Bližnjice na tipkovnici za OneNote 2010

Članek pomoči opisuje bližnjice na tipkovnici za splošna opravila v programu Microsoft OneNote 2010. Bližnjice na tipkovnici so namenjene za ameriško postavitev tipkovnice. Postavitev tipk na drugih tipkovnicah ne ustreza tisti na ameriški tipkovnici.

Ko morate za bližnjico na tipkovnici hkrati pritisniti dve tipki ali več, so tipke ločene z znakom plus (+). Ko morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke bližnjic na tipkovnici ločene z vejico ( , ).

 Opomba   Morda ne gledate najnovejše različice tega članka. Če je v vrstici stanja na dnu tega okna gumb Brez povezave, vzpostavite povezavo z internetom, v pregledovalniku pomoči kliknite gumb Brez povezavein nato v priročnem meniju kliknite Pokaži vsebino spletnega mesta Office.com. Lahko tudi obiščete spletno mesto Office.com in najnovejšo dokumentacijo poiščete na strani s pomočjo in navodili za Microsoft OneNote 2010.

Hitre povezave


Delanje in oblikovanje zapiskov

Vnašanje in urejanje zapiskov

Dejanje Tipke
Odpiranje novega OneNotovega okna. CTRL+M
Odpiranje majhnega OneNotovega okna, če želite ustvariti stranski zapisek. CTRL+SHIFT+M
Zasidranje OneNotovega okna. CTRL+ALT+D
Razveljavitev zadnjega dejanja. CTRL+Z
Uveljavitev zadnjega dejanja. CTRL+Y

Izbira vseh elementov na trenutni strani.

 Opomba   Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A
Izrez izbranega besedila ali elementa. CTRL+X
Kopiranje izbranega besedila ali elementa v odložišče. CTRL+C
Lepljenje vsebine iz odložišča. CTRL+V
Premik na začetek vrstice. HOME
Premik na konec vrstice. END
Premik za en znak v levo. PUŠČICA LEVO
Premik za en znak v desno. PUŠČICA DESNO
Premik za eno besedo v levo. CTRL+PUŠČICA LEVO
Premik za eno besedo v desno. CTRL+PUŠČICA DESNO
Brisanje enega znaka v levo. BACKSPACE
Brisanje enega znaka v desno. DELETE
Brisanje ene besede v levo. CTRL+BACKSPACE
Brisanje ene besede v desno. CTRL+DELETE
Vstavljanje preloma vrstice, ne da bi začeli nov odstavek. SHIFT+ENTER
Preverjanje črkovanja. F7
Odpiranje slovarja sopomenk za trenutno izbrano besedo. SHIFT+F7
Odpiranje kontekstnega menija za zapisek, zavihek ali kateri koli drug predmet, ki je v središču. SHIFT+F10
Izvršitev dejanja, ki je predlagano v vrstici z informacijami, če je prikazana na vrhu strani. CTRL+SHIFT+W

Oblikovanje zapiskov

Dejanje Tipke
Označevanje izbranega besedilo z rumeno barvo. CTRL+SHIFT+H
ali CTRL+ALT+H
Vstavljanje hiperpovezave. CTRL+K
Kopiranje oblikovanja označenega besedila (Preslikovalnik oblik). CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja v označeno besedilo (Preslikovalnik oblik). CTRL+SHIFT+V

Odpiranje hiperpovezave.

 Opomba   Kazalec naj bo postavljen kjer koli v oblikovanem besedilu hiperpovezave.

ENTER
Uporaba ali odstranitev krepkega oblikovanja iz izbranega besedila CTRL+B
Uporaba ali odstranitev ležečega oblikovanja iz izbranega besedila. CTRL+I
Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila. CTRL+U
Uporaba ali odstranitev prečrtanega oblikovanja iz izbranega besedila. CTRL+vezaj
Uporaba ali odstranitev nadpisanega oblikovanja iz izbranega besedila. CTRL+SHIFT+=
Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila. CTRL+=
Uporaba ali odstranitev oblikovanja označenega seznama iz izbranega odstavka. CTRL+PIKA
Uporaba ali odstranitev oblikovanja oštevilčenega seznama v izbranem odstavku. CTRL+POŠEVNICA
Uporaba sloga »Naslov 1« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+1
Uporaba sloga »Naslov 2« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+2
Uporaba sloga »Naslov 3« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+3
Uporaba sloga »Naslov 4« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+4
Uporaba sloga »Naslov 5« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+5
Uporaba sloga »Naslov 6« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+6
Uporaba običajnega sloga za trenutni zapisek. CTRL+SHIFT+N
Zamik odstavka z leve. ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Odstranitev zamika odstavka z leve. ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Poravnava izbranega odstavka na desno. CTRL+R
Poravnava izbranega odstavka na levo. CTRL+L
Povečanje velikosti pisave označenega besedila. CTRL+SHIFT+>
Zmanjšanje velikosti pisave označenega besedila. CTRL+SHIFT+<
Čiščenje oblikovanja označenega besedila. CTRL+SHIFT+N
Prikazovanje ali skrivanje vrstic pravila na trenutni strani. CTRL+SHIFT+R

