Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Outlook 2013

Če želite natisniti to poglavje, s pritiskom tipke Tab izberite Pokaži vse na vrhu teme, pritisnite Enter in še Ctrl+P.

Osnovno krmarjenje

Če želite, da program naredi to Pritisnite
Preklopi na mapo »Pošta«. Ctrl+1
Preklopi na mapo »Koledar». Ctrl+2
Preklopi na mapo »Stiki«. Ctrl+3
Preklopi na mapo »Opravila«. Ctrl+4
Preklopi na mapo »Opombe«. Ctrl+5
Preklopi na seznam map v podoknu za branje. Ctrl+6
Preklopi na mapo »Bližnjice«. Ctrl+7
Preklopi na naslednje sporočilo (pri odprtem sporočilu). Ctrl+pika
Preklopi na prejšnje sporočilo (pri odprtem sporočilu). Ctrl+vejica
Omogoči premikanje med podoknom z mapami, glavnim Outlookovim oknom, podoknom za branje in vrstico zadolžitev. Ctrl+Shift+Tab ali Shift+Tab
Omogoči premikanje med Outlookovim oknom, manjšimi podokni v podoknu za krmarjenje, podoknom za branje in odseki v vrstici zadolžitev. Tab
Omogoči premikanje med Outlookovim oknom, manjšimi podokni v podoknu za branje, podoknom za branje in odseki v vrstici zadolžitev ter pokaži tipke za dostop na Outlookovem traku. F6
Omogoči premikanje po vrsticah glave v podoknu z mapami ali v odprtem sporočilu. Ctrl+Tab
Omogoči premikanje po podoknu z mapami. Puščične tipke
Omogoči premik v drugo mapo. Ctrl+Y
Omogoči premik v iskalno polje. F3 ali Ctrl+E
Omogoči premik v prejšnje sporočilo v podoknu za branje. Alt+puščica gor, Ctrl+vejica ali Alt+Page Up
Omogoči premikanje navzdol po straneh besedila v podoknu za branje. Preslednica
Omogoči premikanje navzgor po straneh besedila v podoknu za branje. Shift+preslednica
Strne ali razširi skupino na seznamu e-poštnih sporočil. Puščica levo ali puščica desno
Omogoči vrnitev v prejšnji pogled v glavnem Outlookovem oknu. Alt+B ali Alt+puščica levo
Omogoči premik v naslednji pogled v glavnem Outlookovem oknu. Alt+puščica desno
Omogoči izbiro informacijske vrstice in pokaže meni ukazov, če je ta na voljo. Ctrl+Shift+W


Iskanje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Najde sporočilo ali drug element. Ctrl+E
Počisti rezultate iskanja. Esc
Razširi iskanje tako, da vključuje vse elemente pošte, vse elemente koledarja ali vse elemente stikov, odvisno od modula, ki ga uporabljate. Ctrl+Alt+A
Uporabi Napredno iskanje. Ctrl+Shift+F
Ustvari iskalno mapo. Ctrl+Shift+P
Išče besedilo po odprtem elementu. F4
Poišče in zamenja besedilo, simbole ali nekatere ukaze oblikovanja. Deluje v podoknu za branje v odprtem elementu. Ctrl+H
Razširi iskanje tako, da vključuje elemente iz trenutne mape. Ctrl+Alt+K
Razširi iskanje tako, da vključuje podmape. Ctrl+Alt+Z


Zastavice

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre pogovorno okno Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo za dodelitev zastavice. Ctrl+Shift+G


Barvne kategorije

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbriše izbrano kategorijo s seznama v pogovornem oknu Barvne kategorije. Alt+D


Ustvarjanje elementa ali datoteke

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Ustvari sestanek. Ctrl+Shift+A
Ustvari stik. Ctrl+Shift+C
Ustvari seznam prejemnikov. Ctrl+Shift+L
Ustvari faks. Ctrl+Shift+X
Ustvari mapo. Ctrl+Shift+E
Ustvari povabilo na srečanje. Ctrl+Shift+Q
Ustvari sporočilo. Ctrl+Shift+M
Ustvari opombo. Ctrl+Shift+N
Ustvari Microsoft Officeov dokument. Ctrl+Shift+H
Objavi v tej mapi. Ctrl+Shift+S
Objavi odgovor v tej mapi. Ctrl+T
Ustvari iskalno mapo. Ctrl+Shift+P
Ustvari opravilo. Ctrl+Shift+K
Ustvari zahtevo za opravilo. Ctrl+Shift+U


