SharePoint Online: meje in omejitve za programsko opremo

V tem članku so opisane nekatere pomembne omejitve, ki jih boste morda potrebovali pri različnih paketih za SharePoint Online v storitvi Office 365. Tako so npr. navedene informacije o številu podprtih uporabnikov, količinskih omejitvah in omejitvah velikosti datotek. Poleg samostojnih paketov so vključeni tudi drugi paketi: SharePoint Online v storitvi Office 365 Small Business in Office 365 Enterprise. Navedene omejitve veljajo za plačane naročnine. Za brezplačne preskusne pakete in spletna mesta predogleda za SharePoint Online morda veljajo druge omejitve

 Opomba    V paketih za Office 365 se omejitve programske opreme za SharePoint Online upravljajo ločeno od omejitev za shranjevanje v nabiralnikih. Omejitve za shranjevanje v nabiralnikih lahko nastavite in upravljate v storitvi Exchange Online. Če želite več informacij o tem, kako Exchange upravlja omejitve nabiralnikov, preberite Vrste nabiralnikov in omejitve shranjevanja za prejemnike .

V tem članku


Razpoložljivost funkcij v SharePoint Onlineu

Ali potrebujete pomoč pri odločanju, katera SharePointova rešitev najbolje ustreza vašim poslovnim potrebam?

Številni paketi za Office 365 vključujejo različne ponudbe za SharePoint Online. Sem uvrščamo:

 • SharePoint Online za Office 365 Small Business
 • SharePoint Online za Office 365 Midsize Business
 • SharePoint Online za Office 365 Enterprise, Education in Government

Izberite paket, ki najbolje ustreza vašim poslovnim potrebam. Vsaka oseba, ki dostopa do storitve SharePoint Online, mora imeti naročniški paket. SharePoint Online lahko vključite v paket za Microsoft Office 365, lahko pa storitev kupite kot samostojen paket, npr. SharePoint Enterprise (paket 1) ali SharePoint Enterprise (paket 2).

Če želite izvedeti več o razpoložljivosti SharePointove funkcije in storitvi SharePoint Online v storitvi Office 365, si oglejte Opisi storitev za SharePoint Online.

Na vrh strani Na vrh strani

Omejitve za SharePoint Online v paketih za Office 365

V tem razdelku:

Omejitve za SharePoint Online za Office 365 Small Business

Storitvi SharePoint Online Small Business in SharePoint Online Small Business Premium imata enake omejitve – ogledate si jih lahko v tabeli spodaj.

Funkcija Opis
Prostor za shranjevanje na uporabnika (del skupnega prostora za shranjevanje najemnika)

500 MB na naročnika.

Količinska omejitev za zbirko mest

Do 100 GB na zbirko mest. (25 GB za preskusno različico).

SharePointovi skrbniki lahko nastavijo omejitve prostora za shranjevanje za zbirke mest in spletna mesta. Najmanjša dodelitev prostora za shranjevanje je 24 MB na zbirko mest.

Število zbirk mest na odjemalca 1 zbirka mest na odjemalca.
Podmesta Do 2.000 podmest na zbirko mest
Skupni prostor za shranjevanje odjemalca, ki je na voljo

10 GB + 500 MB na uporabnika.

Če imate npr. 10 uporabnikov, je dodeljenih 15 GB prostora za shranjevanje (10 GB + 500 MB * 10 uporabnikov).

100 GB je največji dovoljeni prostor za shranjevanje.

Prostor za shranjevanje na osebnem mestu

25 GB na uporabnika (takoj, ko je omogočen).

Ta količina se šteje ločeno in se ne prišteje oz. odšteje od skupnega dodeljenega prostora za shranjevanje za najemnika. Prostor za shranjevanje na osebnem mestu velja za knjižnico uporabnika in osebni vir novic v storitvi OneDrive za podjetja. Več informacij najdete v poglavju Dodatne informacije o omejitvah v storitvi SkyDrive Pro.

Privzeti prostor za shranjevanje na javnem spletnem mestu

5 GB

SharePointov skrbnik lahko dodeli do 100 GB (omejitev za zbirko mest).

Omejitev velikosti pri prenosu datotek 2 GB na datoteko.
Število uporabnikov 1–25 uporabnikov
Največje dovoljeno število povabljenih zunanjih uporabnikov

Do 500 enoličnih zunanjih uporabnikov v imeniku (zunanji uporabniki, ki so sprejeli povabilo k skupni rabi).

Kaj je zunanji uporabnik?

Ko pregledujete informacije v tabeli zgoraj, ne pozabite na osnove omejitve prostora za shranjevanje za Office 365 za mala podjetja (10 GB + 500 MB na naročnika), ki bodo vplivala na nekatere od zapisanih vrednosti. Čeprav je v SharePoint Onlineu za mala podjetja določena omejitev 100 GB za zbirko mest, vaš najemnik morda ne bo imel dovolj prostora za zbirko mest, veliko 100 GB.

