Dodajanje e-poštnega računa z dodatnimi nastavitvami

Funkcija »Samodejna nastavitev računa« se samodejno zažene in vam pomaga konfigurirati nastavitve za e-poštne račune, ko prvič zaženete Microsoft Outlook 2010. Če e-poštnega računa ni mogoče samodejno konfigurirati, morate ročno vnesti zahtevane dodatne podatke, vključno z dodatnimi nastavitvami, kot so imena strežnikov za dohodno in odhodno pošto, imena vrat strežnikov in metode preverjanja pristnosti strežnika.

Ročna namestitev e-poštnega računa je postopek v dveh korakih. Potem ko dodate e-poštni račun, morate ročno konfigurirati dodatne nastavitve.

 Opomba   Ker je konfiguracij računov veliko, ta članek podaja splošne smernice za ročno konfiguriranje e-poštnih računov. Priporočamo, da uporabite funkcijo Samodejna nastavitev računa, preden ročno nastavite e-poštni račun. Če imate vprašanja z zvezi z računom, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) (ISP (Internet Service Provider): Podjetje, ki omogoča dostop do interneta za storitve, kot so elektronska pošta, sobe za klepet ali uporaba svetovnega spleta. Nekateri ISP-ji so mednarodni in ponujajo dostop na več mestih, drugi pa so omejeni na določeno območje.)ali e-poštnega skrbnika.

Kaj želite narediti?


Ročno dodajanje e-poštnega računa

E-poštni račun nastavite na tri načine. Večina ljudi ima le en profil in uporabi naj odsek Dodajanje v izvajani profil.

 Opomba   Računov za Microsoft Exchange ni mogoče konfigurirati ročno med izvajanjem Outlooka. Uporabite korake v odsekih Dodajanje v obstoječi profil ali Dodajanje v nov profil.

Dodajanje v izvajani profil

 1. Kliknite zavihek Datoteka.
 1. Na zavihku Informacije pod Informacije o računu kliknite Nastavitve računa.
 2. Kliknite Nastavitve računa.
 3. Kliknite Dodaj račun.
 4. Nadaljujte do enega od teh odsekov tega članka:

Dodajanje v obstoječi profil

 1. Zaprite Outlook.
 2. Na nadzorni plošči kliknite ali dvokliknite Pošta.

  PokažiKje je Pošta na nadzorni plošči?

  Pošta je prikazana na različnih mestih na nadzorni plošči, odvisno od uporabljene različice operacijskega sistema Microsoft Windows, izbranega pogleda nadzorne plošče in tega, ali uporabljate 32- ali 64-bitni operacijski sistem oziroma različico Outlook 2010.

   Opomba   Ikona programa »Pošta« ni prikazana na nadzorni plošči, če nimate nameščenega Outlooka in če niste vsaj enkrat dostopili do njega.

  Program Pošta boste najlažje našli tako, da v sistemu Windows odprete nadzorno ploščo in nato na vrhu okna v polje Iskanje vnesete Pošta. Na nadzorni plošči sistema Windows XP vnesite Pošta v polje Naslov.

V naslovni vrstici pogovornega okna Namestitev pošte je ime trenutnega profila. Če želite izbrati drug obstoječi profil, kliknite Pokaži profile, izberite ime profila in nato kliknite Lastnosti.

 1. Kliknite E-poštni računi.
 2. Nadaljujte do enega od teh odsekov tega članka:

Dodajanje v nov profil

 1. Zaprite Outlook.
 2. Na nadzorni plošči kliknite ali dvokliknite modul Pošta.

  PokažiKje je Pošta na nadzorni plošči?

  Pošta je prikazana na različnih mestih na nadzorni plošči, odvisno od uporabljene različice operacijskega sistema Microsoft Windows, izbranega pogleda nadzorne plošče in tega, ali uporabljate 32- ali 64-bitni operacijski sistem oziroma različico Outlook 2010.

   Opomba   Ikona programa »Pošta« ni prikazana na nadzorni plošči, če nimate nameščenega Outlooka in če niste vsaj enkrat dostopili do njega.

  Program Pošta boste najlažje našli tako, da v sistemu Windows odprete nadzorno ploščo in nato na vrhu okna v polje Iskanje vnesete Pošta. Na nadzorni plošči sistema Windows XP vnesite Pošta v polje Naslov.
 1. Pod Profili kliknite Pokaži profile.
 2. Kliknite Dodaj.
 3. V pogovorno okno Nov profil vnesite ime profila in nato kliknite V redu.

To je ime, ki ga vidite ob zagonu Outlooka, če konfigurirate Outlook tako, da vas pozove k uporabi določenega profila.

 1. Kliknite E-poštni računi.
 2. Nadaljujte do enega od teh odsekov tega članka:

Na vrh strani Na vrh strani

Ročno konfiguriranje računa POP3 ali IMAP

Račun POP3 je najpogostejša vrsta e-pošte.