Pogosti ukazi v večini elementov

Če želite, da program naredi to Pritisnite
Shrani (razen v pogledu opravil). Ctrl+S ali Shift+F12
Shrani in zapre (razen v pogledu pošte). Alt+S
Shrani kot (samo v pogledu pošte). F12
Razveljavi. Ctrl+Z ali Alt+Backspace
Izbriše element. Ctrl+D
Natisne. Ctrl+P
Prekopira element. Ctrl+Shift+Y
Premakne element. Ctrl+Shift+V
Preveri imena. Ctrl+K
Preveri črkovanje. F7
Označi za nadaljnje delo. Ctrl+Shift+G
Posreduje. Ctrl+F
Pošlje, objavi ali povabi vse. Alt+S
Omogoči urejanje v polju (razen v pogledu pošte ali ikon). F2
Poravna besedilo na levo. Ctrl+L
Poravna besedilo na sredino. Ctrl+E
Poravna besedilo na desno. Ctrl+R


E-pošta

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Preklopi v mapo Prejeto. Ctrl+Shift+I
Preklopi v mapo Odpošlji. Ctrl+Shift+O
Izbere račun, s katerega bo poslano sporočilo. Ctrl+Tab (s fokusom na polju Za), nato Tab, dokler se ne pomaknete do gumba Računi.
Preveri imena. Ctrl+K
Pošlje. Alt+S
Odgovori na sporočilo. Ctrl+R
Odgovori vsem na sporočilo. Ctrl+Shift+R
Odgovori s povabilom na srečanje. Ctrl+Alt+R
Posreduje sporočilo. Ctrl+F
Označi sporočilo kot zaželeno. Ctrl+Alt+J
Prikaže blokirano zunanjo vsebino (v sporočilu). Ctrl+Shift+I
Objavi v mapi. Ctrl+Shift+S
Uporabi navaden slog. Ctrl+Shift+N
Preveri, ali so prispela nova sporočila. Ctrl+M ali F9
Omogoči premik na prejšnje sporočilo. Puščica gor
Omogoči premik na naslednje sporočilo. Puščica dol
Ustvari sporočilo (ko uporabljate pogled pošte). Ctrl+N
Ustvari sporočilo (v katerem koli Outlookovem pogledu). Ctrl+Shift+M
Odpre prejeto sporočilo. Ctrl+O
Izbriši in prezri pogovor. Ctrl+Shift+D
Odpre adresar. Ctrl+Shift+B
Neodprtemu sporočilu doda hitro zastavico. Insert
Prikaže pogovorno okno Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo. Ctrl+Shift+G
Označi kot prebrano. Ctrl+Q
Označi kot neprebrano. Ctrl+U
Odpre namig za pošto v izbranem sporočilu. Ctrl+Shift+W
Najde ali zamenja. F4
Nadaljuje iskanje. Shift+F4
Pošlje. Ctrl+Enter
Natisne. Ctrl+P
Posreduje. Ctrl+F
Posreduje kot prilogo. Ctrl+Alt+F
Pokaže lastnosti izbranega elementa. Alt+Enter
Ustvari večpredstavno sporočilo Ctrl+Shift+U
Označi za prenos. Ctrl+Alt+M
Počisti oznako za prenos. Ctrl+Alt+U
Prikaže napredovanje pošiljanja/prejemanja. Ctrl+B (med potekom pošiljanja/prejemanja)


