Bližnjice na tipkovnici za Outlook

Del vsebine v tej temi morda ne velja za vse jezike.

Če želite natisniti to poglavje, s pritiskom tipke TAB izberite Pokaži vse na vrhu teme, pritisnite ENTER in še CTRL+P.

Bližnjice na tipkovnici za program Microsoft Office Outlook

PokažiOsnovno krmarjenje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Preklopi na mapo »Pošta«. CTRL+1
Preklopi na mapo »Koledar». CTRL+2
Preklopi na mapo »Stiki«. CTRL+3
Preklopi na mapo »Opravila«. CTRL+4
Preklopi na mapo »Opombe«. CTRL+5
Preklopi na seznam map v podoknu za krmarjenje. CTRL+6
Preklopi na mapo »Bližnjice«. CTRL+7
Preklopi na naslednje sporočilo (pri odprtem sporočilu). CTRL+VEJICA
Preklopi na prejšnje sporočilo (pri odprtem sporočilu). CTRL+PIKA
Omogoči premikanje med podoknom za krmarjenje, glavnim Outlookovim oknom, podoknom za branje in vrstico zadolžitev. F6 ali CTRL+SHIFT+TAB
Omogoči premikanje med Outlookovim oknom, manjšimi podokni v podoknu za krmarjenje, podoknom za branje in odseki v vrstici zadolžitev. TAB
Omogoči premikanje po podoknu za krmarjenje. Puščične tipke
Omogoči premik v drugo mapo. CTRL+Y
Omogoči premik v polje Iskanje. F3 ali CTRL+E
Omogoči premik v prejšnje sporočilo v podoknu za branje. ALT+PUŠČICA GOR ali CTRL+VEJICA ali ALT+PUŠČICA GOR
Omogoči premikanje navzdol po straneh besedila v podoknu za branje. PRESLEDNICA
Omogoči premikanje navzgor po straneh besedila v podoknu za branje. SHIFT+PRESLEDNICA
Razširi ali strne skupino (ki je izbrana) v podoknu za krmarjenje. SHIFT+ZNAK PLUS ali SHIFT+ZNAK MINUS
Strne ali razširi skupino na seznamu e-poštnih sporočil. PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Omogoči premik v naslednje polje v podoknu za branje. SHIFT+TAB
Omogoči premik v prejšnje polje v podoknu za branje. CTRL+TAB
Omogoči vrnitev v prejšnji pogled v glavnem Outlookovem oknu. ALT+B, ALT+PUŠČICA LEVO ali ALT+BACKSPACE
Omogoči premik v naslednji pogled v glavnem Outlookovem oknu. ALT+PUŠČICA DESNO
Omogoči izbiro informacijske vrstice in pokaže meni ukazov, če je ta na voljo. CTRL+SHIFT+W

PokažiIskanje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Najde sporočilo ali drug element. CTRL+E
Počisti rezultate iskanja. ESC
Razširi iskanje tako, da vključuje vse elemente pošte, vse elemente koledarja ali vse elemente stikov, odvisno od modula, ki ga uporabljate. CTRL+ALT+A
Razširi graditelja iskalnih poizvedb. CTRL+ALT+W
Uporabi Napredno iskanje. CTRL+SHIFT+F
Ustvari novo iskalno mapo. CTRL+SHIFT+P
Išče besedilo po sporočilu ali drugem elementu. F4
Nadaljuje iskanje med iskanjem besedila po sporočilu ali drugem elementu. SHIFT+F4
Poišče in zamenja besedilo, simbole ali nekatere ukaze oblikovanja v odprtih elementih. Deluje v podoknu za branje v odprtem elementu. CTRL+H
Razširi iskanje tako, da vključuje namizje. CTRL+ALT+K

PokažiZastavice

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre pogovorno okno Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo za dodelitev zastavice. CTRL+SHIFT+G

PokažiBarvne kategorije

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbriše izbrano kategorijo s seznama v pogovornem oknu Barvne kategorije. ALT+D