Dodajanje elementov na stran

Dejanje Tipke
Vstavljanje dokumenta ali datoteke na trenutno stran. ALT+N, F
Vstavljanje dokumenta ali datoteke kot izpis na trenutno stran. ALT+N, O
Prikazovanje ali skrivanje izpisa dokumentov na trenutni strani (ko OneNote zaženete v načinu visokega kontrasta). ALT+SHIFT+P
Vstavljanje slike iz datoteke. ALT+N, P
Vstavljanje slike iz optičnega bralnika ali fotoaparata. ALT+N, S

Vstavljanje izrezka zaslona.

 Opomba   Aktivna mora biti ikona OneNota v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice sistema Windows.

Tipka Windows+S
Vstavljanje trenutnega datuma. ALT+SHIFT+D
Vstavljanje trenutnega datuma in časa. ALT+SHIFT+F
Vstavljanje trenutnega časa. ALT+SHIFT+T
Vstavljanje preloma vrstice. SHIFT+ENTER
Začetek matematične enačbe ali pretvorba označenega besedila v matematično enačbo. ALT+=
Ustvarjanje tabele z dodajanjem dodajanjem stolpca k že vnesenemu besedilu. TAB
Ustvarjanje dodatnega stolpca v tabeli z eno vrstico. TAB

Ustvarjanje dodatne vrstice, če ste v končni celici tabele.

 Opomba   Pritisnite tipko ENTER še enkrat, če želite zaključiti tabelo.

ENTER
Ustvarjanje vrstice pod trenutno vrstico v tabeli. CTRL+ENTER
Ustvarjanje dodatnega odstavka v isti celici v tabeli. ALT+ENTER
Ustvarjanje stolpca desno od trenutnega stolpca v tabeli. CTRL+ALT+R
Ustvarjanje stolpca levo od trenutnega stolpca v tabeli. CTRL+ALT+E
Ustvarjanje vrstice nad trenutno vrstico v tabeli (če je kazalec na začetku katere koli vrstice). ENTER
Brisanje trenutne prazne vrstice v tabeli (če je kazalec na začetku vrstice). DEL (pritisnite dvakrat)

Izbiranje zapiskov in predmetov

Dejanje Tipke

Izbira vseh elementov na trenutni strani.

 Opomba   Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A
Označevanje do konca vrstice. SHIFT+END
Označevanje celotne vrste (če je kazalec na začetku vrste). SHIFT+PUŠČICA DOL
Skok na naslov strani in njegovo označevanje. CTRL+SHIFT+T
Preklic izbranega orisa ali strani. ESC
Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzgor. ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR
Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzdol. ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL
Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov levo (zmanjševanje zamika). ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO
Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov desno (povečevanje zamika). ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO
Izbira trenutnega odstavka in pododstavkov. CTRL+SHIFT+vezaj
Izbris izbranega zapiska ali predmeta. DELETE
Premik na začetek vrstice. HOME
Premik na konec vrstice. END
Premik za en znak v levo. PUŠČICA LEVO
Premik za en znak v desno. PUŠČICA DESNO
Vračanje na zadnjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA LEVO
Premik naprej na naslednjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA DESNO
Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka. CTRL+ALT+P
Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka. CTRL+ALT+S
Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund. CTRL+ALT+Y
Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund naprej. CTRL+ALT+U

Označevanje zapiskov

Dejanje Tipke
Uporaba, označevanje ali čiščenje oznake »Zadolžitev«. CTRL+1
Uporaba ali čiščenje oznake »Pomembno«. CTRL+2
Uporaba ali čiščenje oznake »Vprašanje«. CTRL+3
Uporaba ali čiščenje oznake »Zapomnite si za pozneje«. CTRL+4
Uporaba ali čiščenje oznake »Definicija«. CTRL+5
Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+6
Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+7
Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+8
Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+9
Odstranjevanje vseh oznak zapiskov iz izbranih zapiskov. CTRL+0

