Navodila po korakih: Priprava računalnika na vnos in urejanje besedila v drugem jeziku

Ta članek je namenjen uporabnikom, ki želijo vnašati in urejati besedilo v drugem jeziku ter prvič nastavljajo svoje računalnike. Navodila v tem članku opozarjajo na vse, na kar je treba paziti, kadar želite programe sistema Microsoft Office 2010 konfigurirati tako, da podpirajo vnašanje in urejanje v drugem jeziku.

Če besedilo že znate vnašati in ga urejati v drugem jeziku, vendar imate kljub temu vprašanja, glejte razdelek Več informacij, kjer najdete dodatne informacije.

 Namig   Priporočamo, da to stran natisnete in jo uporabljate kot kontrolni seznam, ko dokončate posamezen korak.

Kaj želite narediti?


Priprava računalnika

Odvisno od jezikov, ki jih želite uporabljati, jezika sistema Office 2010 in morebitnih jezikovnih paketov, ki so nameščeni v računalniku, boste morali izvesti le dva koraka, navedena v naslednjem razdelku, brez izbirnih korakov.

Če uporabljate Outlook Express 6.0 in če prihaja do težav s preverjanjem črkovanja, glejte Težave s preverjanjem črkovanja v Outlook Expressu 6.0. Če želite preveriti črkovanje in slovnico v drugem jeziku, glejte Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku.

Koraki Če želite informacije o postopku, glejte
1. korak    

Ugotovite, ali za želeno opravilo potrebujete jezikovni paket za Microsoft Office.

Če jezikovnega paketa za Office ne potrebujete ali ste že namestili jezikovni paket za Office za jezik, ki ga želite uporabljati, nadaljujte z 2. korakom Omogočanje razporeditev tipkovnice v sistemu Windows.

Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket, paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom ali paket za preverjanje

Izbirno     Po potrebi kupite jezikovni paket za Microsoft Office.

 Opomba   Če želite jezikovni paket za Office namestiti v računalnik, ki je v lasti podjetja, se obrnite na skrbnika IT in ga vprašajte, ali ima podjetje licenco za jezikovne pakete za Office, ki jih želite namestiti.

Nakup enega jezikovnega paketa za Office
Izbirno     Namestite jezikovni paket za Microsoft Office. Nakup, namestitev, konfiguracija ali odstranitev jezikovnega paketa za Microsoft Office
2. korak     Določite privzeti jezik za urejanje, jezik prikaza in jezik pomoči za Microsoft Officeove programe. Nastavitev jezika za urejanje, jezika prikaza in jezika pomoči

Izbirno     Omogočite razporeditve tipkovnice (jezikovni znaki in simboli, ki jih vnašate s tipkami na tipkovnici).

Ta korak dokončajte, če želite omogočiti:

  • vnašanje v jezikih, ki ne temeljijo na latinici, kot so arabščina, kitajščina, grščina, japonščina, korejščina ali ruščina; ali
  • vnašanje v drugih jezikih, ki temeljijo na latinici, kot sta nemščina in španščina, v njihovih naravnih razporeditvah tipkovnice.
Omogočanje razporeditev tipkovnice za druge jezike

 Namig   Med jeziki lahko preklapljate tudi med vnašanjem.

Preklapljanje med jeziki med vnašanjem

Na vrh strani Na vrh strani

Več informacij

V spodnji tabeli so navedena pogosta opravila, ki jih bo verjetno treba izvesti pri vnašanju in urejanju v drugem jeziku.

Omogočanje uporabe drugih jezikov v sistemu Windows Če želite informacije o postopku, glejte
Omogočite razporeditev tipkovnice za jezik, ki ga želite uporabljati. Omogočanje razporeditev tipkovnice za druge jezike
Spremenite privzeti jezik (in slovar) za programe sistema Office 2010. Spreminjanje privzetega jezika za Officeove programe
Spremenite privzeto državo/območje ali oblike zapisa števil. Spreminjanje oblike zapisa datum, časa, števil ali mer
Omogočanje uporabe drugih jezikov v sistemu Microsoft Office Če želite informacije o postopku, glejte
Vklopite za jezik značilne možnosti za jezik, ki ga želite uporabljati. Nastavitev jezika za urejanje, jezika prikaza in jezika pomoči
Vklopite (ali izklopite) samodejne jezikovne možnosti. Vklop samodejnih jezikovnih možnosti
Ugotovite, ali potrebujete jezikovni paket. Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket, paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom ali paket za preverjanje
Kupite jezikovni paket. Nakup enega jezikovnega paketa za Office
Uporaba drugega jezika v Microsoft Officeovih programih Če želite informacije o postopku, glejte
Hitro preverite črkovanje in slovnico, ne da bi morali nastaviti privzeti jezik in slovar v sistemu Windows. Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku
Uporabite bližnjice na tipkovnici za vnašanje mednarodnih znakov (za OneNote, Outlook in Word). Bližnjice na tipkovnici za mednarodne znake
Uporabite kode znakov ASCII za vnašanje mednarodnih znakov (vsi programi). Vstavljanje znakov ¢, £, ¥, ® in drugih znakov, ki niso na tipkovnici
Preklopite med jeziki z vrstico z jeziki. Preklapljanje med različnimi jeziki z vrstico z jeziki
Preklopite med jeziki, tako da nastavite jezik. Preklapljanje med jeziki z nastavitvijo jezika za preverjanje
Odstranite jezike in pisave, ki jih ne uporabljate. Odstranjevanje jezikov in pisav, ki jih ne uporabljate
Poiščite besede z angleško pomočjo. Iskanje besede z angleško pomočjo
Prevajanje besedila Prevajanje besedila v drug jezik
Kje najdem pogovorno okno »Možnosti prevoda«? Kje najdem pogovorno okno »Možnosti prevoda«?
Izberite kodiranje besedila, ko odprete in shranite datoteke. Izbira kodiranja besedila, ko odprete in shranite datoteke
Območne oznake za datoteke, značilne za določen jezik. Območne oznake za datoteke, značilne za določen jezik
Težave z iskanjem in zamenjavo znakov v indijskih in jugovzhodno azijskih jezikih ter jezikih, v katerih besedilo poteka od desne proti levi. Težave z iskanjem in zamenjavo znakov v indijskih in jugovzhodno azijskih jezikih ter jezikih, v katerih besedilo poteka od desne proti levi
 
 
Velja za:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010