Koledar

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Ustvari sestanek (ko uporabljate pogled koledarja). Ctrl+N
Ustvari sestanek (v katerem koli Outlookovem pogledu). Ctrl+Shift+A
Ustvari povabilo na srečanje. Ctrl+Shift+Q
Posreduje sestanek ali srečanje. Ctrl+F
Odgovori na povabilo na srečanje s sporočilom. Ctrl+R
Odgovori vsem na povabilo na srečanje s sporočilom. Ctrl+Shift+R
Pokaže 1 dan na koledarju. Alt+1
Pokaže 2 dneva na koledarju. Alt+2
Pokaže 3 dni na koledarju. Alt+3
Pokaže 4 dni na koledarju. Alt+4
Pokaže 5 dni na koledarju. Alt+5
Pokaže 6 dni na koledarju. Alt+6
Pokaže 7 dni na koledarju. Alt+7
Pokaže 8 dni na koledarju. Alt+8
Pokaže 9 dni na koledarju. Alt+9
Pokaže 10 dni na koledarju. Alt+0
Omogoči premik na datum. Ctrl+G
Preklopi v mesečni pogled. Alt+= ali Ctrl+Alt+4
Omogoči premik na naslednji dan. Ctrl+puščica desno
Omogoči premik na naslednji teden. Alt+puščica dol
Omogoči premik na naslednji mesec. Alt+Page down
Omogoči premik na prejšnji dan. Ctrl+puščica levo
Omogoči premik na prejšnji teden. Alt+puščica gor
Omogoči premik na prejšnji mesec. Alt+Page Up
Omogoči premik na začetek tedna. Alt+Home
Omogoči premik na konec tedna. Alt+End
Omogoči premik v pogled celega tedna. Alt+znak minus ali Ctrl+Alt+3
Omogoči premik v pogled delovnega tedna. Ctrl+Alt+2
Omogoči premik na prejšnji sestanek. Ctrl+vejica ali Ctrl+Shift+vejica
Omogoči premik na naslednji sestanek. Ctrl+pika ali Ctrl+Shift+pika
Omogoči nastavitev ponavljanja odprtega sestanka ali srečanja. Ctrl+G

Glejte tudi »Pogledi«, »Pogled dneva/tedna/meseca na koledarju« in »Datumski krmar«.


Ljudje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Opravi nov klic. Ctrl+Shift+D
Išče stik ali drug element (»Iskanje«). F3 ali Ctrl+E
Omogoči vnos imena v polje Iščite adresarje. F11
V pogledu tabele ali seznama v stikih omogoči premik na prvi stik, ki se začne z določeno črko. Shift+črka
Izbere vse stike. Ctrl+A
Ustvari sporočilo z izbranim stikom kot zadevo. Ctrl+F
Ustvari stik (ko uporabljate pogled stikov). Ctrl+N
Ustvari stik (v katerem koli Outlookovem pogledu). Ctrl+Shift+C
Odpre obrazec stika za izbrani stik. Ctrl+O
Ustvari seznam prejemnikov. Ctrl+Shift+L
Natisne. Ctrl+P
Posodobi seznam članov seznama prejemnikov. F5
Omogoči premik v drugo mapo. Ctrl+Y
Odpre adresar. Ctrl+Shift+B
Uporabi Napredno iskanje. Ctrl+Shift+F
V odprtem stiku odpre naslednji stik s seznama. Ctrl+Shift+pika
Najde stik. F11
Zapre stik. ESC
Pošlje faks izbranemu stiku. Ctrl+Shift+X
Odpre pogovorno okno Preverjanje naslova. Alt+D
V obrazcu stika v razdelku Internet prikaže informacije E-pošta 1. Alt+Shift+1
V obrazcu stika v razdelku Internet prikaže informacije E-pošta 2. Alt+Shift+2
V obrazcu stika v razdelku Internet prikaže informacije E-pošta 3. Alt+Shift+3


V pogovornem oknu Elektronske vizitke

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre seznam Dodaj. Alt+A
Izbere besedilo v polju Oznaka, ko je izbrano polje z dodeljeno oznako. Alt+B
Odpre pogovorno okno Dodaj sliko vizitke. Alt+C
Omogoči postavitev kazalca na začetek polja Urejanje. Alt+E
Izbere polje Polja. Alt+F
Izbere spustni seznam Poravnava slike. Alt+G
Izbere barvno paleto za ozadje. Alt+K in nato Enter
Izbere spustni seznam Postavitev. Alt+L
Odstrani zbrano polje iz polja Polja. Alt+R