Uporaba orisov

Dejanje Tipke
Kazanje do ravni 1. ALT+SHIFT+1
Razširitev do ravni 2. ALT+SHIFT+2
Razširitev do ravni 3. ALT+SHIFT+3
Razširitev do ravni 4. ALT+SHIFT+4
Razširitev do ravni 5. ALT+SHIFT+5
Razširitev do ravni 6. ALT+SHIFT+6
Razširitev do ravni 7. ALT+SHIFT+7
Razširitev do ravni 8. ALT+SHIFT+8
Razširitev do ravni 9. ALT+SHIFT+9
Razširitev vseh ravni. ALT+SHIFT+0
Povečanje zamika za eno raven. TAB
Pomanjšanje zamika za eno raven. SHIFT+TAB
Razširitev strnjenega orisa. ALT+SHIFT+znak PLUS (+)
Strnjenje razširjenega orisa. ALT+SHIFT+znak MINUS (-)

Določanje nastavitev jezika

 Opomba   Če želite spremeniti smer pisanja v zapiskih, v orodju Jezikovne možnosti sistema Microsoft Office 2010 najprej omogočite jezike od desne proti levi.

Dejanje Tipke
Nastavitev smeri pisanja od leve proti desni. CTRL+LEVI SHIFT
Nastavitev smeri pisanja od desne proti levi. CTRL+DESNI SHIFT
Povečevanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven. TAB
Zmanjševanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven. SHIFT+TAB

Na vrh strani Na vrh strani

Organiziranje in upravljanje zvezka

Delo s stranmi in stranskimi zapiski

Dejanje Tipke
Omogočanje ali onemogočanje pogleda celotne strani. F11
Odpiranje novega OneNotovega okna. CTRL+M
Odpiranje majhnega OneNotovega okna, če želite ustvariti stranski zapisek. CTRL+SHIFT+M
Razširjanje ali strnjevanje zavihkov skupine na strani. CTRL+SHIFT+*
Tiskanje trenutne strani. CTRL+P
Dodajanje nove strani na konec izbranega odseka. CTRL+N
Povečevanje širine vrstice z zavihki strani. CTRL+SHIFT+[
Zmanjševanje širine vrstice z zavihki strani. CTRL+SHIFT+]
Ustvarjanje nove strani pod trenutnim zavihkom strani na isti ravni. CTRL+ALT+N
Zmanjševanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani. CTRL+ALT+[
Povečevanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani. CTRL+ALT+]
Ustvarjanje nove podstrani pod trenutno stranjo. CTRL+SHIFT+ALT+N

Izbiranje vseh elementov.

 Opomba   Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A
Izbira trenutne strani. CTRL+SHIFT+A
Če je izbrana stran del skupine, pritisnite CTRL+A, če želite izbrati vse strani v skupini.
Premik izbranega zavihka strani navzgor. ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR
Premika izbranega zavihka strani navzdol. ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL
Premik mesta vstavljanja v naslov strani. CTRL+SHIFT+T
Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani. ALT+PAGE UP
Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza zavihkov strani. ALT+PAGE DOWN
Premik navzgor na trenutni strani. PAGE UP
Premik navzdol na trenutni strani. PUŠČICA DOL
Premik na vrh trenutne strani. CTRL+HOME
Premik na dno trenutne strani. CTRL+END
Premik na naslednji odstavek. CTRL+PUŠČICA DOL
Premik na prejšnji odstavek. CTRL+PUŠČICA GOR
Premik mesta vstavljanja navzgor na trenutni strani ali razširitev strani navzgor. CTRL+ALT+PUŠČICA GOR
Premik mesta vstavljanja navzdol na trenutni strani ali razširitev strani navzdol. CTRL+ALT+PUŠČICA DOL
Premik mesta vstavljanja v levo na trenutni strani ali razširitev strani na levo. CTRL+ALT+PUŠČICA LEVO
Premik mesta vstavljanja v desno na trenutni strani ali razširitev strani na desno. CTRL+ALT+PUŠČICA DESNO
Premik na naslednji vsebnik za zapiske. ALT+PUŠČICA DOL
Premik na začetek vrstice. HOME
Premik na konec vrstice. END
Premik za en znak v levo. PUŠČICA LEVO
Premik za en znak v desno. PUŠČICA DESNO
Vračanje na zadnjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA LEVO
Premik naprej na naslednjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA DESNO
Povečava ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na številski tipkovnici)
–ALI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Pomanjšava ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na številski tipkovnici)
–ALI–
ALT+CTRL+SHIFT+VEZAJ

Shranjevanje sprememb.