PokažiUstvarjanje elementa ali datoteke

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Ustvari sestanek. CTRL+SHIFT+A
Ustvari stik. CTRL+SHIFT+C
Ustvari seznam prejemnikov. CTRL+SHIFT+L
Ustvari faks. CTRL+SHIFT+X
Ustvari mapo. CTRL+SHIFT+E
Ustvari dnevniški vnos. CTRL+SHIFT+J
Ustvari povabilo na srečanje. CTRL+SHIFT+Q
Ustvari sporočilo. CTRL+SHIFT+M
Ustvari opombo. CTRL+SHIFT+N
Ustvari nov dokument programa Microsoft Office. CTRL+SHIFT+H
Objavi v tej mapi. CTRL+SHIFT+S
Objavi odgovor v tej mapi. CTRL+T
Ustvari iskalno mapo. CTRL+SHIFT+P
Ustvari opravilo. CTRL+SHIFT+K
Ustvari zahtevo za opravilo. CTRL+SHIFT+U

PokažiVsi elementi

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Shrani. CTRL+S ali SHIFT+F12
Shrani in zapre. ALT+S
Shrani kot. F12
Razveljavi. CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE
Izbriše element. CTRL+D
Natisne. CTRL+P
Prekopira element. CTRL+SHIFT+Y
Premakne element. CTRL+SHIFT+V
Preveri imena. CTRL+K
Preveri črkovanje. F7
Označi za nadaljnje delo. CTRL+SHIFT+G
Posreduje. CTRL+F
Pošlje, objavi ali povabi vse. ALT+S
Vklopi urejanje v polju (razen v pogledu ikon). F2
Poravna besedilo na levo. CTRL+L
Poravna besedilo na sredino. CTRL+E
Poravna besedilo na desno. CTRL+R

PokažiE-pošta

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Preklopi v mapo Prejeto. CTRL+SHIFT+I
Preklopi v mapo Odpošlji. CTRL+SHIFT+O
Izbere račun, s katerega bo poslano sporočilo. CTRL+TAB (s fokusom na polju Za), nato TAB, dokler se ne pomaknete do gumba Računi
Preveri imena. CTRL+K
Pošlje. ALT+S
Odgovori na sporočilo. CTRL+R
Odgovori vsem na sporočilo. CTRL+SHIFT+R
Posreduje sporočilo. CTRL+F
Označi sporočilo kot zaželeno. CTRL+ ALT+J
Prikaže blokirano zunanjo vsebino (v sporočilu). CTRL+SHIFT+I
Objavi v mapi. CTRL+ SHIFT+S
Uporabi navaden slog. CTRL+SHIFT+N
Preveri, ali so prispela nova sporočila. CTRL+M ali F9
Omogoči premik na prejšnje sporočilo. PUŠČICA GOR
Omogoči premik na naslednje sporočilo. PUŠČICA DOL
Ustvari novo sporočilo (ko uporabljate pogled pošte). CTRL+N
Ustvari novo sporočilo (v katerem koli Outlookovem pogledu). CTRL+SHIFT+M
Odpre prejeto sporočilo. CTRL+O
Odpre adresar. CTRL+SHIFT+B
Pretvori sporočilo HTML ali RTF v golo besedilo. CTRL+SHIFT+O
Neodprtemu sporočilu doda hitro zastavico. INSERT
Prikaže pogovorno okno Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo. CTRL+SHIFT+G
Označi kot prebrano. CTRL+Q
Označi kot neprebrano. CTRL+U
Prikaže meni za prenesene slike, spremeni privzete nastavitve prenosa ali doda pošiljatelja na seznam varnih pošiljateljev. CTRL+SHIFT+W
Najde ali zamenja. F4
Nadaljuje iskanje. SHIFT+F4
Pošlje. CTRL+ENTER
Natisne. CTRL+P
Posreduje. CTRL+F
Posreduje kot prilogo. CTRL+ALT+F
Pokaže lastnosti izbranega elementa. ALT+ENTER
Označi za prenos. CTRL+ALT+M
Počisti oznako za prenos. CTRL+ALT+U
Prikaže napredovanje pošiljanja/prejemanja. CTRL+B (med potekom pošiljanja/prejemanja)