 Pomembno    Priporočamo, da spremljate koš in ga redno praznite, saj se njegova vsebina odšteje od količinske omejitve za najemnika. Če je v košu npr. 5 GB vsebine, se ta količina odšteje od razpoložljivega prostora za shranjevanje.

Na vrh strani Na vrh strani

Omejitve za SharePoint Online za Office 365 Midsize Business

V tabeli spodaj so navedene omejitve za paket SharePoint Online Midsize Business.

Funkcija Opis
Prostor za shranjevanje na uporabnika (del skupnega prostora za shranjevanje najemnika) 500 MB na naročnika.
Osnovni prostor za shranjevanje na odjemalca

10 GB + 500 MB na naročnika.

Če imate npr. 250 uporabnikov, je dodeljenih 135 GB prostora za shranjevanje (10 GB + 500 MB * 250 uporabnikov).

2 TB je največji dovoljeni prostor za shranjevanje.

Dodatna shramba je na voljo proti plačilu na GB na mesec.

Če želite dokupiti prostor v shrambi, preberite Spreminjanje prostora v shrambi za naročnino.

 Pomembno    Dodatnega prostora v shrambi ni mogoče kupiti za preskusno naročnino.

Količinska omejitev za zbirko mest

Do 100 GB na zbirko mest. (25 GB za preskusno različico).

SharePointovi skrbniki lahko nastavijo omejitve prostora za shranjevanje za zbirke mest in spletna mesta. Najmanjša dodelitev prostora za shranjevanje je 24 MB na zbirko mest.

Število zbirk mest (#) na odjemalca 20 zbirk mest (niso osebna mesta).
Podmesta Do 2.000 podmest na zbirko mest
Prostor za shranjevanje na osebnem mestu

25 GB na uporabnika (takoj, ko je omogočen).

Prostor za shranjevanje na osebnem mestu velja za knjižnico uporabnika in osebni vir novic v storitvi OneDrive za podjetja. Ta količina se šteje ločeno in se ne prišteje oz. odšteje od skupnega dodeljenega prostora za shranjevanje za najemnika. Več informacij najdete v poglavju Dodatne informacije o omejitvah v storitvi OneDrive za podjetja.

Privzeti prostor za shranjevanje na javnem spletnem mestu

5 GB

SharePointov skrbnik lahko dodeli do 100 GB (omejitev za zbirko mest).

Omejitev velikosti pri prenosu datotek 2 GB na datoteko.
Število uporabnikov 1–250 uporabnikov
Največje dovoljeno število povabljenih zunanjih uporabnikov

Do 10.000 enoličnih zunanjih uporabnikov v imeniku (zunanji uporabniki, ki so sprejeli povabilo k skupni rabi).

Kaj je zunanji uporabnik?

Ko pregledujete informacije v tabeli zgoraj, ne pozabite na osnove omejitve prostora za shranjevanje za Office 365 za srednja podjetja (10 GB + 500 MB na naročnika), ki bodo vplivala na nekatere od zapisanih vrednosti. Čeprav je v SharePoint Onlineu za srednja podjetja določena omejitev 100 GB za zbirko mest in omejitev 20 zbirk mest, vaš najemnik morda ne bo imel dovolj prostora za 20 zbirk mest, katerih vsaka je velika 100 GB.

 Pomembno    Priporočamo, da spremljate koš in ga redno praznite, saj se njegova vsebina odšteje od količinske omejitve za najemnika. Če je v košu npr. 25 GB vsebine, se ta količina odšteje od razpoložljivega prostora za shranjevanje.

Na vrh strani Na vrh strani

Omejitve za SharePoint Online za Office 365 Enterprise, Education in Government

V naročnino lahko vključite več naročniških paketov za Office 365. To velja za te pakete:

 • Microsoft Office 365 Enterprise (E1–E4)
 • Microsoft Office 365 Government (G1–G4)
 • Microsoft Office 365 Education (A2–A4)
 • Microsoft Office 365 Kiosk (K1–K2)
 • SharePoint Online (samostojni naročniški paket 1 in 2).

Ti paketi imajo skupne omejitve, ki si jih lahko ogledate v tabeli spodaj.

Funkcija Paketi za Office 365 Enterprise (vključujejo E1–E4, A2–A4, G1–G4 in SharePoint Online (paket 1 in paket 2)) Paketi za Office 365 Kiosk (Enterprise in Government K1–K2)
Prostor za shranjevanje na uporabnika (del skupnega prostora za shranjevanje najemnika) 500 MB na naročnika.