Račun IMAP je izboljšana vrsta e-poštnega računa, ki ponuja več poštnih map v poštnem strežniku. Tako račun Google Gmail kot tudi AOL-ov račun je mogoče v programu Outlook 2010 uporabiti kot račun IMAP.

Če niste prepričani, katero vrsto računa uporabljate, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) (ISP (Internet Service Provider): Podjetje, ki omogoča dostop do interneta za storitve, kot so elektronska pošta, sobe za klepet ali uporaba svetovnega spleta. Nekateri ISP-ji so mednarodni in ponujajo dostop na več mestih, drugi pa so omejeni na določeno območje.) ali e-poštnega skrbnika.

 1. Kliknite Ročna konfiguracija nastavitev strežnika ali dodatnih vrst strežnikov in nato kliknite Naprej.
 2. Kliknite Internetna e-pošta in nato še Naprej.
 3. Pod Informacije o uporabniku naredite to:
  1. V polje Vaše ime vnesite polno ime, kot želite, da ga vidijo drugi.
  2. V polje e-poštni naslov vnesite celoten e-poštni naslov, ki vam ga je dodelil poštni skrbnik ali ponudnik internetnih storitev. Zagotovite, da bo vseboval uporabniško ime, znak @ in ime domene, na primer pat@contoso.com.
  3. V polji Geslo in Znova vnesite geslo vnesite geslo, ki vam je bilo dodeljeno ali ste ga ustvarili.

 Namig   Geslo je morda občutljivo na velike in male črke. Poskrbite, da tipka CAPS LOCK ni vklopljena, ko vnašate geslo.

 1. Pod Informacije o strežniku naredite to:
 1. V polju s seznamom Vrsta računa izberite POP3 ali IMAP.
 2. V polje Strežnik za dohodno pošto vnesite celotno ime strežnika, ki vam ga je priskrbel ponudnik internetnih storitev ali poštni skrbnik. Pogosto je to mail, ki mu sledi ime vaše domene, na primer mail.contoso.com.
 3. V polje Strežnik za odhodno pošto (SMTP) vnesite celotno ime strežnika, ki vam ga je priskrbel ponudnik internetnih storitev ali poštni skrbnik. Pogosto je to mail, ki mu sledi ime vaše domene, na primer mail.contoso.com.
 1. Pod Informacije o prijavi naredite to:
 1. V polje Uporabniško ime vnesite uporabniško ime, ki vam ga je priskrbel ponudnik internetnih storitev ali poštni skrbnik. To je lahko del vašega e-poštnega naslova pred znakom @, kot je pat ali vaš celoten e-poštni naslov, kot je pat@contosco.com.
 2. V polje Geslo vnesite geslo, ki vam ga je priskrbel ponudnik internetnih storitev ali poštni skrbnik, ali geslo, ki ste ga ustvarili sami.
 3. Potrdite potrditveno polje Shrani geslo.

 Opomba   Outlook lahko shrani geslo, če ga vnesete v polje Geslo in potrdite potrditveno polje Shrani geslo. Če izberete to možnost, vam gesla ne bo treba vnesti vsakič, ko se prijavite v račun, vendar bo račun lahko ogrozil vsakdo, ki ima dostop do vašega računalnika.

PokažiVeč o najboljših praksah za gesla

Uporabljajte zapletena gesla, ki so sestavljena iz kombinacije najmanj osmih velikih in malih črk, številk in simbolov, na primer Y6dh!et5. Če uporabite daljše in bolj zapleteno geslo, izboljšate zaščito gesel.

 Pomembno   Zelo pomembno je, da si geslo zapomnite. Če ga pozabite, ga Microsoft ne more pridobiti. Vsako geslo, ki ga zapišete, hranite na varnem mestu stran od podatkov, ki so z geslom zaščiteni.