PokažiKoledar

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Ustvari nov sestanek (ko uporabljate pogled koledarja). CTRL+N
Ustvari nov sestanek (v katerem koli Outlookovem pogledu). CTRL+SHIFT+A
Ustvari novo povabilo na srečanje. CTRL+SHIFT+Q
Posreduje sestanek ali srečanje. CTRL+F
Odgovori na povabilo na srečanje s sporočilom. CTRL+R
Odgovori vsem na povabilo na srečanje s sporočilom. CTRL+SHIFT+R
Pokaže 10 dni na koledarju. ALT+0
Pokaže 1 dan na koledarju. ALT+1
Pokaže 2 dneva na koledarju. ALT+2
Pokaže 3 dni na koledarju. ALT+3
Pokaže 4 dni na koledarju. ALT+4
Pokaže 5 dni na koledarju. ALT+5
Pokaže 6 dni na koledarju. ALT+6
Pokaže 7 dni na koledarju. ALT+7
Pokaže 8 dni na koledarju. ALT+8
Pokaže 9 dni na koledarju. ALT+9
Omogoči premik na datum. CTRL+G
Preklopi v mesečni pogled. ALT+= ali CTRL+ALT+4
Omogoči premik na naslednji dan. CTRL+PUŠČICA DESNO
Omogoči premik na naslednji teden. ALT+PUŠČICA DOL
Omogoči premik na naslednji mesec. ALT+PAGE DOWN
Omogoči premik na prejšnji dan. CTRL+PUŠČICA LEVO
Omogoči premik na prejšnji teden. ALT+PUŠČICA GOR
Omogoči premik na prejšnji mesec. ALT+PAGE UP
Omogoči premik na začetek tedna. ALT+HOME
Omogoči premik na konec tedna. ALT+END
Omogoči premik v pogled celega tedna. ALT+ZNAK MINUS ali CTRL+ALT+3
Omogoči premik v pogled delovnega tedna. CTRL+ALT+2
Omogoči premik na prejšnji sestanek. CTRL+VEJICA ali CTRL+SHIFT+VEJICA
Omogoči premik na naslednji sestanek. CTRL+PIKA ali CTRL+SHIFT+PIKA
Omogoči nastavitev ponavljanja sestanka ali opravila. CTRL+G

Glejte tudi »Pogledi«, »Pogled dneva/tedna/meseca na koledarju« in »Datumski krmar«.

PokažiStiki

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Opravi nov klic. CTRL+SHIFT+D
Najde stik ali drug element. F3 ali CTRL+E
Omogoči vnos imena v polje Iščite adresarje. F11
V pogledu tabele ali seznama v stikih omogoči premik na prvi stik, ki se začne z določeno črko. SHIFT+črka
Izbere vse stike. CTRL+A
Ustvari novo sporočilo, naslovljeno na izbrani stik. CTRL+F
Ustvari dnevniški vnos za izbrani stik. CTRL+J
Ustvari nov stik (ko uporabljate pogled stikov). CTRL+N
Ustvari nov stik (v katerem koli Outlookovem pogledu). CTRL+SHIFT+C
Odpre obrazec stika za izbrani stik. CTRL+O ali CTRL+SHIFT+ENTER
Ustvari nov seznam prejemnikov. CTRL+SHIFT+L
Natisne. CTRL+P
Posodobi seznam članov seznama prejemnikov. F5
Omogoči premik v drugo mapo. CTRL+Y
Odpre adresar. CTRL+SHIFT+B
Uporabi Napredno iskanje. CTRL+SHIFT+F
V odprtem stiku odpre naslednji stik s seznama. CTRL+SHIFT+PIKA
Zapre stik. ESC
Odpre spletno stran izbranega stika (če je vključena). CTRL+SHIFT+X
Odpre pogovorno okno Preverjanje naslova. ALT+D
V obrazcu stika pod Internet prikaže informacijo E-pošta 1. ALT+SHIFT+1
V obrazcu stika pod Internet prikaže informacijo E-pošta 2. ALT+SHIFT+2
V obrazcu stika pod Internet prikaže informacijo E-pošta 3. ALT+SHIFT+3

