Prilaganje datoteke ali elementa e-poštnemu sporočilu

Prilaganje datoteke sporočilu

  1. V odprtem sporočilu na zavihku Sporočilo v skupini Vključi kliknite Priloži datoteko.
  2. Poiščite in kliknite datoteko, ki jo želite priložiti, nato pa kliknite Vstavi.

Če želena datoteka ni prikazana v ustrezni mapi, zagotovite, da bo v polju Vrsta datotek izbrana možnost Vse datoteke (*.*) in da je raziskovalec konfiguriran za prikaz pripon imen datotek.

 Namig   Datoteke lahko prilagate tudi z zavihkom Vstavi odprtega sporočila ali povlečete datoteke iz map v računalniku in jih spustite v odprto e-poštno sporočilo.

Prilaganje Outlookovega elementa sporočilu

Outlookove elemente (element: Element je osnovna informacijska enota v Outlooku (podobna datoteki v drugih programih). Med elemente sodijo e-poštna sporočila, sestanki, stiki, opravila, vnosi v dnevnik ter poslani elementi in dokumenti.), kot so e.poštna sporočila, opravila, stiki ali elementi koledarja, lahko priložite sporočilu. Tako najpreprosteje posredujete več elementov ali sporočil.

  1. V odprtem sporočilu na zavihku Sporočilo v skupini Vključi kliknite Priloži element.
  2. V meniju Datoteka kliknite Novo in nato kliknite Poštno sporočilo.
  3. Kliknite vrsto Outlookovega elementa, ki ga želite dodati. Če kliknete Drug Outlookov element, poiščite na seznamu map mapo, ki vsebuje želeni element. Na seznamu pod skupino Elementi kliknite element, ki ga želite priložiti.
  4. Pod Vstavi kot izberite Priloga.

 Namig   Element lahko prilagate tudi z zavihkom Vstavi odprtega sporočila ali povlečete element iz Outlookovih map in jih spustite v odprto e-poštno sporočilo.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Outlook 2010