Spreminjanje nastavitev za intervale napak

Ko izberete interval napak (intervali napak: Intervali napak, ki jih navadno uporabljamo pri statističnih in znanstvenih podatkih, prikazujejo potencialno napako ali stopnjo nezanesljivosti glede na vsako oznako podatkov v nizu.), vplivajo vse narejene spremembe na vse intervale napak v povezanem nizu podatkov.

  1. Kliknite niz podatkov (niz podatkov: Povezane podatkovne točke, ki so narisane v grafikonu in izvirajo iz vrstica ali stolpcev podatkovnega lista. Vsak niz podatkov v grafikonu ima enolično barvo ali vzorec. V grafikonu lahko narišete enega ali več nizov podatkov. Tortni grafikoni imajo le en niz podatkov.) z intervali napak, ki jih želite spremeniti.
  2. V meniju Oblika kliknite Izbrani niz podatkov.
  3. Kliknite kartico Y – intervali napak ali kartico X – intervali napak, odvisno od vrste intervalov napak, ki jih želite spremeniti.

Če želite izbrati drugo vrsto intervala napak, kliknite želeno vrsto pod Prikaz.

Če želite spremeniti metodo za določanje napake, izberite želeno metodo pod Velikost napake.