V pogovornem oknu Elektronske vizitke

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre seznam Dodaj. ALT+A
Izbere besedilo v polju Oznaka, ko je izbrano polje z dodeljeno oznako. ALT+B
Odpre pogovorno okno Dodaj sliko vizitke. ALT+C
Omogoči postavitev kazalca na začetek polja Urejanje. ALT+E
Izbere polje Polja. ALT+F
Izbere spustni seznam Poravnava slike. ALT+G
Izbere barvno paleto za ozadje. ALT+K, nato ENTER
Izbere spustni seznam Postavitev. ALT+L
Odstrani zbrano polje iz polja Polja. ALT+R

PokažiOpravila

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Pokaže ali skrije vrstico zadolžitev. ALT+F2
Sprejme zahtevo za opravilo. ALT+C
Zavrne zahtevo za opravilo. ALT+D
Najde opravilo ali drug element. CTRL+E
Odpre pogovorno okno Pojdi v mapo. CTRL+Y
Ustvari novo opravilo (ko uporabljate pogled opravil). CTRL+N
Ustvari novo opravilo (v katerem koli Outlookovem pogledu). CTRL+SHIFT+K
Ustvari novo zahtevo za opravilo. CTRL+SHIFT+U
Odpre izbrani element. CTRL+O
Natisne izbrani element. CTRL+P
Izbere vse elemente. CTRL+A
Izbriše izbrani element. CTRL+D
Posreduje opravilo kot prilogo. CTRL+F
Preklopi med podoknom za krmarjenje, seznamom opravil in vrstico zadolžitev. SHIFT+TAB
Odpre izbrani element kot element dnevnika. CTRL+J
Razveljavi zadnje dejanje. CTRL+Z
Označi element z zastavico ali označi kot dokončano. INSERT

PokažiOblikovanje besedila

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Prikaže meni Oblika. ALT+B
Prikaže pogovorno okno Pisava. CTRL+SHIFT+P
Spremeni velike črke v male in obratno (z izbranim besedilom). SHIFT+F3
Oblikuje črke kot pomanjšane velike črke. CTRL+SHIFT+K
Označi črke kot krepke. CTRL+B
Doda oznake. CTRL+SHIFT+L
Označi črke kot poševne. CTRL+I
Poveča zamik. CTRL+T
Zmanjša zamik. CTRL+SHIFT+T
Poravna na levo. CTRL+L
Poravna na sredino. CTRL+E
Podčrta. CTRL+U
Poveča velikost pisave. CTRL+] ali CTRL+SHIFT+>
Zmanjša velikost pisave. CTRL+[ ali CTRL+SHIFT+<
Izreže. CTRL+X ali SHIFT+DELETE
Kopira.

CTRL+C ali CTRL+INSERT

 Opomba   CTRL+INSERT ni na voljo v podoknu za branje.

Prilepi. CTRL+V ali SHIFT+INSERT
Počisti oblikovanje. CTRL+SHIFT+Z ali CTRL+PRESLEDNICA
Izbriše naslednjo besedo. CTRL+SHIFT+H
Prilagodi odstavek dolžini robov. CTRL+SHIFT+J
Uporabi sloge. CTRL+SHIFT+S
Ustvari viseči zamik. CTRL+T
Vstavi hiperpovezavo. CTRL+K
Poravna odstavek na levo. CTRL+L
Poravna odstavek na desno. CTRL+R
Zmanjša viseči zamik. CTRL+SHIFT+T
Odstrani oblikovanje odstavka. CTRL+Q

PokažiDodajanje spletnih informacij elementom

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Uredi URL v telesu elementa. Držite tipko CTRL in kliknite miškino tipko.
Navede spletni brskalnik. Držite tipko SHIFT in kliknite miškino tipko.
Vstavi hiperpovezavo. CTRL+K

PokažiPredogled tiskanja

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre Predogled tiskanja.

