Brisanje sporočila

Izbrišite sporočila, ki jih ne potrebujete več ali jih ne želite prikazati v mapi »Prejeta sporočila« ali v poštnih mapah.

  • Če se na seznamu sporočil s kazalcem postavite na sporočilo ali ga izberete, se prikaže ikona Ikona »Izbriši«. Če želite izbrisati sporočilo, pritisnite Ikona »Izbriši«.

Ukaz »Izbriši sporočilo« na seznamu sporočil

  • Če se sporočilo odpre v posebnem oknu, kliknite Sporočilo > Izbriši.

Ukaz »Izbriši« na traku

Ko izbrišete sporočilo v Outlook 2013, se sporočilo premakne v mapo Izbrisano.

Če želite preskočiti mapo Izbrisano in trajno izbrisati sporočilo, pritisnite Shift+Delete ali Shift+Ikona »Izbriši«. V tem primeru ne boste imeli možnosti, da si premislite in obnovite sporočilo.

Počakaj! Premislil sem si

Če je sporočilo, ki ga želite ohraniti, še v mapi Izbrisano, ga povlecite iz mape Izbrisano v drugo mapo. Če ste izpraznili mapo v Microsoftovih računih POP3 (POP3: Splošni protokol za pridobivanje e-poštnih sporočil iz internetnega e-poštnega strežnika.), IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): Za razliko od internetnih poštnih protokolov, kot je POP3, ki imajo v strežniku le eno mapo »Prejeto«, IMAP omogoča, da v strežniku ustvarite več map, namenjenih shranjevanju in razvrščanju sporočil, do katerih je mogoče dostopati iz več računalnikov.) in Hotmail, je sporočilo trajno izbrisano.

Izjema so nekateri računi strežnika Microsoft Exchange Server. Če je možnost omogočena, lahko v omejenem časovnem obdobju obnovite izbrisana sporočila. To obdobje nastavi skrbnik strežnika Exchange.

 
 
Velja za:
Office 365 Enterprise, Office 365 Small Business Premium, Office 365 za srednje velika podjetja, Outlook 2013