Opravila

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Sprejme zahtevo za opravilo. Alt+C
Zavrne zahtevo za opravilo. Alt+D
Najde opravilo ali drug element. Ctrl+E
Odpre pogovorno okno Pojdi v mapo. Ctrl+Y
Ustvari opravilo (ko uporabljate pogled opravil). Ctrl+N
Ustvari opravilo (v katerem koli Outlookovem pogledu). Ctrl+Shift+K
Odpre izbrani element. Ctrl+O
Natisne izbrani element. Ctrl+P
Izbere vse elemente. Ctrl+A
Izbriše izbrani element. Ctrl+D
Posreduje opravilo kot prilogo. Ctrl+F
Ustvari zahtevo za opravilo. Ctrl+Shift+Alt+U
Preklopi med podoknom za krmarjenje, seznamom opravil in vrstico zadolžitev. Tab ali Shift+Tab
Razveljavi zadnje dejanje. Ctrl+Z
Označi element z zastavico ali označi kot dokončano. Insert


Oblikovanje besedila

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Prikaže meni Oblika. Alt+O
Prikaže pogovorno okno Pisava. Ctrl+Shift+P
Spremeni velike črke v male in obratno (z izbranim besedilom). Shift+F3
Oblikuje črke kot pomanjšane velike črke. Ctrl+Shift+K
Označi črke kot krepke. Ctrl+B
Doda oznake. Ctrl+Shift+L
Označi črke kot poševne. Ctrl+I
Poveča zamik. Ctrl+T
Zmanjša zamik. Ctrl+Shift+T
Poravna na levo. Ctrl+L
Poravna na sredino. Ctrl+E
Podčrta. Ctrl+U
Poveča velikost pisave. Ctrl+] ali Ctrl+Shift+>
Zmanjša velikost pisave. Ctrl+[ ali Ctrl+Shift+<
Izreže. Ctrl+X ali Shift+Delete
Kopira.

Ctrl+C ali Ctrl+Insert

 Opomba   Ctrl+Insert ni na voljo v podoknu za branje.

Prilepi. Ctrl+V ali Shift+Insert
Počisti oblikovanje. Ctrl+Shift+Z ali Ctrl+preslednica
Izbriše naslednjo besedo. Ctrl+Shift+H
Prilagodi odstavek dolžini robov. Ctrl+Shift+J
Uporabi sloge. Ctrl+Shift+S
Ustvari viseči zamik. Ctrl+T
Vstavi hiperpovezavo. Ctrl+K
Poravna odstavek na levo. Ctrl+L
Poravna odstavek na desno. Ctrl+R
Zmanjša viseči zamik. Ctrl+Shift+T
Odstrani oblikovanje odstavka. Ctrl+Q


Dodajanje spletnih informacij elementom

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Uredi spletni naslov v telesu elementa. Pridržite tipko Ctrl in kliknite tipko miške.
Vstavi hiperpovezavo. Ctrl+K


Tiskanje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpri zavihek Tiskanje v pogledu ozadja. Pritisnite Alt+F in nato P
Če želite natisniti element iz odprtega okna. Alt+F, pritisnite P, nato pritisnite F in zatem 1
Odpre možnost Priprava strani v predogledu tiskanja. Alt+S ali Alt+U
Če želite izbrati tiskalnik iz predogleda tiskanja. Alt+F, pritisnite P in nato še I
Če želite določiti sloge tiskanja. Alt+F, pritisnite P in nato še L
Če želite odpreti možnosti tiskanja. Alt+F, pritisnite P in nato še R


Pošiljanje/prejemanje

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Začne pošiljanje/prejemanje za vse določene skupine za pošiljanje/prejemanje z označeno možnostjo Vključi to skupino v pošiljanje/prejemanje (F9). To so lahko glave, celotni elementi, navedene mape, elementi, ki so manjši od določene velikosti, ali katera koli kombinacija, ki jo določite. F9
Začne pošiljanje/prejemanje za trenutno mapo in pridobiva celotne elemente (glavo, element in vse priloge). Shift+F9
Začne pošiljanje/prejemanje. Ctrl+M
Določi skupine za pošiljanje/prejemanje. Ctrl+Alt+S


Urejevalnik za Visual Basic

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre urejevalnik za Visual Basic. Alt+F11