Pritisnite ALT+F in nato V

Če želite natisniti element v odprtem oknu, pritisnite ALT+F in nato V

Natisne predogled tiskanja. ALT+T
Odpre možnost Priprava strani v predogledu tiskanja. ALT+P
Omogoči povečavo. ALT+Z
Zapre Predogled tiskanja. ALT+A

PokažiPošiljanje/prejemanje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Začne pošiljanje/prejemanje za vse določene skupine za pošiljanje/prejemanje z označeno možnostjo Vključi to skupino v pošiljanje/prejemanje (F9). To so lahko glave, celotni elementi, navedene mape, elementi, ki so manjši od določene velikosti, ali katera koli kombinacija, ki jo določite. F9
Začne pošiljanje/prejemanje za trenutno mapo in pridobiva celotne elemente (glavo, element in vse priloge). SHIFT+F9
Začne pošiljanje/prejemanje. CTRL+M
Določi skupine za pošiljanje/prejemanje. CTRL+ALT+S

PokažiUrejevalnik za Visual Basic

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre urejevalnik za Visual Basic. ALT+F11

PokažiMakri

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Predvaja makro. ALT+F8

PokažiObrazci

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Shrani načrt obrazca. CTRL+ALT+SHIFT+F12
Shrani podatke v obrazcu. CTRL+SHIFT+F11
Ustvari nov obrazec programa Microsoft Office InfoPath. Kliknite InfoPathovo mapo in še CTRL+N.

Na vrh strani Na vrh strani

Pogledi

PokažiPogled tabele

PokažiSplošna raba

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre element. ENTER
Izbere vse elemente. CTRL+A
Omogoči premik na element na dnu zaslona. PAGE DOWN
Omogoči premik na element na vrhu zaslona. PAGE UP
Razširi ali zmanjša izbiro elementov za en element. SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL
Omogoči premik na naslednji ali prejšnji element brez razširitve izbire. CTRL+PUŠČICA GOR ali CTRL+PUŠČICA DOL
Izbere ali prekliče izbiro dejavnega elementa. CTRL+PRESLEDNICA
Osveži pogled. F5

PokažiZ izbrano skupino

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Razširi vse skupine. CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Strne skupino. CTRL+ZNAK MINUS
Razširi eno izbrano skupino. SHIFT+ZNAK PLUS
Strne eno izbrano skupino. ZNAK MINUS
Izbere prejšnjo skupino. PUŠČICA GOR
Izbere naslednjo skupino. PUŠČICA DOL
Izbere prvo skupino. HOME
Izbere zadnjo skupino. END
Izbere prvi element na zaslonu v razširjeni skupini ali prvi element zunaj zaslona na desni. PUŠČICA DESNO

PokažiVse skupine

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Strne vse skupine. CTRL+ZNAK MINUS
Razširi vse skupine. CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

PokažiPogled dneva/tedna/meseca na koledarju

PokažiVse trije pogledi

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Prikaže od 1 do 9 dni. ALT+tipka za število dni
Prikaže 10 dni. ALT+0 (NIČ)
Preklopi v tedne. ALT+ZNAK MINUS
Preklopi v mesece. ALT+=
Omogoči premikanje med koledarjem, kartico z opravili in seznamom map CTRL+TAB ali F6
Izbere prejšnji sestanek. SHIFT+TAB
Omogoči premik na prejšnji dan. PUŠČICA LEVO
Omogoči premik na naslednji dan. PUŠČICA DESNO
Omogoči premik na isti dan v naslednjem tednu. ALT+PUŠČICA DOL
Omogoči premik na isti dan v prejšnjem tednu. ALT+PUŠČICA GOR

