Avtomatiziranje pogostih ali ponavljajočih se opravil

»Hitri koraki« je nova funkcija v programu Microsoft Outlook 2010, ki hkrati uporabi več dejanj za e-poštna sporočila in vam s tem pomaga hitreje in preprosteje upravljati nabiralnik. Če na primer pogosto premikate sporočila v določeno mapo, lahko s hitrimi koraki premaknete sporočilo z enim klikom. Ali če denimo posredujete sporočila vodji ali sodelavcem, lahko en sam klik poenostavi opravilo.

Galerija hitrih korakov

Funkcijo »Hitri koraki« programa Outlook 2010 lahko prilagodite. Ustvarite lahko tudi svojo in si iz hitrih korakov naredite galerijo pogostih poštnih dejanj.

Privzeti hitri koraki

Prilagodite lahko katerega koli od privzetih hitrih korakov. Ko nekatere hitre korake uporabite prvič, boste pozvani, da jih konfigurirate. Če na primer želite s hitrim korakom premikati sporočila v določeno mapo, morate določiti mapo, preden uporabite hitri korak.

Privzeti hitri koraki v programu Outlook 2010 so:

Hitri korak Dejanje
Premakni v: Premakne izbrano sporočilo v poštno mapo, ki jo določite, in označi sporočilo kot prebrano.
Vodji Posreduje sporočilo vodji. Če vaša organizacija uporablja strežnik Microsoft Exchange Server, je ima vodje zaznano v globalnem seznamu naslovov (globalni adresar: Vsebuje vse e-poštne naslove uporabnikov, skupin in seznamov prejemnikov v podjetju. Skrbnik ustvari in vzdržuje ta adresar. Vsebuje lahko tudi e-poštne naslove javne mape.) in vstavljeno v polje »Za« ali pa lahko določite prejemnika.
E-pošta skupini Posreduje sporočilo drugim v skupini. Če vaša organizacija uporablja strežnik Microsoft Exchange Server, so člani vaše skupine zaznani v globalnem seznamu naslovov (globalni adresar: Vsebuje vse e-poštne naslove uporabnikov, skupin in seznamov prejemnikov v podjetju. Skrbnik ustvari in vzdržuje ta adresar. Vsebuje lahko tudi e-poštne naslove javne mape.) in vstavljeni v polje »Za«.
Dokončano Premakne sporočilo v določeno poštno mapo, označi sporočilo kot dokončano in prebrano.
Odgovori in izbriši Odpre odgovor na izbrano sporočilo in izbriše izvirno sporočilo.
Ustvari novo Ustvarite lahko svoj hitri korak za izvajanje katerega koli zaporedja ukazov, ga imenujete in uporabite ikono, da ga lažje prepoznate.

Če želite konfigurirati ali spremeniti obstoječe hitre korake, naredite to:

 1. V pogledu pošte na zavihku Osnovno v skupini Hitri koraki kliknite puščico Več ob polju Hitri koraki in nato kliknite Upravljaj hitre korake.
 2. V polju Hitri korak kliknite hitri korak, ki ga želite spremeniti, in nato Spremeni.
 3. V razdelku Dejanja spremenite ali dodajte dejanja, za katera želite, da jih izvede hitri korak.
 4. Če želite, v polju Bližnjica na tipkovnici kliknite bližnjico na tipkovnici, ki jo želite dodeliti temu hitremu koraku.
 5. Če želite spremeniti ikono za hitri korak, kliknite ikono ob polju Ime, želeno ikono in nato V redu.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje hitrega koraka

 1. V pošti na zavihku Osnovno v skupini Hitri koraki v galeriji Hitri koraki kliknite Ustvari nov hitri korak.
 2. Kliknite vrsto dejanja s seznama ali kliknite Po meri.
 3. V polje Ime vnesite ime za nov hitri korak.
 4. Kliknite gumb ikone zraven polje Ime, kliknite ikono in nato V redu.
 5. Pod Dejanja izberite dejanje, ki želite, naj ga izvede hitri korak. Za dodatna dejanja izberite Dodaj dejanje.
 6. Če želite ustvariti bližnjico na tipkovnici, v polju Bližnjica na tipkovnici kliknite bližnjico na tipkovnici, ki jo želite dodeliti.

 Opomba   Novi hitri koraki se prikažejo na vrhu galerije na zavihku Osnovno v skupini Hitri koraki. Spremenjeni hitri koraki ostanejo na istem mestu v galeriji, a jih lahko prerazporedite pod Upravljaj hitre korake.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2010