Makri

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Predvaja makro. Alt+F8


Obrazci

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Ustvari obrazec programa Office InfoPath. Kliknite InfoPathovo mapo in nato še Ctrl+N.
Izbere Microsoft InfoPathov obrazec. Ctrl+Shift+Alt+T


Pogledi

Pogled tabele

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Odpre element. Enter
Izbere vse elemente. Ctrl+A
Omogoči premik na element na dnu zaslona. Page Down
Omogoči premik na element na vrhu zaslona. Page Up
Razširi ali zmanjša izbiro elementov za en element. Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol
Omogoči premik na naslednji ali prejšnji element brez razširitve izbire. Ctrl+puščica gor ali Ctrl+puščica dol
Izbere ali prekliče izbiro dejavnega elementa. Ctrl+preslednica


Z izbrano skupino

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Razširi eno izbrano skupino. Puščica desno
Strne eno izbrano skupino. Puščica levo
Izbere prejšnjo skupino. Puščica gor
Izbere naslednjo skupino. Puščica dol
Izbere prvo skupino. Home
Izbere zadnjo skupino. End
Izbere prvi element na zaslonu v razširjeni skupini ali prvi element zunaj zaslona na desni. Puščica desno


Pogled dneva/tedna/meseca na koledarju

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Prikaže od 1 do 9 dni. Alt+tipka za število dni
Prikaže 10 dni. Alt+0 (nič)
Preklopi v tedne. Alt+znak minus
Preklopi v mesece. Alt+=
Omogoči premikanje med koledarjem, zavihkom z opravili in seznamom map Ctrl+Tab ali F6
Izbere prejšnji sestanek. Shift+Tab
Omogoči premik na prejšnji dan. Puščica levo
Omogoči premik na naslednji dan. Puščica desno
Omogoči premik na isti dan v naslednjem tednu. Alt+puščica dol
Omogoči premik na isti dan v prejšnjem tednu. Alt+puščica gor


Pogled dneva

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbere čas, ko se začne vaš delovni dan. HOME
Izbere čas, ko se konča vaš delovni dan. END
Izbere prejšnji blok časa. Puščica gor
Izbrati naslednji blok časa. Puščica dol
Izbere blok časa na vrhu zaslona. Page Up
Izbere blok časa na dnu zaslona. Page Down
Razširi ali zmanjša izbrani čas. Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol
Premakne sestanek navzgor ali navzdol. S kazalcem v sestanku in Alt+puščica gor ali Alt+puščica dol
Spremeni čas začetka ali konca sestanka. S kazalcem v sestanku in Alt+Shift+puščica gor ali Alt+Shift+puščica dol
Premakne izbrani element na isti dan v naslednjem tednu. Alt+puščica dol
Premakne izbrani element na isti dan v prejšnjem tednu. Alt+puščica gor


Pogled tedna

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na začetek delovnih ur za izbrani dan. Home
Omogoči premik na konec delovnih ur za izbrani dan. End
Omogoči premik navzgor za eno stran v pogledu izbranega dneva. Page Up
Omogoči premik navzdol za eno stran v pogledu izbranega dneva. Page Down
Spremeni trajanje izbranega bloka časa. Shift+puščica levo, Shift+puščica desno, Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol; ali Shift+Home ali Shift+End


Pogled meseca

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na prvi dan v tednu. Home
Omogoči premik na isti dan v tednu na prejšnji strani. Page Up
Omogoči premik na isti dan v tednu na naslednji strani. Page Down


Datumski krmar

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik na prvi dan v trenutnem tednu. Alt+Home
Omogoči premik na zadnji dan v trenutnem tednu. Alt+End
Omogoči premik na isti dan v prejšnjem tednu. Alt+puščica gor
Omogoči premik na isti dan v naslednjem tednu. Alt+puščica dol


