Uvažanje stikov

Stike je mogoče uvoziti v Outlook iz drugih programov ali iz izvoženih Outlookovih stikov. V teh navodilih predvidevamo, da ste že izvozili stike iz drugega programa, na primer spletnega odjemalca, Excelove preglednice ali programa za zbirke podatkov.

 Opomba   Za informacije o izvažanju stikov glejte Izvažanje stikov.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.
 2. Kliknite Odpri.
 3. Kliknite Uvozi.
 4. Kliknite Uvoz iz drugega programa ali datoteke in nato Naprej.
 5. V razdelku Izbiranje vrste datoteke za uvoz kliknite vrsto datoteke, ki jo želite uvoziti, in nato Naprej.

Najpogostejša vrsta datoteke je datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico (Windows), ki se imenuje tudi datoteka CSV. Če uvažate stike, ki so bili izvoženi iz Outlooka v Outlookovo podatkovno datoteko (.pst), kliknite Outlookove podatkovne datoteke (.pst).

 1. V razdelku Datoteka za uvoz kliknite Prebrskaj, izberite datoteko, ki jo želite uvoziti, in nato kliknite V redu.
 2. V pogovornem oknu Uvoz datoteke v razdelku Možnosti kliknite eno od teh možnosti:
 • Zamenjaj podvojene elemente z uvoženimi    Če Outlookov stik že obstaja, je zamenjan s podatki, ki jih uvažate.
 • Dovoli ustvarjanje dvojnikov    Če Outlookov stik že obstaja, je uvoženi stik ustvarjen kot drugi stik.
 • Ne uvažaj dvojnikov    Če Outlookov stik že obstaja, podatki za uvoženi stik niso uvoženi.
 1. Kliknite Naprej.
 2. V pogovornem oknu Uvoz datoteke v razdelku Izberite ciljno mapo kliknite mapo, v katero želite uvoziti stike, in nato kliknite Naprej.

Ta mapa je po navadi mapa »Stiki«, razen če uporabljate več računov ali ste za račun ustvarili več map s stiki.

 1. Kliknite Dokončaj.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2010