Nič (0).

Licencirani delavci, ki uporabljajo storitev Kiosk, niso vključeni v osnovni prostor za shranjevanje za najemnika.

Dodatni prostor za shranjevanje (na GB na mesec); brez minimalnega nakupa

0,20 USD/GB/mesec.

Če želite dokupiti prostor v shrambi, preberite Spreminjanje prostora v shrambi za naročnino.

 Pomembno    Dodatnega prostora v shrambi ni mogoče kupiti za preskusno naročnino.

0,20 USD/GB/mesec.

Če želite dokupiti prostor v shrambi, preberite Spreminjanje prostora v shrambi za naročnino.

 Pomembno    Dodatnega prostora v shrambi ni mogoče kupiti za preskusno naročnino.

Osnovni prostor za shranjevanje na odjemalca

10 GB + 500 MB na naročnika + dodatni kupljeni prostor za shranjevanje.

Če imate npr. 10.000 uporabnikov, je dodeljenih približno 5 TB prostora za shranjevanje (10 GB + 500 MB * 10.000 uporabnikov).

Kupite lahko dodaten prostor za shranjevanje (največ 25 TB).

10 GB + dodaten kupljeni prostor za shranjevanje.

Kupite lahko dodaten prostor za shranjevanje (največ 25 TB).

Količinske omejitve za zbirko mest

Do 100 GB na zbirko mest. (25 GB za preskusno različico).

SharePointovi skrbniki lahko nastavijo omejitve prostora za shranjevanje za zbirke mest in spletna mesta. Najmanjša dodelitev prostora za shranjevanje je 24 MB na zbirko mest.

Do 100 GB na zbirko mest (25 GB za preskusno različico). SharePointovi skrbniki lahko nastavijo omejitve prostora za shranjevanje za zbirke mest in spletna mesta. Najmanjša dodelitev prostora za shranjevanje je 24 MB na zbirko mest.

Delavci, ki uporabljajo storitev Kiosk (paketa K1-K2), ne morejo upravljati SharePointove zbirke mest. Če želite upravljati zbirke mest v storitvi Kiosk, potrebujete licenco za vsaj enega uporabnika paketa Enterprise.

Število zbirk mest (#) na odjemalca 10.000 zbirk mest (niso osebna mesta). 10.000 zbirk mest.
Podmesta Do 2.000 podmest na zbirko mest Do 2.000 podmest na zbirko mest
Prostor za shranjevanje na osebnem mestu

25 GB na uporabnika (takoj, ko je omogočen).

Prostor za shranjevanje na osebnem mestu velja za knjižnico uporabnika in osebni vir novic v storitvi OneDrive za podjetja. Ta količina se šteje ločeno in se ne prišteje oz. odšteje od skupnega dodeljenega prostora za shranjevanje za najemnika. SharePointov skrbnik lahko dodeli do 100 GB na uporabnika. Če želite več informacij, glejte Upravljanje omejitev shrambe za knjižnice v storitvi OneDrive za podjetja.

Če želite več informacij o storitvi OneDrive za podjetja, glejte Dodatne informacije o omejitvah v storitvi OneDrive za podjetja v nadaljevanju članka.

Ni na voljo.
Privzeti prostor za shranjevanje na javnem spletnem mestu

5 GB

SharePointov skrbnik lahko dodeli do 100 GB (omejitev za zbirko mest).

5 GB

SharePointov skrbnik lahko dodeli do 100 GB (omejitev za zbirko mest).

Delavci, ki uporabljajo storitev Kiosk (paketa K1-K2), ne morejo upravljati SharePointove zbirke mest. Če želite upravljati zbirke mest v storitvi Kiosk, potrebujete licenco za vsaj enega uporabnika paketa Enterprise.

Omejitev velikosti pri prenosu datotek 2 GB na datoteko. 2 GB na datoteko.
Največje dovoljeno število uporabnikov na odjemalca

1–500.000+

 Opomba    Če imate več kot 500.000 uporabnikov, se obrnite na Microsoftovega predstavnika, naj vam podrobnosti o zahtevah.

1–500.000+

 Opomba    Če imate več kot 500.000 uporabnikov, se obrnite na Microsoftovega predstavnika, naj vam podrobnosti o zahtevah.

Največje dovoljeno število povabljenih zunanjih uporabnikov

Do 10.000 enoličnih zunanjih uporabnikov v imeniku (zunanji uporabniki, ki so sprejeli povabilo k skupni rabi).

Kaj je zunanji uporabnik?

Do 10.000 enoličnih zunanjih uporabnikov v imeniku (zunanji uporabniki, ki so sprejeli povabilo k skupni rabi).

Kaj je zunanji uporabnik?

