Spreminjanje velikosti ali vsebine vrstice zadolžitev

Velikost vrstice zadolžitev lahko prilagodite tako, da zavzema večji ali manjši del zaslona, ali pa spremenite, koliko informacij je prikazanih.

 Namig    Vrstico zadolžitev lahko tudi izklopite. Na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in nato Navadna ali Izklopljeno.

V tem članku


Spreminjanje velikosti vrstice zadolžitev

 • Pokažite na rob vrstice zadolžitev. Ko se kazalec spremeni v Ikona vodoravne ročice za spreminjanje velikosti, jo povlecite, da spremenite velikost.
 • Če želite zmanjšati vrstico zadolžitev, na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in kliknite Minimirano.
 • Če želite velikost vrstice zadolžitev obnoviti na velikost pred zadnjim izklopom ali pomanjšanjem, na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in nato kliknite Navadno.

Na vrh strani Na vrh strani

Spreminjanje podatkov, prikazanih v vrstici zadolžitev

Vrstica zadolžitev je sestavljena iz štirih delov – iz datumskega krmarja, razdelka »sestanki«, seznama opravil in hitrih stikov. Vsak del lahko skrijete ali spremenite njegovo velikost.

 Opomba    Za hitre stik epotrebujete Microsoft Office Communications Server 2007R2 s programom Microsoft Office Communicator 2007 ali Microsoft Communicator 2010.

Če želite skriti del vrstice zadolžitev, naredite nekaj od tega:

 • V poljubni Outlookovi mapi na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in nato Datumski krmar, Sestanki, Seznam opravil ali Hitri stiki. Kljukica kaže, da je del vklopljen. Kliknite, če želite odstraniti kljukico in skriti izbrani del, ali kliknite znova, če želite obkljukati polje in znova vklopiti izbrani del.
 • V poljubni Outlookovi mapi na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in nato Možnosti. V pogovornem oknu Možnosti vrstice zadolžitev potrdite polje za vsak del, ki ga želite prikazati, ali počistite polje pred vsakim delom, ki ga želite skriti.

Datumski krmar

Več koledarjev lahko razporedite vodoravno v eno vrstico, tako da razširite vrstico zadolžitev. Če želite več koledarjev razporediti navpično, spremenite število vrstic za koledar, prikazanih v vrstici zadolžitev.

Naredite nekaj od tega:

 • Prikaz več koledarjev vodoravno    

Privzeto je v datumskem krmarju prikazan en koledar. Število prikazanih koledarjev spremenite tako, da spremenite velikost okna vrstice zadolžitev:

 • Pokažite na rob vrstice zadolžitev. Ko se kazalec spremeni v Ikona ročice za spreminjanje vodoravne velikosti, povlecite levo ali desno, da povečate ali zmanjšate širino vrstice zadolžitev.

Ko izpustite tipko miške, se število koledarjev poveča ali zmanjša, tako da zapolnijo prostor, ki je na voljo.

 • Prikaz več koledarjev navpično    

Privzeto je v datumskem krmarju prikazana le ena vrstica z meseci na koledarju. V pogovornem oknu Vsebina vrstice zadolžitev lahko določite število navpično prikazanih koledarjev:

 1. V poljubni Outlookovi mapi na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in nato Možnosti.
 2. V razdelku Pokaži datumskega krmarja v polje z besedilom Število vrstic za mesece vnesite število od 0 do 9.

Več vrstic za mesece kot je prikazanih v datumskem krmarju, večja je velikost območja datumskega krmarja.

Sestanki

Če želite v razdelku Sestanki prikazati več sestankov, skrijte ali zmanjšajte velikost drugih delov vrstice zadolžitev. Če želite spremeniti število sestankov, prikazanih v vrstici zadolžitev, naredite to:

 • Pokažite na črto med razdelkoma »Sestanki« in »Seznam opravil«. Ko se kazalec spremeni Navpični kazalec za spreminjanje velikosti, ga povlecite gor ali dol, da povečate ali zmanjšate velikost razdelka »Sestanki«.

Ko izpustite tipko miške, se število sestankov poveča ali zmanjša, tako da zapolnijo prostor, ki je na voljo.

Če želite spremeniti informacije, prikazane v razdelku »Sestanki«, naredite to:

 1. V poljubni Outlookovi mapi na zavihku Pogled v skupini Postavitev kliknite Vrstica zadolžitev in nato Možnosti.
 2. V razdelku Pokaži sestanke potrdite ali počistite potrditvena polja pred želenimi možnostmi.

Če želite skriti razdelek »Sestanki«, počistite potrditveno polje Pokaži sestanke.

Seznam opravil

Če želite na Seznamu opravil prikazati več opravil, izklopite ali zmanjšajte druge dele vrstice zadolžitev. Če želite neposredno spremeniti število prikazanih nalog, naredite to:

 • Pokažite na črto med razdelkoma »Sestanki« in »Seznam opravil«. Ko se kazalec spremeni Navpični kazalec za spreminjanje velikosti, ga povlecite gor ali dol, da povečate ali zmanjšate velikost razdelka »Seznam opravil«.

Ko izpustite tipko miške, se število sestankov poveča ali zmanjša, tako da zapolnijo prostor, ki je na voljo.

Hitri stiki

Če želite več informacij o hitrih stikih, glejte Vklop ali izklop hitrih stikov v vrstici zadolžitev.

Vizualni priročnik za vrstico zadolžitev

Vrstica zadolžitev

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2010