Razreševanje in brisanje podvojenih stikov

Če shranite stik (stik: Oseba v vaši organizaciji ali zunaj nje, o kateri imate več vrst informacij, na primer ulične in e-poštne naslove, telefonske in faksne številke in URL-je spletnih strani.) z imenom ali e-poštnim naslovom, ki že obstaja v mapi Stiki, program Microsoft Outlook prikaže pogovorno okno, v katerem lahko podvojeni stik dodate kot novega ali posodobite obstoječega s podatki podvojenega. Enake izbire so na voljo tudi za reševanje podvojenih elektronskih vizitk (elektronska vizitka: Pogled na določene podatke o stiku v obliki zapisa, podobnemu papirnati vizitki, ki ga je mogoče vstaviti v sporočilo.).

Podvojeni stiki se ustvarijo tudi ob uvažanju stikov v Outlook. V tem primeru lahko neželene podvojene stike izbrišete. Prav tako lahko izklopite funkcijo zaznavanja podvojenih elementov, če želite shraniti več stikov hkrati in pospešiti shranjevanje.

V tem članku


Možnosti razreševanja podvojenih stikov

V pogovornem oknu Obstaja dvojnik stika sta na voljo dve možnosti razreševanja podvojenih stikov:

Dodaj nov stik     Nov stik je dodan v mapo Stiki. Če ustvarite stik Tina Makovec in če stik s tem imenom že obstaja v mapi Stiki, boste imeli dva stika z imenom Tina Makovec. Če želite stika razlikovati, lahko enemu dodate na primer začetnico drugega imena.

 Namig   Če stike prikažete v pogledu (pogled: Pogledi zagotavljajo drugačne načine prikazovanja istih informacij v mapi tako, da jih razporedijo v različne razporeditve in oblike zapisa. V vsaki mapi je na voljo nekaj standardnih pogledov, lahko pa tudi ustvarite nove.) elektronskih vizitk, je v njem prikazanih dovolj informacij, da lahko razlikujete med stiki s podvojenimi imeni.

Posodobi informacije o izbranem stiku    Outlook primerja vsa polja, ki vsebujejo podatke tako podvojenih kot obstoječih stikov, in kopira podatke iz podvojenega stika v polja obstoječega stika, ki vsebujejo podatke v sporu. Če je v stik Tina Makovec vključena telefonska številka 555 01 12 in če prejmete podvojen stik z novo telefonsko številko, Outlook kopira novo številko v ustrezno polje v obstoječem stiku, vsa druga polja pa pusti nespremenjena.

Barvne kategorije, ki jih dodelite novemu stiku, in besedilo v sporočilu novega stika se ne kopirajo v obstoječi stik. Če želite podatke kopirati, jih morate ročno. Potrdila (Potrdilo: digitalno sredstvo za dokazovanje vaše identitete. Ko pošljete digitalno podpisano sporočilo, pošljete svoje potrdilo in javni ključ. Potrdila izdaja overovitelj in lahko, podobno kot vozniško dovoljenje, potečejo ali pa so odvzeti.) in povezave s stiki na kartici Dejavnosti se kopirajo iz podvojenega stika in dodajo v obstoječega, pri čemer se izvirni podatki ohranijo. Povezave na kartici Dejavnosti z elementi, ki niso stiki, na primer opravila in sestanki, se ne kopirajo.

Ko Outlook posodobi podatke stika, se kopija izvirnega stika shrani v mapo Izbrisano. To kopijo lahko uporabite, če se želite vrniti do podatkov izvirnega stika.

Na vrh strani Na vrh strani

Brisanje podvojenih stikov

Če v Outlook uvozite stike z enakimi imeni ali e-poštnimi naslovi, kot jih imajo že obstoječi stiki v mapi Stiki, in če ste v čarovniku za uvoz in izvoz izbrali možnost Dovoli ustvarjanje dvojnikov, bodo po končanem uvozu nekateri ali vsi stiki morda imeli neželene dvojnike.

Neželene podvojene stike morate odstraniti ročno, vendar nalogo si lahko olajšate tako:

  1. V mapi Stiki izberite mapo s podvojenimi stiki.
  2. V podoknu za krmarjenje (podokno za krmarjenje: Stolpec za dostop do map, ki omogoča razvrščanje informacij. Če želite prikazati elemente v mapi, jo kliknite. Vključuje tudi razdelek »Priljubljene mape« in gumbe za preklapljanje med pošto, koledarjem, opravili in drugimi pogledi.) pod Trenutni pogled kliknite Telefonski imenik. V tem pogledu boste najlaže preverili, kateri stiki na seznamu stikov so podvojeni. Seznam lahko razvrstite po datumu spremembe, podvojene stike pa združite.
  3. V meniju Pogled pokažite na Trenutni pogled in nato kliknite Prilagoditev trenutnega pogleda.
  4. Kliknite Polja, na seznamu Možna polja izberite Spremenjeno in kliknite Dodaj.
  5. Klikajte gumb Premakni navzgor, dokler polje Spremenjeno ne bo na vrhu seznama Prikaži ta polja v tem zaporedju.
  6. Dvakrat kliknite V redu.
  7. Ko ste na seznamu stikov, držite tipko CTRL, medtem ko klikate podvojene stike.
  8. Ko izberete vse podvojene stike, pritisnite DELETE.

 Opomba   Če v Outlook ne želite uvoziti podvojenih stikov, v čarovniku za uvoz in izvoz izberite možnost Ne uvažaj dvojnikov ali Zamenjaj podvojene elemente z uvoženimi.

Na vrh strani Na vrh strani

Izklop funkcije zaznavanja podvojenih elementov

Shranjevanje stikov v Outlook bo hitrejše, če ne uporabite

funkcije zaznavanja podvojenih elementov. Če želite funkcijo izklopiti, naredite to:

  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
  2. Kliknite Možnosti stika in nato počistite polje Preveri podvojene stike.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2007