Pogled vizitk ali kartic z naslovom

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbere določeno kartico na seznamu. Vsaj eno črko imena, pod katerim je shranjena kartica, ali imena polja, po katerem razvrščate
Izbere prejšnjo kartico. Puščica gor
Izbere naslednjo kartico. Puščica dol
Izbere prvo kartico na seznamu. Home
Izbere zadnjo kartico na seznamu. End
Izbere prvo kartico na trenutni strani. Page Up
Izbere prvo kartico na naslednji strani. Page Down
Izbere najbližjo kartico v naslednjem stolpcu. Puščica desno
Izbere najbližjo kartico v prejšnjem stolpcu. Puščica levo
Izbere ali prekliče izbor dejavne kartice. Ctrl+preslednica
Razširi izbor na prejšnjo kartico in prekliče izbor kartic po začetni točki. Shift+puščica gor
Razširi izbor na naslednjo kartico in prekliče izbor kartic pred začetno točko. Shift+puščica dol
Razširi izbor na prejšnjo kartico ne glede na začetno točko. Ctrl+Shift+puščica gor
Razširi izbor na naslednjo kartico ne glede na začetno točko. Ctrl+Shift+puščica dol
Razširi izbor do prve kartice na seznamu. Shift+Home
Razširi izbor do zadnje kartice na seznamu. Shift+End
Razširi izbor do prve kartice na prejšnji strani. Shift+Page Up
Razširi izbor do zadnje kartice na zadnji strani. Shift+Page Down


Premikanje med polji na odprti kartici

Če želite uporabljati te tipke, naj bo izbrana kartica. Če želite izbrati polje, ko je izbrana kartica, kliknite polje.

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik v naslednje polje in na naslednji kontrolnik. Tab
Omogoči premik v prejšnje polje in kontrolnik Shift+Tab
Zapre dejavno kartico. Enter


Premikanje med znaki v polju

Če želite uporabljati te tipke, naj bo izbrana kartica. Če želite izbrati polje, ko je izbrana kartica, kliknite polje.

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Doda vrstico v polje z več vrsticami. Enter
Omogoči premik na začetek vrstice. Home
Omogoči premik na konec vrstice. End
Omogoči premik na začetek polja z več vrsticami. Page Up
Omogoči premik na konec polje z več vrsticami. Page Down
Omogoči premik na prejšnjo vrstico v polju z več vrsticami. Puščica gor
Omogoči premik na naslednjo vrstico v polju z več vrsticami. Puščica dol
Omogoči premik na prejšnji znak v polju. Puščica levo
Omogoči premik na naslednji znak v polju. Puščica desno


Pogled časovnice (opravila)

Ko je izbran element

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Izbere prejšnji element. Puščica levo
Izbere naslednji element. Puščica desno
Izbere več sosednjih elementov. Shift+puščica levo ali Shift+puščica desno
Izbere več nesosednjih elementov. Ctrl+puščica levo+preslednica ali Ctrl+puščica desno+preslednica
Odpre izbrane elemente. Enter
Izbere prvi element na časovnici (če elementi niso združeni) ali prvi element v skupini. Home
Izbere zadnji element na časovnici (če elementi niso združeni) ali zadnji element v skupini. End
Prikaže (ne da bi ga izbral) prvi element na časovnici (če elementi niso združeni) ali prvi element v skupini. Ctrl+Home
Prikaže (ne da bi ga izbral) zadnji element na časovnici (če elementi niso združeni) ali zadnji element v skupini. Ctrl+End


Ko je izbrana skupina

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Razširi skupino. Enter ali puščica desno
Strne skupino. Enter ali puščica levo
Izbere prejšnjo skupino. Puščica gor
Izbere naslednjo skupino. Puščica dol
Izbere prvo skupino na časovnici. Home
Izbere zadnjo skupino na časovnici. End
Izbere prvi element na zaslonu v razširjeni skupini ali prvi element zunaj zaslona na desni. Puščica desno


Ko je izbrana enota časa na časovni premici za dneve

Če želite, da program naredi naslednje Pritisnite
Omogoči premik nazaj v časovnih korakih, ki so enaki tistim, ki so prikazani na časovni premici. Puščica levo
Omogoči premik naprej v časovnih korakih, ki so enaki tistim, ki so prikazani na časovni premici. Puščica desno
Omogoči premikanje med aktivnim pogledom, vrstico zadolžitev, iskanjem in nazaj na aktivni pogled. Tab in Shift+Tab
 
 
Velja za:
Outlook 2013