PokažiPogled dneva

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbere čas, ko se začne vaš delovni dan. HOME
Izbere čas, ko se konča vaš delovni dan. END
Izbere prejšnji blok časa. PUŠČICA GOR
Izbrati naslednji blok časa. PUŠČICA DOL
Izbere blok časa na vrhu zaslona. PAGE UP
Izbere blok časa na dnu zaslona. PAGE DOWN
Razširi ali zmanjša izbrani čas. SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL
Premakne sestanek navzgor ali navzdol. S kazalcem v sestanku in ALT+PUŠČICA GOR ali ALT+PUŠČICA DOL
Spremeni čas začetka ali konca sestanka. S kazalcem v sestanku in ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR ali ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL
Premakne izbrani element na isti dan v naslednjem tednu. ALT+PUŠČICA DOL
Premakne izbrani element na isti dan v prejšnjem tednu. ALT+PUŠČICA GOR

PokažiPogled tedna

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na začetek delovnih ur za izbrani dan. HOME
Omogoči premik na konec delovnih ur za izbrani dan. END
Omogoči premik navzgor za eno stran v pogledu izbranega dneva. PAGE UP
Omogoči premik navzdol za eno stran v pogledu izbranega dneva. PAGE DOWN
Omogoči premikanje sestanka navzgor, navzdol, levo ali desno. ALT+PUŠČICA GOR, ALT+PUŠČICA DOL, ALT+PUŠČICA LEVO ali ALT+PUŠČICA DESNO
Spremeni trajanje izbranega bloka časa. SHIFT+PUŠČICA LEVO, SHIFT+PUŠČICA DESNO, SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL; ali SHIFT+HOME ali SHIFT+END

PokažiPogled meseca

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na prvi dan v tednu. HOME
Omogoči premik na isti dan v tednu na prejšnji strani. PAGE UP
Omogoči premik na isti dan v tednu na naslednji strani. PAGE DOWN

PokažiDatumski krmar

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na prvi dan v trenutnem tednu. ALT+HOME
Omogoči premik na zadnji dan v trenutnem tednu. ALT+END
Omogoči premik na isti dan v prejšnjem tednu. ALT+PUŠČICA GOR
Omogoči premik na isti dan v naslednjem tednu. ALT+PUŠČICA DOL

PokažiPogled vizitk ali kartic z naslovom

PokažiSplošna raba

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbere določeno kartico na seznamu. Vsaj eno črko imena, pod katerim je shranjena kartica, ali imena polja, po katerem razvrščate
Izbere prejšnjo kartico. PUŠČICA GOR
Izbere naslednjo kartico. PUŠČICA DOL
Izbere prvo kartico na seznamu. HOME
Izbere zadnjo kartico na seznamu. END
Izbere prvo kartico na trenutni strani. PAGE UP
Izbere prvo kartico na naslednji strani. PAGE DOWN
Izbere najbližjo kartico v naslednjem stolpcu. PUŠČICA DESNO
Izbere najbližjo kartico v prejšnjem stolpcu. PUŠČICA LEVO
Izbere ali prekliče izbor dejavne kartice. CTRL+PRESLEDNICA
Razširi izbor na prejšnjo kartico in prekliče izbor kartic po začetni točki. SHIFT+PUŠČICA GOR
Razširi izbor na naslednjo kartico in prekliče izbor kartic pred začetno točko. SHIFT+PUŠČICA DOL
Razširi izbor na prejšnjo kartico ne glede na začetno točko. CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR
Razširi izbor na naslednjo kartico ne glede na začetno točko. CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL
Razširi izbor do prve kartice na seznamu. SHIFT+HOME
Razširi izbor do zadnje kartice na seznamu. SHIFT+END
Razširi izbor do prve kartice na prejšnji strani. SHIFT+PAGE UP
Razširi izbor do zadnje kartice na zadnji strani. SHIFT+PAGE DOWN

PokažiPremikanje med polji na odprti kartici

Če želite uporabljati te tipke, naj bo izbrana kartica. Če želite izbrati polje, ko je izbrana kartica, kliknite polje ali pritisnite F2.