Ko pregledujete informacije v tabeli zgoraj, ne pozabite na osnove omejitve prostora za shranjevanje za Office 365 za poslovna okolja (10 GB + 500 MB na naročnika), ki bodo vplivala na nekatere od zapisanih vrednosti. Čeprav je v SharePoint Onlineu za pakete Enterprise določena omejitev 100 GB za zbirko mest in omejitev 10000 zbirk mest, vaš najemnik morda ne bo imel dovolj prostora za 10000 zbirk mest, katerih vsaka je velika 100 GB.

 Pomembno    Priporočamo, da spremljate koš in ga redno praznite, saj se njegova vsebina odšteje od količinske omejitve za najemnika. Če je v košu npr. 25 GB vsebine, se ta količina odšteje od razpoložljivega prostora za shranjevanje.

Na vrh strani Na vrh strani

Omejitve za elemente mesta v SharePoint Onlineu

Obstajajo tudi omejitve za elemente mesta na mestu SharePoint Onlinea. Navedli smo nekaj primerov:

 • Omejitve seznama in knjižnice   Različne vrste stolpcev imajo različne omejitve. Na seznamu stolpcev imata lahko npr. do 276 stolpcev z eno vrstico besedila.
 • Omejitve strani   Na stran wiki ali spletno stran lahko dodate do 25 spletnih gradnikov.
 • Varnostne omejitve   Različne varnostne funkcije imajo različne omejitve. En uporabnik je tako lahko član do 5.000 varnostnih skupin.

Določeni elementi za prejšnje elemente strani so preštevilni, zato jih nismo navedli tukaj. Lahko pa preberete več informacij o njih v članku Meje in omejitve programske opreme za SharePoint 2013. V povezanem članku za SharePoint Online veljajo le odseki: »Omejitve seznama in knjižnice«, »Omejitve strani« in »Varnostne omejitve«.

 Pozor    Informacije, ki se nanašajo na določene funkcije, morda niso točne za SharePoint Online.

Na vrh strani Na vrh strani

Dodatne informacije o omejitvah v storitvi OneDrive za podjetja

Vsak uporabnik v SharePoint Onlineu za Office 365 dobi posamezen dodeljen prostor za shranjevanje v velikosti 25 GB (za shranjevanje vsebine na osebnem mestu). Osebna mesta vključujejo knjižnico uporabnika v storitvi OneDrive za podjetja, koš in informacije o osebnem viru novic.

Vsi paketi za SharePoint Online v storitvi Office 365 vključujejo enako količino dodeljenega prostora za shranjevanje za posamezna osebna mesta. Ta dodeljeni prostor za shranjevanje ni vključen v dodeljeno prostor najemnika.

Če želite več informacij o uporabnikih, ki lahko upravljajo posamezne dodelitve za OneDrive za podjetja, preberite Omejitve knjižnice v storitvi OneDrive za podjetja.

Dodatni viri

Če želite več informacij o: Pojdite na:
Omejitve povezljivosti za Office 365

Če želite izvedeti več o internetni pasovni širini, vratih in protokolih za pakete za Office 365, preberite Vrata in protokoli za Office 365.

Razpoložljivost SharePointove funkcije

Če želite izvedeti več o razpoložljivosti SharePointove funkcije in storitvi SharePoint Online v storitvi Office 365, si oglejte Opisi storitev za SharePoint Online.

SharePoint Onlineove omejitve iskanja Če želite izvedeti več o omejitvah iskanja za SharePoint Online, glejte Omejitve iskanja za SharePoint Online.
Prenosne naprave

Če želite izvedeti več o odpiranju SharePointovega mesta s prenosne naprave, preberite Uporaba mobilne naprave za delo s spletnimi mesti SharePoint Online.

Vrste datotek

Če želite izvedeti več o vrstah datotek, ki jih ni morete dodati na seznam, preberite Vrste datotek, ki jih ni mogoče dodati na seznam ali v knjižnico.

Spletni naslovi v SharePoint Onlineu

Če želite izvedeti več o naslovih v SharePoint Onlineu, preberite Spletni naslovi in naslovi IP v SharePoint Onlineu.

Jeziki mesta Če želite izvedeti, kako na svojih mestih nastavite jezik, preberite Spreminjanje jezikovnih in območnih nastavitev.
Načrtovanje in uvajanje SharePoint Onlinea
Spreminjanje omejitev shrambe
Spreminjanje prostora v shrambi

 Pomembno    Dodatnega prostora v shrambi ni mogoče kupiti za preskusno naročnino .

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
SharePoint Online Enterprise (E1 in E2), SharePoint Online Enterprise (paket E3 in E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, Skrbniško središče za SharePoint, SharePoint Online za podjetja, SharePoint Online za strokovnjake in majhna podjetja