 1. Izbirno lahko poimenujete e-poštni račun, kot je prikazan v Outlooku. To je koristno, če uporabljate več kot en e-poštni račun. Kliknite Več nastavitev. Na zavihku Splošno pod Poštni račun vnesite ime, ki vam bo pomagalo prepoznati račun, na primer Moja domača pošta.
 2. Vaš e-poštni račun morda zahteva eno ali več spodaj opisanih dodatnih nastavitev. Če imate vprašanja o nastavitvah, ki naj jih uporabite za e-poštni račun, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
 • Preverjanje pristnosti SMTP     Kliknite Več nastavitev. Na zavihku Strežnik za odhodno pošto potrdite potrditveno polje Strežnik za odhodno pošto (SMTP) zahteva preverjanje pristnosti, če račun to zahteva.
 • Šifriranje POP3    Pri računih POP3 kliknite Več nastavitev. Na zavihku Dodatno pod Številke vrat strežnika pod Strežnik za dohodno pošto (POP3) potrdite potrditveno polje Ta strežnik zahteva šifrirano povezavo (SSL), če vam ponudnik internetnih storitev da navodila, da uporabite to nastavitev.
 • Šifriranje IMAP    Pri računih IMAP kliknite Več nastavitev. Na zavihku Dodatno pod Številke vrat strežnika pod Strežnik za dohodno pošto (IMAP) pri možnosti Uporabi to vrsto šifrirane povezave kliknite Brez, SSL, TLS ali Samodejno, če vam ponudnik internetnih storitev da navodila, da uporabite eno od teh nastavitev.
 • Šifriranje SMTP    Kliknite Več nastavitev. Na zavihku Dodatno pod Številke vrat strežnika pod Strežnik za odhodno pošto (SMTP) pri možnosti Uporabi to vrsto šifrirane povezave kliknite Brez, SSL, TLS ali Samodejno, če vam ponudnik internetnih storitev da navodila, da uporabite eno od teh nastavitev.
 1. Izbirno kliknite Preskusi nastavitve računa, če želite preveriti, ali račun deluje. Če nekatere informacije manjkajo ali so napačne, na primer geslo, boste pozvani, da jih posredujete ali popravite. Preverite, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo z internetom.
 2. Kliknite Naprej.
 3. Kliknite Končaj.

Na vrh strani Na vrh strani

Ročno konfiguriranje računa za Microsoft Exchange

Računi za Microsoft Exchange uporabljajo organizacije kot del zbirke orodij za sodelovanje, kot so e-poštno sporočanje, koledar, načrtovanje sestankov in sledenje opravilom. Nekateri ponudniki internetnih storitev (ISP-ji) (ISP (Internet Service Provider): Podjetje, ki omogoča dostop do interneta za storitve, kot so elektronska pošta, sobe za klepet ali uporaba svetovnega spleta. Nekateri ISP-ji so mednarodni in ponujajo dostop na več mestih, drugi pa so omejeni na določeno območje.) ponujajo tudi gostovane Exchangeeve račune za posameznike. Če niste prepričani, katero vrsto računa uporabljate, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev ali e-poštnega skrbnika.

Računov za Microsoft Exchange ni mogoče konfigurirati ročno med izvajanjem Outlooka. Če želite dodati račun za Microsoft Exchange, sledite korakom v odseku Dodajanje v obstoječi profil ali Dodajanje v nov profil in nato storite to:

 1. Kliknite Ročna konfiguracija nastavitev strežnika ali dodatnih vrst strežnikov in nato kliknite Naprej.
 2. Kliknite Microsoft Exchange in nato še Naprej.
 3. Vnesite ime, ki vam ga je dodelil poštni skrbnik za strežnik z Exchangeem.
 4. Če želite uporabljati predpomnjeni Exchangeev način, potrdite potrditveno polje Uporabi predpomnjeni Exchangeev način.

  PokažiVeč informacij o predpomnjenem Exchangevem načinu

  Predpomnjeni Exchangev način vam zagotavlja boljšo izkušnjo pri uporabi Exchangevega računa. V tem načinu se v računalnik shrani kopija poštnega nabiralnika. Ta kopija omogoča hiter dostop do podatkov in je pogosto posodabljena s strežnikom, v katerem je nameščen Microsoft Exchange.Če ne morete vklopiti predpomnjenega Exchangevega načina, je morda prišlo do ene od teh težav:
  1. Exchangeev e-poštni račun ne obstaja v Microsoft Outlookovem profilu     Za to funkcijo potrebujete Outlookov profil z Exchangeovim računom.
  2. Skrbnik strežnika Exchange je onemogočil to funkcionalnost     Skrbniki strežnika Exchange lahko onemogočijo to funkcijo v Outlooku. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika strežnika Exchange.
  3. Nameščene so Microsoftove terminalske storitve     Predpomnjeni Exchangeev način ni na voljo v računalnikih s sistemom Windows Server, kadar so nameščene Microsoftove terminalske storitve.
 1. V polje Uporabniško ime vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil poštni skrbnik. To običajno ni vaše polno ime.
 2. Naredite lahko tudi nekaj od tega:
  • Kliknite Več nastavitev. Na zavihku Splošno pod Poštni račun vnesite ime, ki vam bo pomagalo prepoznati račun, na primer Moja službena pošta.
  • Kliknite Več nastavitev. Na vsakem zavihku konfigurirajte želene možnosti.
  • Kliknite Preveri imena, če želite preveriti, ali strežnik prepozna vaše ime in ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Imeni računa in strežnika, ki ste ju določili v 3. in 5. koraku, postaneta podčrtani. Če vaše ime ne postane podčrtano, se obrnite na skrbnika strežnika Exchange.
 3. Če ste kliknili Več nastavitev in odprli pogovorno okno Microsoft Exchange Server, kliknite V redu.
 4. Kliknite Naprej.
 5. Kliknite Končaj.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2010