Vrste datotek, ki jih ni mogoče dodati na seznam ali v knjižnico

Nekaterih vrst datotek ni mogoče prenesti v SharePointov seznam ali knjižnico. SharePoint privzeto blokira nekatere vrste datotek.

Če je na seznamu blokiranih datotečnih pripon ».asp«, je datoteka, imenovana »newpage.asp« blokirana. Blokirane so tudi različice datotečne pripone. Na spodnjem seznamu je prikazano, kako je ista datoteka lahko predstavljena na različne načine, v vseh primerih pa je blokirana, če je pripona ».hta« na seznamu blokiranih pripon datotek.

  • imedatoteke.hta
  • imedatoteke.hta.
  • imedatoteke.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
  • imedatoteke.hta::$DATA

Seznam datotek, ki so blokirane za SharePoint Online, ni enak seznamu datotek, ki so blokirane za uvedbo strežnika SharePoint Foundation ali SharePoint Server na mestu uporabe.

V tem članku


Blokirane vrste datotek za SharePoint Online

Seznama blokiranih datotek ni mogoče spremeniti za SharePoint Onlineovo mesto.

Datotečna pripona Vrsta datoteke
.ashx Datoteka s spletno rutino za obravnavo ASP.NET. Spletne rutine za obravnavo so programski moduli, ki obravnavajo neobdelane zahteve HTTP, ki jih prejme ASP.NET.
.asmx Izvorna datoteka spletnih storitev ASP.NET
.asp ASP (Active Server Pages)
.aspq ASP (Active Server Pages)
.axd Izvorna datoteka ASP.NET
.cshtm Spletna stran ASP.NET
.chtml Spletna stran ASP.NET
.json Datoteka JavaScript Object Notation
.rem Datoteka šifriranih podatkov Blackberry
.shtm Datoteka HTML, v kateri so direktive za strežnik
.shtml Datoteka HTML, v kateri so direktive za strežnik
.soap Datoteka SOAP (Simple Object Access Protocol)
.stm Datoteka HTML, v kateri so direktive za strežnik
.svc Datoteka storitve Windows Communication Foundation (WCF)
.vbhtm Spletna stran sintakse ASP.NET Razor
.vbhtml Spletna stran sintakse ASP.NET Razor
.xamlx Datoteka storitve poteka dela Visual Studio

Blokirane vrste datotek za SharePoint Foundation in SharePoint Server

Za uvedbo strežnikov SharePoint Foundation ali SharePoint Server na mestu uporabe lahko skrbnik strežnika doda ali odstrani vrste datotek s seznama blokiranih vrst datotek. Če želite več informacij o delu z blokiranimi vrstami datotek za spletna mesta strežnika SharePoint Server, glejte enega od teh člankov, odvisno od vaše različice SharePointa:

V spodnji tabeli so prikazane vrste datotek, ki so privzeto blokirane.