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na naslednje polje in premik z zadnjega polja na kartici na prvo polje na naslednji kartici. TAB
Omogoči premik na prejšnje polje in premik s prvega polja na kartici na zadnje polje na prejšnji kartici. SHIFT+TAB
Omogoči premik na naslednje polje ali dodajanje vrstice v polje z več vrsticami. ENTER
Omogoči premik na prejšnje polje, ne da bi zapustil dejavno kartico. SHIFT+ENTER
Prikaže točko vstavljanja v dejavnem polju za urejanje besedila. F2

PokažiPremikanje med znaki v polju

Če želite uporabljati te tipke, naj bo izbrana kartica. Če želite izbrati polje, ko je izbrana kartica, kliknite polje ali pritisnite F2.

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Doda vrstico v polje z več vrsticami. ENTER
Omogoči premik na začetek vrstice. HOME
Omogoči premik na konec vrstice. END
Omogoči premik na začetek polja z več vrsticami. PAGE UP
Omogoči premik na konec polje z več vrsticami. PAGE DOWN
Omogoči premik na prejšnjo vrstico v polju z več vrsticami. PUŠČICA GOR
Omogoči premik na naslednjo vrstico v polju z več vrsticami. PUŠČICA DOL
Omogoči premik na prejšnji znak v polju. PUŠČICA LEVO
Omogoči premik na naslednji znak v polju. PUŠČICA DESNO

PokažiPogled časovne premice (opravila ali dnevnik)

PokažiKo je izbran element

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbere prejšnji element. PUŠČICA LEVO
Izbere naslednji element. PUŠČICA DESNO
Izbere več sosednjih elementov. SHIFT+PUŠČICA LEVO ali SHIFT+PUŠČICA DESNO
Izbere več nesosednjih elementov. CTRL+PUŠČICA LEVO+PRESLEDNICA ali CTRL+PUŠČICA DESNO+PRESLEDNICA
Odpre izbrane elemente. ENTER
Prikaže elemente en zaslon nad elementi na zaslonu. PAGE UP
Prikaže elemente en zaslon pod elementi na zaslonu. PAGE DOWN
Izbere prvi element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali prvi element v skupini. HOME
Izbere zadnji element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali zadnji element v skupini. END
Prikaže (ne da bi ga izbral) prvi element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali prvi element v skupini. CTRL+HOME
Prikaže (ne da bi ga izbral) zadnji element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali zadnji element v skupini. CTRL+END

PokažiKo je izbrana skupina

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Razširi skupino. ENTER ali PUŠČICA DESNO
Strne skupino. ENTER ali PUŠČICA LEVO
Izbere prejšnjo skupino. PUŠČICA GOR
Izbere naslednjo skupino. PUŠČICA DOL
Izbere prvo skupino na časovni premici. HOME
Izbere zadnjo skupino na časovni premici. END
Izbere prvi element na zaslonu v razširjeni skupini ali prvi element zunaj zaslona na desni. PUŠČICA DESNO

PokažiKo je izbrana enota časa na časovni premici za dneve

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik nazaj v časovnih korakih, ki so enaki tistim, ki so prikazani na časovni premici. PUŠČICA LEVO
Omogoči premik naprej v časovnih korakih, ki so enaki tistim, ki so prikazani na časovni premici. PUŠČICA DESNO
Ko je izbrana spodnja časovna premica, izbere zgornjo časovno premico. SHIFT+TAB
Ko je izbrana zgornja časovna premica, izbere spodnjo časovno premico. TAB
Ko je izbrana spodnja časovna premica, izbere prvi element na zaslonu ali prvo skupino na zaslonu, če so elementi združeni. TAB

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2007