Odgovarjanje na e-poštno sporočilo ali posredovanje sporočila

Ko prejmete sporočilo, lahko pošljete odgovor le pošiljatelju, če je bilo prejemnikov več, pa lahko odgovorite tudi njim. Imate tudi možnost, da sporočilo posredujete drugim.

  1. V podoknu za branje (podokno za branje: Outlookovo okno, kjer si lahko predogledate element, ne da bi vam ga bilo treba odpreti. Če želite prikazati element v podoknu za branje, ga kliknite.) kliknite Odgovori, Odgovori vsem ali Posreduj.

Ukazi »Odgovori«, »Odgovori vsem« in »Posreduj« v podoknu za branje

Če je podokno za branje izklopljeno ali ste sporočilo odprli v novem oknu, na zavihku Osnovno ali Sporočilo kliknite Odgovori, Odgovori vsem ali Posreduj.

Skupina »Odgovori« na traku

  1. Sestavite sporočilo.

 Opomba    Če želite odgovor odpreti v novem oknu (da na primer spremenite pisavo), kliknite gumb za pojavno okno.

Gumb za pojavno okno za odgovor v podoknu za branje

  1. Prejemnike lahko dodate ali odstranite v poljih Za, Kp in Skp (polja Za, Kp in Skp: Sporočilo je poslano na naslove prejemnikov v polju Za. Prejemniki v poljih Kp (kopija) in Skp (slepa kopija) prav tako dobijo sporočilo, vendar prejemniki v polju Skp niso vidni drugim prejemnikom.).
  • Dodajanje prejemnika    Kliknite Za, Kp ali Skp in nato izberite prejemnika. Ime ali e-poštni naslov prejemnika lahko tudi vnesete v polje.
  • Odstranjevanje prejemnika    Kliknite ime in nato pritisnite tipko »Delete«.
  1. Kliknite Pošlji.
     

 Namig    Če želite, da so vsi odgovori samodejno odprti v novem oknu, v meniju Datoteka kliknite Možnosti > Poša. V razdelku Odgovori in posredovanja potrdite polje Odpri pogovore in posredovanja v novem oknu .

Ko odgovarjate na e-poštno sporočilo, je oseba, ki vam je poslala sporočilo, samodejno dodana v polje Za. Če uporabite polje Odgovori vsem, potem polje Za samodejno vključi pošiljatelja in vse ostale prejemnike izvirnega sporočila.

Preden kliknete Odgovori vsem, razmislite, ali morajo vsi videti odgovor, zlasti kadar je bilo sporočilo poslano več osebam ali na več seznamov prejemnikov. Pogosto je bolje klikniti Odgovori in nato dodati prejemnike, ki jih res želite vključiti. Če vseeno kliknete Odgovori vsem, odstranite tiste, ki ne potrebujejo sporočila.

Ko sporočilo posredujete, so polja Za, Kp in Skp prazna. Vnesite vsaj enega prejemnika v polje Za.

 Namig   Če želite posredovati dve ali več sporočil istim prejemnikom v enem sporočilu, na seznamu sporočil pritisnite in pridržite tipko Ctrl in kliknite na vsako sporočilo. Nato kliknite Osnovno > Posreduj. Vsako sporočilo je posredovano kot priloga v novem sporočilu.

Priloge

Ko posredujete sporočilo, to vključuje priloge, ki so bile dodane izvirnemu sporočilu. Sporočilu lahko priložite dodatne priloge.

Ko odgovarjate na sporočilo, priloge niso vključene. To je zato, ker bi pošiljatelju poslali isto prilogo, kot jo je on poslal vam.

 
 
Velja za:
Office 365 Enterprise, Office 365 Small Business Premium, Office 365 za srednje velika podjetja, Outlook 2013