. PRESLEDNICA ali ENTER
Preklic izbora elementa v fokusu. SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER
Premik izbranega elementa naprej. CTRL+SHIFT+F
Premik izbranega elementa nazaj. CTRL+SHIFT+B
Prikaz ali skritje elementa v fokusu CTRL+SHIFT+S
Preimenovanje elementa v fokusu. F2
Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse. TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

 Opomba   Če želite uporabljati to bližnjico, mora biti viden drevesni pogled podokna izbora.

ALT+SHIFT+1
Razširitev vseh skupin. ALT+SHIFT+9

Če želite bližnjice na tipkovnici po meri dodeliti elementom menija, posnetim makrom in kodi programa Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Različica programskega jezika Microsoft Visual Basic za programiranje makrov v programih operacijskega sistema Microsoft Windows. Priložena je številnim Microsoftovim programom.) v programu Office PowerPoint 2007, morate uporabiti neodvisni dodatek, na primer Shortcut Manager za PowerPoint, ki je na voljo v Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

 
 
Velja za:
PowerPoint 2010