Datotečna pripona Vrsta datoteke
.ade Microsoft Accessova razširitev projektov
.adp Microsoft Accessov projekt
.asa Datoteka deklaracij ASP
.ashx Datoteka s spletno rutino za obravnavo ASP.NET. Spletne rutine za obravnavo so programski moduli, ki obravnavajo neobdelane zahteve HTTP, ki jih prejme ASP.NET.
.asmx Izvorna datoteka spletnih storitev ASP.NET
.asp ASP (Active Server Pages)
.bas Modul razreda programa Microsoft Visual Basic
.bat Paketna datoteka
.cdx Sestavljeni indeks
.cer Potrdilna datoteka
.chm Prevedena datoteka pomoči HTML
.class Datoteka razreda Java
.cmd Ukazni skript sistema Microsoft Windows NT
.com Program Microsoft MS-DOS
.config Konfiguracijska datoteka
.cnt Datoteka vsebine pomoči
.cpl Razširitev nadzorne plošče
.crt Varnostno potrdilo
.csh Skriptna datoteka
.der Datoteka s potrdilom DER
.dll Dinamično povezovalna knjižnica sistema Windows
.exe Izvedljiva datoteka
.fxp Prevedeni program Microsoft Visual FoxPro
.gadget Windows Gadget
.grp Datoteka skupine SmarterMail
.hlp Datoteka s pomočjo
.hpj Slikovna datoteka fotografij Hemera
.hta Program HTML
.htr Skriptna datoteka
.htw Dokument HTML
.ida Datoteka storitev IIS (Internet Information Services)
.idc Datoteka internetne povezave zbirke podatkov
.idq Datoteka internetne podatkovne poizvedbe
.ins INS (Internet Naming Service)
.isp Nastavitve za internetne komunikacije
.its Datoteka internetnega nabora dokumentov
.jse Skriptna datoteka JScript Encoded
.json Datoteka JavaScript Object Notation
.ksh Skriptna datoteka Korn Shell
.lnk Bližnjica
.mad Bližnjica
.maf Bližnjica
.mag Bližnjica
.mam Bližnjica
.maq Bližnjica
.mar Bližnjica
.mas Shranjena procedura programa Microsoft Access
.mat Bližnjica
.mau Bližnjica
.mav Bližnjica
.maw Bližnjica
.mcf Oblika zapisa vsebnika večpredstavnosti
.mda Dodatni program Microsoft Accessa
.mdb Program Microsoft Accessa
.mde Zbirka podatkov MDE Microsoft Accessa
.mdt Podatkovna datoteka Microsoft Accessa
.mdw Delovna skupina Microsoft Accessa
.mdz Program s čarovnikom Microsoft Accessa
.ms-one-stub Microsoft OneNote Mobile
.msc Dokument MCC (Microsoft Common Console)
.msh Program Microsoft Agent script helper
.msh1 Program Microsoft Agent script helper
.msh1xml Program Microsoft Agent script helper
.msh2 Program Microsoft Agent script helper
.msh2xml Program Microsoft Agent script helper
.mshxml Program Microsoft Agent script helper
.msi Paket programa Microsoft Windows Installer
.msp Datoteka paketa s posodobitvami storitve Windows Installer
.mst Izvorne datoteke progama Visual Test
.ops Datoteka z nastavitvami profilov za sistem Microsoft Office
.pcd Podoba programa Photo CD ali prevedeni skript programa Microsoft Visual Test
.pif Bližnjica do programa MS-DOS
.pl
.prf Sistemska datoteka
.prg Izvorna datoteka programa
.printer Tiskalniška datoteka
.ps1 Datoteka ukaza »cmdlet« lupine Windows PowerShell
.ps1xml Datoteka konfiguracije prikaza lupine Windows PowerShell
.ps2 Datoteka ukaza »cmdlet« lupine Windows PowerShell
.ps2xml Datoteka konfiguracije prikaza lupine Windows PowerShell
.psc1 Datoteka konzole lupine Windows PowerShell
.psc2 Datoteka konzole lupine Windows PowerShell
.pst Datoteka osebnih map programa Microsoft Outlook
.reg Vnosi za registracijo
.rem Datoteka za vzdrževanje zbirke podatkov ACT!
.scf Ukazna datoteka raziskovalca sistema Windows
.scr Ohranjevalnik zaslona
.sct Skriptna datoteka
.shb Bližnjica sistema Windows
.shs Predmet Shellovega izvlečka
.shtm Datoteka HTML, v kateri so direktive za strežnik
.shtml Datoteka HTML, v kateri so direktive za strežnik
.soap Datoteka SOAP (Simple Object Access Protocol)
.stm Datoteka HTML, v kateri so direktive za strežnik
.svc Datoteka storitve Windows Communication Foundation (WCF)
.url URL (Uniform Resource Locator) (Internetna bližnjica)
.vb Datoteka programa Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)
.vbe Skriptna datoteka VBScript Encoded
.vbs Datoteka VBScript
.vsix Pripona programa Visual Studio
.ws Datoteka Windows Script
.wsc Komponenta skripta za Windows
.wsf Datoteka Windows Script
.wsh Datoteka z nastavitvami za skriptnega gostitelja za Windows
.xamlx Datoteka storitve poteka dela Visual Studio

Na vrh strani Na vrh strani

Povezana opravila

Prenos datotek v knjižnico ali ustvarjanje datotek v njej

 
 
Velja za:
OneDrive for Business, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Foundation 2013 Central Administration, SharePoint Online Enterprise (E1 in E2), SharePoint Online Enterprise (paket E3 in E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Skrbniško središče za SharePoint, SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za podjetja, SharePoint Online za strokovnjake in majhna podjetja, SharePoint Server 2010