 Opomba   Ko se OneNote izvaja, se zapiski samodejno shranijo ob vsaki spremembi. Zapiskov ni treba shranjevati ročno.

CTRL+S

Delo z zvezki in odseki

Dejanje Tipke
Ustvarjanje novega odseka. CTRL+T
Odpiranje zvezka. CTRL+O
Odpiranje odseka. CTRL+ALT+SHIFT+O
Premik na naslednji odsek. CTRL+TAB
Premik na prejšnji odsek. CTRL+SHIFT+TAB
Premik na naslednjo stran v odseku. CTRL+PAGE DOWN
Premik na prejšnjo stran v odseku. CTRL+PAGE UP
Premik na prvo stran v odseku. ALT+HOME
Premik na zadnjo stran v odseku. ALT+END
Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani. ALT+PAGE UP
Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza zavihkov strani. ALT+PAGE DOWN
Premik ali kopiranje trenutne strani. CTRL+ALT+M
Nastavitev fokusa na trenutni zavihek strani. CTRL+ALT+G
Izbira trenutnega zavihka strani. CTRL+SHFT+A
Nastavitev fokusa na trenutni zavihek odseka. CTRL+SHIFT+G
Premik trenutnega odseka. CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Preklop v drugi zvezek v vrstici za krmarjenje. CTRL+G, nato s tipkama PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izberite drug zvezek in nato pritisnite tipko ENTER

Iskanje zapiskov

Dejanje Tipke
Premik mesta vstavljanja v polje Iskanje, če želite iskati po vseh zvezkih. CTRL+E
Predogled naslednjega rezultata med iskanjem po vseh zvezkih. PUŠČICA DOL
Premik na izbrani rezultat in opustitev iskanja med iskanjem po vseh zvezkih. ENTER
Sprememba obsega iskanja. CTRL+E, TAB, PRESLEDNICA
Odpiranje podokna za rezultate iskanja. ALT+O po iskanju

Iskanje le na trenutni strani.

 Opomba   Med iskanjem povsod in iskanjem le na trenutni strani lahko kadarkoli preklopite tako, da pritisnete tipki CTRL+E ali CTRL+F.

CTRL+F
Premik na naslednji rezultat med iskanjem po trenutni strani. ENTER ali F3
Premik na prejšnji rezultat med iskanjem po trenutni strani. SHFT+F3
Opustitev iskanja in vrnitev na stran. ESC

Na vrh strani Na vrh strani

Skupna raba zapiskov

Skupna raba zapiskov z drugimi osebami

Dejanje Tipke
Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu. CTRL+SHIFT+E

Skupna raba zapiskov z drugimi programi

Dejanje Tipke
Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu. CTRL+SHIFT+E
Ustvarjanje Outlookovega opravila Danes iz trenutno izbranega zapiska. CTRL+SHIFT+1
Ustvarjanje Outlookovega opravila Jutri iz trenutno izbranega zapiska. CTRL+SHIFT+2
Ustvarjanje Outlookovega opravila Ta teden iz trenutno izbranega zapiska. CTRL+SHIFT+3
Ustvarjanje Outlookovega opravila Naslednji teden iz trenutno izbranega zapiska. CTRL+SHIFT+4
Ustvarjanje Outlookovega opravila Brez datuma iz trenutno izbranega zapiska. CTRL+SHIFT+5
Odpiranje izbranih Outlookovih opravil. CTRL+SHIFT+K
Označevanje izbranih Outlookovih opravil kot dokončana. CTRL+SHIFT+9
Brisanje izbranih Outlookovih opravil. CTRL+SHIFT+0
Sinhronizacija sprememb v trenutnem zvezku v skupni rabi. SHIFT+F9
Sinhronizacija sprememb v vseh zvezkih v skupni rabi. F9
Označevanje trenutne strani kot »Neprebrano«. CTRL+Q

Na vrh strani Na vrh strani

Zaščita zapiskov

Zaščita odsekov z geslom

Dejanje Tipke
Zaklepanje odsekov, zaščitenih z geslom. CTRL+ALT+L

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
OneNote 2010